IB-onderneming geruisloos omzetten in BV?

Download hier gratis de intentieverklaring en stuur die voor 1 oktober 2021 naar de Belastingdienst!
Heeft u cliënten die nog dit jaar hun onderneming willen omzetten in BV-vorm? Stuur dan voor 1 oktober 2021 een intentieverklaring hiervoor naar de Belastingdienst, aangetekend met voorgeschreven geleideformulier!
2 sep 2021 Laatst gewijzigd: 20 sep 2021 Kennis mr. drs. Michiel Opgenoort

Profiteer van maximale terugwerkende kracht bij inbreng in BV!

Al jaren bestaat de mogelijkheid om een IB-onderneming (eenmanszaak of firma-aandeel) met fiscaal terugwerkende kracht in een BV om te zetten. Bij een geruisloze inbreng kan aan de intentieverklaring (of voorovereenkomst) maximaal 9 maanden terugwerkende kracht worden toegekend. De BV kan dan in fiscaal opzicht ingaan per 1 januari van dit jaar en dat is wel zo praktisch. Let wel op de voorwaarden die daarvoor gelden!

Wat zijn de voorwaarden voor terugwerkende kracht bij inbreng in een BV?

Als u fiscaal terugwerkende kracht wilt tot aan het begin van het boekjaar, dan gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  1. Een getekende intentieverklaring binnen 9 maanden na het gewenste tijdstip van overgang. Voorheen diende deze intentieverklaring bij de Belastingdienst te worden geregistreerd. Dit is thans niet meer mogelijk. In plaats daarvan dient de intentieovereenkomst middels een voorgeschreven geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst Heerlen te worden gezonden. In de praktijk wordt de intentieverklaring dan voor 1 oktober a.s. verzonden, waardoor terugwerkende kracht kan worden verleend per 1 januari jl.; het geleideformulier is te downloaden op de site van de Belastingdienst;
  2. De inbreng van de onderneming in de BV komt binnen 15 maanden-in de praktijk voor 1 april van het jaar daarop- tot stand;
  3. Er dient op tijd een verzoek te worden ingediend. Ik adviseer dit verzoek in te dienen zodra de BV is opgericht, omdat het anders wellicht wordt vergeten.

Overige voorwaarden voor geruisloze inbreng

De overige voorwaarden voor geruisloze inbreng staan genoemd in het Besluit van de Staatssecretaris van 30 juni 2010 (nr. DGB 2010/3599M). Deze voorwaarden moeten de belastingclaim van de fiscus veilig stellen die vanaf inbreng niet langer meer op de IB-onderneming rust, maar op de BV. Ik noem enkele relevante attentiepunten:

  1. De oudedagsreserve binnen de IB-onderneming valt belast vrij; om IB-heffing daarover te voorkomen, kan een lijfrente van de BV worden bedongen;
  2. Uitgangspunt is dat een onderneming wordt ingebracht; onder bepaalde voorwaarden kunnen vermogensbestanddelen achterblijven, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand dat aan de BV wordt verhuurd of een bestelbus die niet meer voor de onderneming wordt gebruikt;
  3. Inbreng in de BV met als doel om de onderneming direct daarna aan een derde over te dragen is niet toegestaan; overdracht van de onderneming aan een ‘eigen’ werk-BV om zo een holdingstructuur te creëren is wel toegestaan, mits daarbij een beroep wordt gedaan op een fiscale doorschuiffaciliteit (bijv. een bedrijfsfusie of fiscale eenheid);
  4. Let op bij vervreemding van de aandelen van de BV of een belang daarin binnen 3 jaar: in dat geval kan de geruisloze inbreng worden ingetrokken, waardoor alsnog moet worden afgerekend over de stille reserves;
  5. Een IB-werkzaamheid kan niet geruisloos in een BV worden gebracht. Met een ruisende inbreng kan dat wel. Denk daarbij aan neveninkomsten of een ter beschikking gesteld pand aan een 'eigen' BV (let op overdrachtsbelastingheffing!). De goedkeuring van de Staatssecretaris over deze kwestie is te vinden in het besluit van 16 september 2008 (nr. CPP2008/1626M). Terugwerkende kracht is dan mogelijk voor maximaal 3 maanden, net zoals bij een ruisende inbreng van een onderneming.

Waarvoor kiezen: geruisloos of ruisend?

Voor uw cliënt is het belangrijk om een keuze te maken tussen geruisloze dan wel een ruisende inbreng, aangezien de fiscale gevolgen daarvan totaal anders zijn. Bij een ruisende inbreng, worden de stille reserves en goodwill gerealiseerd, waarbij belastingheffing hierover meestal zoveel mogelijk wordt voorkomen door het bedingen van stakingslijfrenten van de BV. Bij een geruisloze inbreng vindt geen realisatie plaats van de stille reserves en goodwill, want de belastingclaim daarover wordt doorgeschoven (geldt niet voor de oudedagsreserve). Vaak is het bij het opstellen van de intentieverklaring nog niet duidelijk wat de beste oplossing is, bijvoorbeeld omdat de onderneming nog niet over de meest recente cijfers beschikt. In de praktijk wordt daarom dikwijls een intentieverklaring opgesteld, waarin de mogelijkheid wordt geboden om achteraf te kiezen voor een ruisende dan wel een geruisloze inbreng.

Actie voor 1 oktober a.s.!

Is uw cliënt voornemens de onderneming om te zetten in BV-vorm, stuur dan voor 1 oktober a.s. de vereiste intentieverklaring naar de Belastingdienst te Heerlen (aangetekend met het vereiste geleideformulier) en beoordeel achteraf of het (fiscaal) verstandig is om dat voornemen ook daadwerkelijk te effectueren, ruisend dan wel geruisloos!

Download hieronder de gratis model-intentieverklaring!

Desgewenst kunt u hieronder een eenvoudige model-intentieverklaring in Word downloaden, zodat u daarmee zelf in overleg met uw cliënt de intentieverklaring kunt invullen. In dit model is ook voorzien in de mogelijkheid om met terugwerkende kracht in te brengen in een holding-BV en een werk-BV. Voor verder advies hierover kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Downloads

Gratis direct te downloaden intentieverklaring in word

Te gebruiken voor 1 april bij inbreng ruisende onderneming in BV en voor 1 oktober bij geruisloze inbreng onderneming in BV. Geschikt voor inbreng in BV met terugwerkende kracht per 1 januari en voor creëren holding- en werk-BV.

Auteur

Opgenoort_Michiel_foto.jpg

mr. drs. Michiel Opgenoort

Opgenoort Belastingadvies
Leiden
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, rechtsvormkeuze, onroerende zaken, geschillen met Belastingdienst
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1