Fiscaal voordeel bij (ver)nieuwbouw zorgvastgoed

Hoe kan btw en overdrachtsbelasting worden bespaard in de zorg?
Een zorginstelling verleent voor het leeuwendeel vrijgestelde prestaties, waarvoor geen recht bestaat op btw-vooraftrek. Bij investeringen in vastgoed is van belang het btw-nadeel zo laag mogelijk te houden. Denk daarbij ook aan de overdrachtsbelastingheffing. Welke mogelijkheden zijn er zoal om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden en meer geld over te houden voor investeringen in de zorg?
3 okt 2018 Laatst gewijzigd: 19 okt 2018 Kennis drs. Volken Holtrop

Afgeschafte btw-integratieheffing bood kansen voor zorginstellingen

Het is alweer enige tijd geleden dat de btw-integratieheffing is afgeschaft. Deze integratieheffing zorgde enerzijds voor een extra btw-afdracht maar bood ook een mooie kans om een groter deel van de btw op alle inkomende kosten van de zorginstelling te verrekenen. Dit leverde een mooi financieel voordeel op waar veelal vooraf geen rekening mee werd gehouden. Geld dat gebruikt kan worden voor de zorg- en dienstverlening of investeringen die daarvoor niet voor mogelijk werden gehouden.

Beperking belastingheffing bij (ver)nieuwbouw nog steeds mogelijk

Nog steeds zijn er voor zorginstellingen mogelijkheden om de belastingheffing bij (ver)nieuwbouw te beperken. De mogelijkheden zijn vaak zeer specifiek en afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de zorginstelling. Het begint al bij de locatie. Bouwt de zorginstelling op eigen grond, of moet daarvoor nog grond c.q. een locatie worden aangekocht?

Goede afspraken over sloop kan forse btw-besparing opleveren

De aankoop van onbebouwde grond bestemd voor de nieuwbouw is normaalgesproken belast met 21% btw. Als er een gebouw, weg of andere opstal op de grond staat, dan is voor de verkrijging maar 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Een besparing van 15%. Als het gebouw voor de overdrachtsbelasting ook nog eens een woning is, dan is de verkrijging maar met 2% belast. De besparing is alleen mogelijk als er goede afspraken over de sloop worden gemaakt tussen de verkoper en de zorginstelling.

Ook btw-besparing op manuren mogelijk

Een nog groter voordeel kan worden behaald op het moment dat de aannemer de locatie aankoopt en de (ver)nieuwbouw realiseert. Deze mogelijkheid doet zich zowel voor in een verbouwsituatie als in een nieuwbouwsituatie. In deze situatie kan namelijk ook btw worden bespaard op de manuren en de winst van de aannemer. De uitvoering van deze mogelijkheid luister echter zeer nauw en is niet zonder risico’s.

Let op btw-aftrek bij deels belaste prestaties

Tot slot geldt in zijn algemeenheid dat een zorginstelling voor (ver)nieuwbouw normaalgesproken altijd wel een deel van de btw op de investeringskosten terug kan krijgen. Ieder gebouw wordt doorgaans voor een klein deel gebruikt voor belaste c.q. btw-aftrekgerechtigd gebruik. Al is het maar de verhuur van de centrale-antenne-installatie (cai), het exploiteren van een toko (winkeltje), apotheek, bezoekers- of personeelsrestaurant, of het gebruik voor algemene diensten (administratie, bestuur e.d.). Voor het gehele gebouw kan dan in beginsel een pro rata percentage aan btw terug worden gevraagd.

Het kan daarbij lonend zijn eventuele investeringen in het bezoekersrestaurant of de toko afzonderlijk te laten factureren. Omdat de betreffende ruimten volledig worden gebruikt voor belaste doeleinden, kan dan alle btw op de betreffende investering terug worden gevraagd.

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het aanleggen van infrastructuur. In het geval de infrastructuur na realisatie ‘om niet’ aan de gemeente wordt overgedragen, kan de btw op de aanleg van de infrastructuur onder voorwaarden worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Conclusie

Kortom, er zijn nog voldoende mogelijkheden om in meer of mindere mate bij (ver)nieuwbouw belastingbesparingen te realiseren op het gebied van btw en overdrachtsbelasting. Besparingen die weer kunnen worden geïnvesteerd in het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Mocht u specifieke vragen hierover hebben, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Holtrop_Volken_foto.MC.jpg

drs. Volken Holtrop

Caraad Belastingadviseurs B.V.
Groningen
Specialisme(n): Btw, overdrachtsbelasting bij zorg en culturele instellingen
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1