Wetswijzigingen en wetsvoorstellen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Ieder jaar zijn er wel wetswijzigingen waarmee u als adviseur richting uw cliënten kunt scoren.

Een kort overzicht van de meest relevante wetswijzigingen:

  • Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
  • Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
  • Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups (nog niet ingegaan);
  • Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
  • Aanpassing verliescompensatie in de vpb;
  • (Kleine) aanpassingen in box 3.

Verder is het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap zeer relevant voor de DGA-praktijk (beoogde ingangsdatum 2023).

Onze specialisten publiceren regelmatig over de kansen die de (komende) wetswijzigingen bieden. 

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Oldenziel_Roelof_foto.jpg

mr. Roelof Oldenziel

FiscalistDirect
Amersfoort
Specialisme(n): DGA-problematiek, WBSO en innovatiebox
Profiel
Rozendaal_Remy_foto.MC1.jpg

mr. Remy Rozendaal RB REP

Aangifteplan
Berkel en Rodenrijs
Specialisme(n): Testamentadvies, verdeling nalatenschap, aangifte erfbelasting.
Profiel
Raaijmakers_Jacques_foto.jpg

Jacques Raaijmakers

Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
Den Haag
Specialisme(n): (Internationale) loonbelasting en sociale verzekering, Invordering en aansprakelijkheid, formeel belastingrecht
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2021/2022; haal hier uw PE-punten!

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

do 25 nov 2021 12:30

Cursus actualiteiten autobelastingen

door mr. Heleen Elbert / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
1 jun 2021 Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient voor zijn werkzaamheden een zogenoemd gebruikelijk loon te ontvangen op basis van de Wet op de loonbelasting 1964. In de rechtspraak is sinds 2004 sprake van een zogenaamde afroommethode voor het vaststellen van dit gebruikelijk loon. Daarnaast kon tevens de vergelijkingsmethode worden gebruikt om het gebruikelijk loon vast te stellen. In 2020 komt de Hoge Raad (gedeeltelijk) terug op de afroommethode. Wij lichten in dit artikel beide methoden kort toe en behandelen tevens de laatste ontwikkelingen.
31 mei 2021 In lijn van het arrest van Europese Hof uit 2019 betreffende het BTW-ondernemerschap van een commissaris heeft de Hoge Raad medio 2020 geoordeeld dat een lid van een bezwarenadvies- commissie geen BTW-ondernemer is. Het ministerie van Financiën heeft daarom het besluit inzake BTW heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies in april 2021 aangepast. Het besluit werkt terug tot 13 juni 2019 waarbij wordt goedgekeurd in het geval in de periode 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 voor de in dit besluit genoemde werkzaamheden BTW in rekening is gebracht en deze BTW bij de afnemer in aftrek is gebracht, hierop niet teruggekomen hoeft te worden.
Geen voltooide vermogensverschuiving bij beperkte gemeenschap, aldus de Hoge Raad
20 mei 2021 In de praktijk zijn er twee redenen om een gezamenlijke bankrekening (een zgn. en/of-rekening) te openen: - als partners met een gezamenlijke huishouding. Bedoeld om de kosten van de huishouding te voldoen. Meestal te vullen door de partners naar rato van hun inkomen. - als mantelzorger met de hulpbehoevende. Bedoeld om als mantelzorger de financiën van de hulpbehoevende te kunnen verzorgen. In de praktijk leidt dit meestal niet tot vragen, maar soms moet je van goeden huize komen om de discussie met de autoriteiten aan te gaan. Zo ook in het volgende geval.
17 mei 2021 Veel BTW-ondernemers hebben een kantoorruimte in de eigen woning. Gezien de corona-crisis zullen deze aantallen alleen maar oplopen. In tegenstelling tot de inkomstenbelasting is het binnen de BTW niet van belang om te constateren of er sprake is van een kwalificerende of niet-kwalificerende kantoorruimte.
Rechtbank vernietigt aanslag schenkbelasting van € 5 miljoen
11 mei 2021 Rechtbank Gelderland constateert geen schenking bij het aangaan van een beperkte huwelijksgoederengemeenschap. Ook in dit specifieke geval is geen sprake van een voltooide waardeverschuiving naar de vrouw. Echter, de Hoge Raad krijgt uiteindelijk het laatste woord.
Zo werkt een herzieningsverzoek
10 mei 2021 Op 16 juli 2019 heeft de belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opmerkelijk arrest gewezen, waarin een zogenaamd herzieningsverzoek werd toegewezen.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1