Wetswijzigingen en wetsvoorstellen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Ieder jaar zijn er wel wetswijzigingen waarmee u als adviseur richting uw cliënten kunt scoren.

Een kort overzicht van de meest relevante wetswijzigingen:

  • Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
  • Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
  • Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups (nog niet ingegaan);
  • Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
  • Aanpassing verliescompensatie in de vpb;
  • (Kleine) aanpassingen in box 3.

Verder is het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap zeer relevant voor de DGA-praktijk (beoogde ingangsdatum 2023).

Onze specialisten publiceren regelmatig over de kansen die de (komende) wetswijzigingen bieden. 

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Lenos_Paul_foto.PL1.jpg

Paul Lenos LL.M

Lenos cs, VAT & Customs Lawyers
Zierikzee
Specialisme(n): BTW, formeel belastingrecht, douane, internationaal
Profiel
Liebman_Mark_foto.MC.jpg

mr. Mark Liebman

ML Fiscaal Advies | Tax Law
's-Gravenhage
Specialisme(n): Internationale vraagstukken voor werkgevers, werknemers en particulieren
Profiel
Rozendal_Aad_foto.MO.jpg

dr. Aad Rozendal

Boathouse Tax Consultancy
Arnhem
Specialisme(n): Onroerende zaken, overdrachtsbelasting, bedrijfsopvolging, DGA-problematiek, vastgoedfondsen en projectontwikkeling
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2021/2022; haal hier uw PE-punten!

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

21 jun 2022 De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 - het Kerstarrest- rechtsherstel geboden voor belastingplichtigen die een lager werkelijk rendement hadden dan het forfaitair rendement voor de jaren 2017 t/m 2020. Of het rechtsherstel ook voor niet bezwaarmakers soelaas gaat bieden horen we op Prinsjesdag. Het systeem van rechtsherstel voor de oudere jaren gaat ook het systeem voor de jaren 2023 en 2024 worden. In 2025 is het plan om er over te gaan op een vermogensaanwasbelasting. De wetgeving hiervoor moet nog gemaakt worden.
21 jun 2022 De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat hij het wetsvoorstel om de open commanditaire vennootschap ‘af te zeggen’ toch zal doorzetten. Vanwege omvangrijke kritiek tijdens de online consultatie was dit wetsvoorstel in de ijskast gezet. Het zal nu in het voorjaar 2023 worden ingediend en vanaf 2024 gelden.
13 jun 2022 Aan menige hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering of een gemengde verzekering gekoppeld. Met name bij overlijden is het belang groot om het financiële leven na het wegvallen van een van beide partners wat draaglijker te maken. Maar niet alleen bij hypotheken kan een overlijdensrisicoverzekering een belangrijke rol spelen. Ook in situaties waar sprake is van partner- en/of kinderalimentatie kan een overlijdensrisicoverzekering een rol spelen. Het is belangrijk om hierbij te realiseren dat aan een overlijdensrisicoverzekering fiscale gevolgen kunnen zitten.
13 jun 2022 Een bedrijfsoverdracht is nooit eenvoudig, ook niet bij familiebedrijven. Juridische gevolgen, financiële gevolgen en niet te vergeten emotionele gevolgen. De wetgever heeft in ieder geval bij het financiële traject willen helpen door tegemoetkomingen op te nemen in de fiscale wetgeving: de bedrijfsopvolgingsregelingen. Uitstel van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en schenkbelasting kan een belangrijk verschil maken in de haalbaarheid van de overdracht. Maar als dat de enige drijfveer is, kan het ook verkeerd uitpakken.
Zo ja, dan scheelt dat in de OZB
13 jun 2022 Volgens art. 220a van de gemeentewet dient een onroerende zaak tot woning indien de waarde daarvan in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  Zo niet, dan is de onroerende zaak een niet-woning. Het onderscheid ‘woning’ – ‘niet-woning’ is van belang voor de heffing van OZB: in nagenoeg alle gemeenten is het OZB-eigenarentarief voor woningen lager dan voor niet-woningen.  En bovendien: van woningen wordt geen OZB-gebruikersbelasting geheven en van niet-woningen wel (althans in vrijwel alle gemeenten).  Is een bouwperceel waarop een woning zal worden gebouwd nu een woning of een niet-woning?
10 jun 2022 En dan bedoelen we niet de veelbesproken procesafspraken die de afgelopen weken in de media de nodige aandacht hebben getrokken. Nee, we gaan in op mediation in fiscale straf- en fraudezaken, waarover het Functioneel Parket begin 2022 haar positieve grondhouding heeft uitgesproken.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1