Belastingadviseur is een gevaarlijk beroep!

U wist het misschien nog niet: belastingadviseur is een gevaarlijk beroep! Indien u financiële schade lijdt door een fout van uw adviseur, kunt u deze in bepaalde gevallen op hem of haar verhalen. Daarvoor moet u dan meestal wel naar de rechter. Die beoordeelt of de adviseur een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Ik beschrijf hieronder twee recente gevallen met wisselend succes voor de klager.
21 sep 2018 Laatst gewijzigd: 5 okt 2018 Opinie mr. Peter Bregman RB

Bij een bouwbedrijf was adviseur mede schuld aan belastingschade

Het eerste geval betrof een familiebedrijf dat woningen en appartementen ontwikkelde en bouwde. Met een eigen vermogen van 7 miljoen euro had het bedrijf een goede buffer, maar ging het toch failliet in 2013. Enkele jaren daarvoor had een bedrijfsopvolging plaatsgevonden, waarbij twee zonen het bedrijf hadden overgenomen van hun vaders.  Na overleg met de adviseur was daarbij een gunstige fiscale regeling (BOR) toegepast. Een van de voorwaarden van de BOR is dat het bedrijf tenminste 5 jaar moet worden voortgezet. Door het faillissement was deze voorwaarde echter niet nagekomen en kregen de opvolgers een onverwachte belastingaanslag van bijna 1 miljoen euro.  

Volgens de rechter had de adviseur de ondernemer moeten wijzen op de bovenstaande voorwaarde.   Ook had de adviseur te weinig oog gehad voor de verliezen die het bedrijf al sinds 2010 maakte en had de adviseur de waarde van de vastgoedportefeuille van het bedrijf te hoog ingeschat. Echter volgens de rechter had het bedrijf zelf ook schuld. Zij stelden de adviseur pas laat op de hoogte van hun voornemen een faillissement aan te vragen.  De rechter veroordeelde de adviseur tot betaling van 60 % van de schade.

Bij een disc jockey had belastingadviseur geen schuld

Voor een succesvolle dj had een adviseur een fiscale constructie opgezet met een buitenlandse vennootschap. Onderdeel van het advies was dat de dj zou emigreren.  De dj zag hiervan af toen bleek dat zijn partner als gevolg van zijn emigratie haar verblijfsvergunning in Nederland zou verliezen. Inmiddels had de dj al € 170.000 advieskosten gemaakt die hij wilde verhalen op zijn adviseur. Deze zou adviezen hebben gegeven die niet pasten bij zijn specifieke situatie en daarom zijn zorgplicht hebben geschonden.

De Rechtbank wees deze eis af. De dj had de adviseur niet duidelijk gemaakt dat hij echt niet wilde emigreren. Daarnaast had hij niet onderbouwd dat de constructie verboden zou zijn en dat de adviseur onjuiste informatie aan de Belastingdienst zou hebben verstrekt.

Kortom, alleen de adviseur van het bouwbedrijf was onzorgvuldig en daardoor (mede) aansprakelijk. Belastingadviseur; het blijft een gevaarlijk, maar erg mooi beroep!

Auteur

Bregman_Peter_foto.jpg

mr. Peter Bregman RB

PM | Ondernemend
Heerde
Specialisme(n): DGA-problematiek, rechtsvormkeuze, samenwerking, familiebedrijven, mediation
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1