Wetswijzigingen en wetsvoorstellen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Ieder jaar zijn er wel wetswijzigingen waarmee u als adviseur richting uw cliënten kunt scoren.

Een kort overzicht van de meest relevante wetswijzigingen:

  • Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
  • Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
  • Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups (nog niet ingegaan);
  • Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
  • Aanpassing verliescompensatie in de vpb;
  • (Kleine) aanpassingen in box 3.

Verder is het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap zeer relevant voor de DGA-praktijk (beoogde ingangsdatum 2023).

Onze specialisten publiceren regelmatig over de kansen die de (komende) wetswijzigingen bieden. 

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Jos-kleur-groot.jpg

Jos van Bavel

VERDER Fiscaal Specialisten B.V.
Utrecht
Specialisme(n): Advisering en structurering in het bijzonder bij organisaties zonder winstoogmerk, stichtingen, (coöperatieve) verenigingen, ANBI, SBBI
Profiel
Hasselman_Toon_foto.MC_nw1.jpg

mr. Toon Hasselman

Lenos c.s., VAT & Customs Lawyers
Purmerend
Specialisme(n): BTW, internationale handel
Profiel
Tigelaar-Klootwijk_Yvonne_foto.nw.2.jpg

dr. Yvonne Tigelaar

YT Fiscaal
Alblasserdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging Successiewet/Inkomstenbelasting, IB-ondernemers, personenvennootschappen, dga-problematiek, vennootschapsbelasting
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2021/2022; haal hier uw PE-punten!

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

24 jul 2022 Anders dan bij een traditionele beurs is de cryptohandel niet gebonden aan openings- of sluitingstijden. De extreem volatiele cryptohandel gaat 24/7 door. Dit verklaart mede de populariteit van zogenaamde Crypto Trading Bots, of Bitcoin Bots, waarmee snel en met voorgeprogrammeerde algoritmes continu geautomatiseerd kan worden gehandeld. Sommige van deze bots zouden zelfs realtime inspelen op onderlinge minimale koersverschillen bij verschillende handelsplatforms.
24 jul 2022 Uit wetgeving volgt dat eenieder die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, gehouden is de daarbij gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud op bij ministeriële regeling te bepalen wijze in te vullen. Deze verplichting brengt mee dat degene die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, alle in het aangiftebiljet gestelde vragen naar gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing duidelijk, stellig en zonder voorbehoud moet beantwoorden.
24 jul 2022 ‘Om te mogen heffen, moet je ook kunnen heffen’. Deze oneliner symboliseert het doel van de conserverende aanslag. Immers de conserverende aanslag is de manier waarop Nederland haar heffingsrechten bij emigratie van belastingplichtigen wil behouden over onder meer premies van gefacilieerde lijfrente die in Nederland ten laste van het inkomen zijn gebracht en via de zogenaamde omkeerregel opgebouwde aanspraken en bijdragen ingevolge een fiscaal gefacilieerde pensioenregeling.
24 jul 2022 Per 1 januari 2016 is na een aanpassing van de Moeder Dochter Richtlijn een 17e lid aan artikel 13 toegevoegd. Deze bepaling moet mismatches in de fiscale behandeling van een betaling op een geldverstrekking tegen gaan. De bepaling is echter niet beperkt tot EU-situaties en geldt wereldwijd. Voor de fiscale behandeling van de betreffende betaling bij de Nederlandse vennootschap (die de betaling ontvangt) wordt voortaan de fiscale behandeling van de bronstaat gevolgd. Kwalificatieverschillen moeten daarmee voorkomen worden. Deze regel geldt echter niet voor waardemutaties (die dus onder de deelnemingsvrijstelling blijven vallen).
24 jul 2022 De inspecteur heeft onder voorwaarden de bevoegdheid om te weinig geheven belasting na te vorderen. Een zogeheten nieuw feit kan navordering van te weinig geheven belasting rechtvaardigen. Een feit is niet ‘nieuw’ als sprake is van een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een inspecteur die een dergelijk feit, dat niet nieuw is, niet betrekt in het vaststellen van de primitieve aanslag, begaat een ambtelijk verzuim. Een dergelijk ambtelijk verzuim belet de bevoegdheid om de belasting die te weinig is geheven ter zake van het desbetreffende feit na te vorderen.
15 jul 2022 Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën het besluit rechtsherstel volgens de spaarvariant box 3 gepubliceerd. Op basis van dit besluit wordt de box 3-heffing voor bezwaarmakers en voor nog niet onherroepelijke aanslagen bepaald. Voor de niet-bezwaarmakers heeft de staatssecretaris de politieke opties aan de Tweede Kamer gestuurd. Met Prinsjesdag zal daarover een beslissing worden genomen. Daarnaast heeft de politiek inmiddels de mogelijkheden voor niet-bezwaarmakers in kaart gebracht.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1