Wetswijzigingen en wetsvoorstellen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Ieder jaar zijn er wel wetswijzigingen waarmee u als adviseur richting uw cliënten kunt scoren.

Een kort overzicht van de meest relevante wetswijzigingen:

  • Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
  • Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
  • Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups (nog niet ingegaan);
  • Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
  • Aanpassing verliescompensatie in de vpb;
  • (Kleine) aanpassingen in box 3.

Verder is het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap zeer relevant voor de DGA-praktijk (beoogde ingangsdatum 2023).

Onze specialisten publiceren regelmatig over de kansen die de (komende) wetswijzigingen bieden. 

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Kayhan_Ilyas_foto.MC1.jpg

mr. Ilyas Kayhan

KSK Tax & Legal Services
Rotterdam
Specialisme(n): Fiscaal procesrecht, belastingcontroles, fiscaal invorderingsrecht, bezwaar- en beroepsprocedures, inkomstenbelasting, loonbelasting en sociale zekerheid, compensation & benefits, internationale vraagstukken, subsidies en fiscale risico- en opportunity scans
Profiel
Gastel_van_Thijs_foto.jpg

mr. Thijs van Gastel

HBK fiscalisten_expat consultants
Leiderdorp
Specialisme(n): Fiscale herstructureringen, DGA-problematiek, bedrijfsopvolging, opstellen overeenkomsten, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, ANBI, Toekomstvoorzieningen (pensioen in eigen beheer, stamrecht, lijfrente)
Profiel
Rozendaal_Remy_foto.MC1.jpg

mr. Remy Rozendaal RB REP

Aangifteplan
Berkel en Rodenrijs
Specialisme(n): Testamentadvies, verdeling nalatenschap, aangifte erfbelasting.
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2021/2022; haal hier uw PE-punten!

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

Wat zijn NFT’s precies en wat gebeurt er na inbeslagname?
23 mei 2022 Op 30 maart 2022 werd bekend gemaakt dat het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland beslag heeft gelegd op digitale kunst. Dit betroffen zogenaamde Non-Fungible Tokens, beter bekend als NFT’s. Dit is de eerste keer dat door de Nederlandse opsporingsdiensten strafrechtelijk beslag is gelegd op dit type cryptobezit. Dat in het kader van een strafrechtelijk onderzoek beslag kan worden gelegd op cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum was al langer bekend. Sinds de explosieve waardestijging en enorm toegenomen handel in NFT’s de laatste tijd zal dit het begin zijn van een trend.
Kabinet kiest voor rechtsherstel via de spaarvariant
10 mei 2022 In vervolg op het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft het kabinet nagedacht op welke wijze aan belastingplichtigen die in box 3 te hoge belastingaanslagen zijn opgelegd recht kan worden gedaan. Het kabinet heeft eind april 2022 een keuze gemaakt voor het herstel via de spaarvariant en besloten om voor de niet-bezwaarmakers te wachten op een arrest van de Hoge Raad die later in 2022 wordt verwacht. Graag geven wij een update van de stand van zaken.
Besluit Staatssecretaris van eind april 2022 geeft ‘lucht’ aan ondernemers zonder betalingsregeling
10 mei 2022 Vanwege de uitzonderlijke gevolgen van de coronacrises op financieel gebied heeft de ontvanger tijdelijk een pas op de plaats gemaakt met de dwanginvordering van openstaande belastingschulden bij de belastingdienst. Nu kan het zijn dat de openstaande belastingschuld door alle coronaperikelen aan de aandacht van sommige ondernemers is ontsnapt. De staatsecretaris van Financiën vindt het van groot belang dat deze ondernemers alsnog in staat worden gesteld om uit eigen beweging aan de verplichtingen jegens de ontvanger kunnen voldoen en komt met een tijdelijke regeling.
Btw-risico bij later vrijgesteld gebruik door koper ligt vooral bij verkoper
9 mei 2022 Zoals bekend is de levering van ander vastgoed dan nieuwe gebouwen en bouwterreinen vrijgesteld van btw. Wanneer de levering van een gebouw plaatsvindt binnen de termijn waarbinnen ten laste van de verkoper herziening van de eerder in aftrek gebrachte btw plaatsvindt, kunnen verkoper en koper opteren om de levering te belasten met btw. De verkoper hoeft in dat geval niet te herzien. Het belang (en het risico) van een optie ligt dus vooral bij de verkoper.
Hoge Raad geeft aan dat de voorwaarden voor een fiscale eenheid voor de btw in onderlinge samenhang moet worden gezien
9 mei 2022 Een fiscale eenheid bestaat voor de omzetbelasting alleen als de ondernemers financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven, dat zij een eenheid vormen. De Hoge Raad heeft zich in februari 2022 uitgelaten over de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de voorwaarde organisatorische verwevenheid.
Hoge Raad bevestigt naheffing bij verkoper, als koper pand binnen herzieningsperiode vrijgesteld gaat leveren
9 mei 2022 In deze zaak gaat het om een koper van een pand in verhuurde staat. Ter zake van de overdracht van het pand is geen btw in rekening gebracht omdat sprake is van overgang van een onderneming. Een belangrijk element bij overdracht van een onderneming is dat de koper de rechten en verplichtingen van de verkoper overneemt. In deze zaak pakt dit voor de Hoge Raad in februari 2022 vervelend uit omdat de btw die de koper ooit in aftrek heeft gebracht, wordt gecorrigeerd bij de verkoper.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1