Wetswijzigingen en wetsvoorstellen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Ieder jaar zijn er wel wetswijzigingen waarmee u als adviseur richting uw cliënten kunt scoren.

Een kort overzicht van de meest relevante wetswijzigingen:

  • Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
  • Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
  • Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups (nog niet ingegaan);
  • Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
  • Aanpassing verliescompensatie in de vpb;
  • (Kleine) aanpassingen in box 3.

Verder is het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap zeer relevant voor de DGA-praktijk (beoogde ingangsdatum 2023).

Onze specialisten publiceren regelmatig over de kansen die de (komende) wetswijzigingen bieden. 

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Blikslager_Hans_foto.jpg

drs. Hans Blikslager

Ambra Fiscale Advisering & Familie Vermogensplanning B.V.
Hilversum
Specialisme(n): Estate planning, echtscheiding, erfbelasting, familievermogens, mediation
Profiel
Kaddour_Mohamed_foto.jpg

Mohamed Kaddour LL.M RB

Taxsight B.V.
Amsterdam
Specialisme(n): Internationaal belastingrecht, emigratie, immigratie, grensoverschrijdend werken, expats, buitenlandse investeringen, rechtsvormkeuze en (her)structureringen ondernemingen
Profiel
Jong_de_Reinder_foto.jpg

mr. Reinder de Jong

Hertoghs advocaten-belastingkundigen B.V.
Rotterdam
Specialisme(n): Formeel belastingrecht, fiscaal strafrecht en indirecte belastingen (btw)
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2021/2022; haal hier uw PE-punten!

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

do 25 nov 2021 12:30
door mr. Heleen Elbert / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
Toepassing geruisloze terugkeerfaciliteit en bedrijfsopvolgingsfaciliteit verworpen
20 sep 2021 Voor diverse faciliteiten in de inkomsten-, vennootschaps- en de schenk- en erfbelasting is het relevant om te bepalen of de exploitatie van onroerende zaken een materiële onderneming vormt. Dit is aan de orde bij geruisloze inbreng, bij een geruisloze terugkeer vanuit de BV en voor de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan worden toegepast. Alleen bij een materiële onderneming kan er geruisloos worden doorgeschoven en gebruik worden gemaakt van de BOR. De Hoge Raad oordeelde in de arresten van medio september 2021 in navolging op de uitspraken van het Gerechtshof dat de verhuur van 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten geen materiële onderneming vormt, ondanks dat de aandeelhouders en hun twee dochters 10 tot 30 uur per week in loondienst zijn bij de betreffende BV. De geruisloze terugkeerfaciliteit naar de inkomstenbelasting en de BOR konden niet worden toepast, dus de verzoeken daartoe werden terecht afgewezen.
Hoge Raad oordeelt in einduitspraak in nadeel van belastingplichtige
3 sep 2021 Het recht op aftrek van voorbelasting bij exploitatie van zonnepanelen blijft ons bezig houden. De Hoge Raad heeft echter in dit kader medio 2021 een einduitspraak gedaan. De Hoge Raad oordeelt dat de exploitatie van zonnepanelen die zijn geplaatst op het dak van een nieuwe woning, niet leidt tot aftrek van btw ter zake van de btw op de bouwkosten van de woning.
Voorzien in huisvestiging dient bijzondere behoefte om buitenlandse werknemers aan te kunnen trekken
3 sep 2021 De Belastingdienst lijkt in de praktijk steeds meer aandacht te hebben voor btw op huisvestingskosten en in het bijzonder ten behoeve van buitenlandse werknemers. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in dit kader medio 2021 een mooie uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelt dat in bepaalde gevallen de btw op huisvestingskosten aftrekbaar is.
Rechtelijke uitspraken beloven voorzichtig optimisme
3 sep 2021 De kreet aan het begin van het jaar was: “de menselijke maat moet terugkeren!” Naar aanleiding daarvan heb ik een niet representatief onderzoek gedaan naar de vraag of de menselijke maat al is teruggekeerd. En zo ja, bij wie?
Actie voor 1 januari 2022
2 sep 2021 Ondernemers die nog verliezen hebben openstaan uit 2012 moeten nog dit jaar in actie komen om verliesverdamping tegen te gaan. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor verliezen uit 2012 blijft 9 jaar. Na 2021 verdampt een nog openstaand verlies 2012, voor zover dit nog niet is gecompenseerd met behaalde winsten en dat is zonde. De verruiming van de verliescompensatie in de vennootschapsbelasting brengt daarin geen verandering, want die geldt voor openstaande verliezen vanaf 2013.
Download hier gratis de intentieverklaring en stuur die voor 1 oktober 2021 naar de Belastingdienst!
2 sep 2021 Heeft u cliënten die nog dit jaar hun onderneming willen omzetten in BV-vorm? Stuur dan voor 1 oktober 2021 een intentieverklaring hiervoor naar de Belastingdienst, aangetekend met voorgeschreven geleideformulier!
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1