FBN Juristen

Onder notarissen is FBN Juristen al 30 jaar een begrip. De schat aan fiscale en civiele kennis die in al die jaren is vergaard ten behoeve van het notariaat is nu ook beschikbaar voor financiële en juridische dienstverleners met een eigen MKB-adviespraktijk.

FBN Juristen werd in 1988 opgericht door prof. dr. Hans Stubbé, hoogleraar notariële belastingen aan de Universiteit van Amsterdam, als Fiscaal Bureau voor het Notariaat. In het afgelopen decennium is het kantoor uitgegroeid tot een fiscaal én civiel kenniscentrum ten behoeve van financiële en juridische dienstverleners, zowel binnen als buiten het notariaat.

De gebieden waarop FBN Juristen zich onderscheidt zijn zowel fiscaal:

  • erfbelasting;
  • schenkbelasting;
  • overdrachtsbelasting;
  • omzetbelasting en
  • inkomstenbelasting.

als civiel:

  • ondernemingsrecht;
  • onroerendgoedrecht;
  • huwelijksvermogensrecht;
  • erfrecht; en
  • internationaal recht

 

Cursussen

Gezien de voortdurende wijzigingen in de wetgeving is permanente educatie onmisbaar. Daartoe heeft FBN Juristen naast de adviespraktijk een cursusorganisatie. De cursussen variëren van een serie bijeenkomsten over fiscale en civiele actualiteiten tot meerdaagse opleidingen en diverse (inhouse) cursussen en seminars, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfsoverdracht, boedelafwikkeling, vastgoedtransacties en het levenstestament. Kijk voor meer informatie en aanmelding hiervoor op cursusoverzicht FBN.

Kennisbank

Tot slot is FBN Juristen uitgever van de kennisbank Via Juridica. Deze kennisbank bevat een schat aan fiscale en civiele informatie en is door de praktische insteek een handig naslagwerk in de dagelijkse praktijk. In Via Juridica zijn naast een toelichting op fiscale en civiele wetgeving alle voor het vakgebied relevante beleidsbesluiten opgenomen, alsmede actuele jurisprudentie, diverse rekentools en kamerstukken van wetten en lopende wetsvoorstellen.

Lees ook ...

Belastingvrij uitkeren aan DGA mogelijk bij inkoop aandelen a pari door de BV?

12 jul 2017 Belangrijk is dat belastingvrij uitkeren van aandelenkapitaal van de BV aan de DGA exact volgens de regels plaatsvindt. Alleen dan bent u ervan verzekerd dat geen 25% aanmerkelijk belangheffing is verschuldigd. De mogelijkheid om de inkoop à pari door de BV te laten plaatsvinden gaat fiscaal meestal niet goed.
Deze specialisten zijn aangesloten bij FBN Juristen notarieel & fiscaal
Welkers_Laura_foto.jpg

mr. Laura Welkers

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting
Profiel
Hoogwout_Theo_foto.MO.jpg

mr. Theo Hoogwout

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): echtscheiding, estate planning, erfrecht en huwelijksvermogensrecht, inkomstenbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting
Profiel
Rheinfeld_Jeroen_foto.MCnw.jpg

prof. mr. Jeroen Rheinfeld

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): onroerende zaken, agrarisch recht
Profiel
Arends_Xander_foto.jpg

mr. Xander Arends

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Aanmerkelijk belang, terbeschikkingstellingsregeling, eigenwoningregeling, periodieke uitkeringen
Profiel
Jong_de_Roel.foto1.jpg

mr. Roel de Jong

FBN Juristen notarieël & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting
Profiel
Overzicht van het cursusaanbod Fiscaalconsult / FBN Juristen notarieel & fiscaal
door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3 PE-punten / Wassenaar
Pakt de terbeschikkingstellingsregeling (TBS) voor uw cliënten voordelig of juist nadelig uit? Als het om een lening aan de eigen BV gaat, is het vaak mogelijk om te hoppen naar box 2. Wat zijn de fiscale verschillen tussen en de gevolgen van een ongebruikelijke respectievelijk onzakelijke lening aan de eigen BV? Kan een onzakelijke lening worden verzakelijkt? Hoe te voorkomen dat een borgstelling voor een geldlening van de bank aan de eigen BV als onzakelijk wordt aangemerkt? Van belang is dat u in overleg met u cliënt fiscaal de optimale keuzes kunt maken, zonder fiscale en juridische risico’s achteraf. Deze cursus wordt u aangeboden door FBN Juristen te Amsterdam en Fiscaalconsult.

 

Op deze pagina treft u de downloads die FBN Juristen gratis ter beschikking stelt.

