Op de zaak betrekking hebbende stukken deel II

Ook stukken uit strafdossier moeten worden overlegd
Medewerkers van de Belastingdienst overleggen vaak niet alle stukken uit het strafdossier bij een belastingprocedure. Daartoe zijn zij wel verplicht, aangezien dan pas goed en volledig verweer kan worden gevoerd. Zo nodig kan een voorlopige voorziening bij de Rechtbank worden gestart om inzage te krijgen in deze stukken.
29 okt 2018 Laatst gewijzigd: 20 jan 2022 Jurisprudentie mr. Nienke ten Donkelaar

In mijn publicatie van 7 september 2018 ben ik uitgebreid ingegaan op het onderwerp 'op de zaak betrekking hebbende stukken'.  Ik besprak daar onder andere het overzichtsarrest van 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672. Dit betekent dat eerdere arresten van de Hoge Raad over dit onderwerp zijn ingehaald. De daarna verschenen arresten (o.a. die van 17 augustus 2018) gelden als verbijzondering. Zo ook het arrest dat hierna wordt besproken (Hoge Raad, 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1863).

De casus van het arrest van 5 oktober 2018

Uit diverse strafrechtelijke onderzoeken (i.v.m. moord) komt de naam van belanghebbende naar voren. Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben de Politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD/ECD en de Belastingdienst samenwerkingsafspraken gemaakt. Enkele ambtenaren van de Belastingdienst (hierna: de BD-medewerkers) zijn in dit verband ontheven van hun geheimhoudingsplicht. Deze BD-medewerkers hebben gedurende juni 2004 tot en met februari 2006 aan de strafrechtelijke onderzoeken meegewerkt en hadden daarbij toegang tot alle door de politie verzamelde gegevens.

Uit alle beschikbare informatie hebben de BD-medewerkers uiteindelijk stukken met fiscale relevantie geselecteerd. De officier van Justitie (hierna: OvJ) heeft deze stukken ook vrijgegeven voor fiscaal gebruik. Aan de hand van deze stukken zijn (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001 tot en met 2005 opgelegd aan belanghebbende. Daarbij zijn alleen de door de OvJ vrijgegeven stukken aan belanghebbende overhandigd.

Belanghebbende heeft voor het Gerechtshof gesteld dat ook de stukken die niet door de BD-medewerkers zijn geselecteerd tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoren en moeten worden overgelegd.

Het Gerechtshof heeft die stelling gevolgd en geoordeeld dat, indien de stukken geen rol hebben gespeeld in de besluitvorming, de inspecteur dat aannemelijk moet maken. Dat is de inspecteur niet gelukt. Aan het niet overleggen van de stukken heeft het Gerechtshof verder geen gevolgen verbonden.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Gerechtshof dat de stukken die niet door de BD-medewerkers zijn geselecteerd (maar wel zijn ingezien) als op de zaak betrekking hebbende stukken moeten worden aangemerkt.

Ik denk dat het voor een inspecteur, die strafdossiers heeft mogen inzien, zeer lastig is om met deze informatie (on)bewust geen rekening te houden in een parallel lopende belastingzaak. Niets menselijks is hem, in die zin, vreemd. Ik kan mij daarom ook geheel vinden in het oordeel van de Hoge Raad.

Wat betekent dit voor de praktijk?

De kracht van de boodschap zit hem in de herhaling. In deel I schreef ik al dat u alert moet zijn dat 'alle' op de zaak betrekking hebbende stukken worden overgelegd. Alleen met alle stukken kan pas goed en volledig verweer worden gevoerd. Worden stukken onterecht achtergehouden, dan kan een voorlopige voorziening worden gestart. Dit is een procedure bij de rechtbank om alsnog de beschikking te krijgen over de ontbrekende stukken.

In samenspraak met mr. M. van Leeuwen van FT Advocaten tot stand gekomen

Auteur

Donkelaar_ten_Nienke_foto.MC.1.jpg

mr. Nienke ten Donkelaar

FT-advocaten
Nijmegen
Specialisme(n): Formeel belastingrecht, fiscale procedures, fiscaal boete- en strafrecht, inkeerregeling, Wwft
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

‘Op de zaak betrekking hebbende stukken’; wat betekent dat?

7 sep 2018 Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst, dan tekent u logischerwijs bezwaar aan. In de bezwaarfase heeft u recht op inzage in het dossier (alle op de zaak betrekking hebbende stukken) dat de Belastingdienst heeft opgebouwd. Dit staat in artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).Wordt de zaak in de bezwaarfase niet opgelost en gaat u in beroep, dan dient de Inspecteur, op grond van artikel 8:42 Awb, alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de bestuursrechter op te sturen. De Hoge Raad geeft in augustus 2018 in 4 arresten duidelijkheid over wat ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ zijn.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1