Voorkom box 3-heffing per 1 januari 2019 op spaargeld & aandelen

Interessant bij vrije vermogens van meer dan € 500.000
Voor 2019 loopt de box 3-heffing op tot 1,68% over de waarde van uw vermogen, ongeacht uw gerealiseerd rendement op spaargeld, aandelen, obligaties en dergelijke. Ondanks dat de spaarrente nog steeds historisch laag is, stijgt het hoge tarief in box 3. In dit artikel besteden wij aandacht aan de heffing per 1 januari 2019 en de mogelijkheden om die heffing te voorkomen.
12 nov 2018 Laatst gewijzigd: 1 dec 2018 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Box 3-heffing in 2019

Box 3 bestaat uit het zogenoemde ‘inkomen uit sparen en beleggen’ en betreft de restcategorie in de inkomstenbelasting. Naast spaargeld en beleggingen gaat het daarbij ook om het vakantiehuisje, beleggingsvastgoed, bitcoins, goud en zelfs waardebonnen. In box 3 wordt de inkomstenbelasting geheven op basis van een forfaitair rendement over het totale vermogen minus schulden op 1 januari van het betreffende jaar. Het werkelijke rendement is daarbij niet van belang.  Dit forfaitaire inkomen is vervolgens belast tegen 30% heffing. Tot 1 januari 2017 kende box 3 een vast forfaitair rendement van 4%, waardoor de effectieve heffing 1,2% was. Vanaf 1 januari 2017 is het forfaitaire rendement afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Voor 2019 betekent dit de volgende effectieve heffing over uw vermogen per 1 januari 2019 (in euro’s):

Netto-vermogen

Effectieve heffing

0 – 30.360

0%

30.360 – 102.010

0,582%

102.010 – 1.020.096

1,335%

Vanaf 1.020.096

1,68%

Fiscaal partners kunnen ieder afzonderlijk gebruik maken van de tariefschijven, waardoor het hoogste tarief van 1,68% pas begint te lopen vanaf € 2.040.192 (2 x € 1.020.096).

Voorkom heffing in box 3

Indien uw vermogen relatief laag rendeert, kan het zelfs gebeuren dat de heffing hoger is dan uw rendement. Vanwege deze extreem hoge heffing ten opzichte van de spaarrente zijn de afgelopen jaren veel rechtszaken tegen de boxheffing gestart (zie ook ons nieuwsbericht van 18 juli 2018).

Voor het jaar 2019 is het nog mogelijk om de box 3-heffing te voorkomen. Door gebruik te maken van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam ruilt u de box 3-heffing in voor een heffing over uw werkelijke rendement. Uit onze ervaring blijkt dat dit al loont vanaf een vrij vermogen van € 500.000. Afhankelijk van uw situatie en uw wensen maken wij daarbij gebruik van een besloten vennootschap (BV), een open fonds voor gemene rekening (OFGR) of vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Bij een vrij vermogen van € 500.000 tegen een gemiddeld rendement van 1% bedraagt het belastingvoordeel al gauw € 9.000. Als we rekenen met een vermogen van € 1,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen tegen 1% rente en het restant in box 3 tegen bijv. 5% rendement, loopt dit voordeel op tot ruim € 25.500.

Onderneem actie!

Als u benieuwd bent wat de mogelijkheden in uw geval zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Op basis van uw situatie kan ik dan vrij snel een grove inschatting maken van uw belastingvoordeel.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1