FBN Stroomschema tarief overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

Kwalificeert een onroerende zaak op het moment van overdracht als woning of niet? Is sprake van een woning, dan moet 2% overdrachtsbelasting worden afgedragen, zo niet, dan wordt het 6%-tarief gehanteerd.

Bij de introductie van het 2%-tarief (2011) waren er veel vraagtekens rond het begrip 'woning'. Het toetsingskader dat de Hoge Raad in 2017 heeft gegeven schept duidelijkheid. 

Om te beoordelen of de verwerving van een onroerende zaak belast is met 2% of 6% overdrachtsbelasting, kunt u het handige FBN Stroomschema raadplegen (PDF).  

FBN Stroomschema schenkvrijstelling eigen woning

Bepaal de hoogte van de schenkvrijstelling eigen woning per 2017 eenvoudig aan de hand van dit stroomschema. Gratis te downloaden.

Recente publicaties door de specialisten van FBN Juristen notarieel & fiscaal

Leidt trouwen in beperkte gemeenschap van goederen tot een schenking?

11 mei 2021 door mr. Theo Hoogwout

Legaat geeft na overlijden zekerheid over voltooien periodieke gift in natura met behoud giftenaftrek

29 mrt 2021 door mr. Roel de Jong

Extra aftrek in inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen

29 mrt 2021 door mr. Roel de Jong

Strikte voorschriften voor statuten van ANBI’s met betrekking tot liquidatiesaldo

2 feb 2021 door mr. Roel de Jong

Voorsorteren op de tariefswijzigingen in de overdrachtsbelasting per 2021: onder de 35 en wachten tot 2021, of juist nog snel een (vakantie)woning, stuk tuin of garage erbij kopen?

12 dec 2020 door mr. Xander Arends

Voor verhuur van vastgoed geldt vaak geen bedrijfsopvolgingsregeling voor schenk en erfbelasting?

8 jun 2020 door mr. Theo Hoogwout

Conclusie A-G over bezitseis voor bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

12 okt 2019 door mr. Theo Hoogwout

Gevolgen overdrachtsbelasting bij kavelruil in wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

30 aug 2019 door prof. mr. Jeroen Rheinfeld

Rekening-courantmaatregel DGA en lastenverlichting MKB

16 aug 2019 door mr. Xander Arends

Constructie (grotendeels) mislukt bij rechtbank: geen box 3-vordering maar een tbs-vordering

13 aug 2019 door mr. Xander Arends

Hoge Raad wijst massaal bezwaar tegen 4% vermogensrendementsheffing 2013, 2014 en 2015 af

5 aug 2019 door mr. Xander Arends

Voorkom problemen met automatische wijziging van geldend huwelijksvermogensrecht

7 mrt 2019 door mr. Theo Hoogwout

Is draagplichtovereenkomst goed alternatief voor verdeling eigenwoningverleden tussen partners?

4 mrt 2019 door mr. Xander Arends

Leningen onder zachte voorwaarden kwalificeren niet als ongebruikelijke tbs, aldus de Rechtbank

15 jan 2019 door mr. Xander Arends

Verliezen op onzakelijke leningen aan ‘eigen’ BV zijn niet aftrekbaar als tbs-verlies…

15 jan 2019 door mr. Xander Arends

De vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van cultuurgrond

3 jan 2019 door prof. mr. Jeroen Rheinfeld

Aanvullend (vrijgesteld) schenken voor de woning als al een verhoogde schenking is gedaan in 2015 en 2016?

27 nov 2018 door mr. Laura Welkers

Schenkvrijstelling eigen woning: leuker kan de Belastingdienst het wel maken!

4 sep 2018 door mr. Laura Welkers

Kavelruil voor de fiscalist

20 aug 2018 door prof. mr. Jeroen Rheinfeld

Het fenomeen ‘titelzuivering’ en de fiscale en civielrechtelijke gevolgen

6 aug 2018 door prof. mr. Jeroen Rheinfeld

Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?

30 jul 2018 door mr. Laura Welkers

Gunstig besluit over verdeling eigenwoningverleden tussen partners bij gezamenlijke aankoop en financiering van eigen woning

20 apr 2018 door mr. Xander Arends

Kijk uit bij toerekening van inkomen en vermogen aan fiscaal partners en ex-partners

12 jul 2017 door mr. Xander Arends

Belastingvrij uitkeren aan DGA mogelijk bij inkoop aandelen a pari door de BV?

12 jul 2017 door mr. Xander Arends
FBN Juristen notarieel & fiscaal
Noordhollandstraat 71
1081 AS AMSTERDAM

Telefoon: 088-2222123
E-mailadres: info@fbn.nl

Locatie

Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1