Let op bij vastgoed-vennootschappen met Duitse beleggingen

Eerder overdrachtsbelasting verschuldigd door wetswijziging 94/6 RETT-Blocker
Zoals in Nederland wordt er in Duitsland ook overdrachtsbelasting geheven als aandelen worden overgedragen van een vennootschap, met in Duitsland gelegen vastgoed. De grondslag voor heffing is dan de waarde van het betreffende vastgoed. Het tarief varieert per deelstaat van 4% tot 6,5%. Onder voorwaarden (94/6 RETT-Blocker) kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling, echter die worden in een nieuw wetsvoorstel aangescherpt.
2 jul 2018 Laatst gewijzigd: 11 aug 2018 Kennis mr. drs. Wicher-Henk Krabbe

De huidige vrijstelling overdrachtsbelasting 94/6 RETT-Blocker

Bij overdracht van aandelen met daarin Duits Vastgoed is in principe in Duitsland overdrachtsbelasting verschuldigd. Wordt echter minder dan 95% van de aandelen overgedragen en de resterende aandelen pas na verloop van minimaal vijf jaar, dan wordt geen overdrachtsbelasting geheven. In de literatuur wordt deze methode aangeduid als de 94/6 RETT-Blocker (RETT: real estate transfer tax). Er zijn ook andere methoden om de Duitse overdrachtsbelasting te besparen, maar die behandel ik hier verder niet.

Toepassing van de vrijstelling 94/6 RETT-Blocker is (te) populair

De RETT-Blocker is in Duitsland een zeer populaire manier om overdrachtsbelasting te vermijden door gebruik te maken van allerlei vennootschappen. Hiervan heeft de politiek inmiddels ook kennisgenomen; bij de totstandkoming van de huidige regering (‘die Grosse Koalition’ in de volksmond: ‘GroKo’) is reeds aangekondigd het ‘misbruik’ van de RETT-Blocker te willen bestrijden. De schade voor de Duitse schatkist is becijferd op één miljard euro per jaar, doordat de RETT-Blocker voor share-deals bij met name grote transacties wordt benut.

94/6 RETT-Blocker wordt 89/11 RETT-Blocker?

De minister van Financiën van deelstaat Hessen heeft het voortouw genomen bij de voorgestelde hervorming: de grens van minder dan 95% zal worden verlaagd naar minder dan 90% en daarnaast mogen de meer dan 10% resterende aandelen niet binnen 10 jaar worden overgedragen. In Berlijn verwacht men dat hierdoor voor met name groot vastgoedfondsen de belangstelling om gebruik te maken van de RETT-Blocker aanzienlijk zal dalen.

Wetsvoorstel geldt ook voor Nederlandse BV’s

Ook een Nederlandse vennootschap (bijvoorbeeld een BV) met vastgoed in Duitsland krijgt met deze maatregel te maken. Op het niveau van de BV is op niet al te gecompliceerde wijze de statuten aan te passen dat de overgedragen aandelen een zodanig preferent-winstrecht toe te kennen, dat de resterende aandelen gedurende de periode van tien jaar niet aan enige aanspraak op winstreserves kan toekomen.

Neem op tijd actie indien nodig

De ingangsdatum van dit wetsvoorstel  is nog niet bekend, maar ook in Duitsland is het fenomeen terugwerkende kracht niet onbekend. Wellicht is het verstandig om op tijd actie te ondernemen als een aankoop- of verkooptransactie in de planning zit.

Neem gerust contact met mij op indien u vrijblijvend met mij hierover wilt praten.

Auteur

Krabbe_Wicher-Henk_foto.jpg

mr. drs. Wicher-Henk Krabbe

DNL Fiscalisten
Velp
Specialisme(n): Internationaal belastingrecht, expats, transfer pricing, Duitsland
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1