Cursus terbeschikkingstellingsregeling in de IB

door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Pakt de terbeschikkingstellingsregeling (TBS) voor uw cliënten voordelig of juist nadelig uit? Als het om een lening aan de eigen BV gaat, is het vaak mogelijk om te hoppen naar box 2. Wat zijn de fiscale verschillen tussen en de gevolgen van een ongebruikelijke respectievelijk onzakelijke lening aan de eigen BV? Kan een onzakelijke lening worden verzakelijkt? Hoe te voorkomen dat een borgstelling voor een geldlening van de bank aan de eigen BV als onzakelijk wordt aangemerkt? Van belang is dat u in overleg met u cliënt fiscaal de optimale keuzes kunt maken, zonder fiscale en juridische risico’s achteraf. Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | ondernemend te Heerde (GLD).
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus.

De toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling leidt regelmatig tot veel discussie met de Belastingdienst, vooral als een TBS-verlies wordt geclaimd in de IB-aangifte. Hoe legt u een zakelijke lening of borgstelling goed vast, zodat later bij onverhoopte tegenvallers het verlies in de TBS aftrekbaar is? Is de huidige ‘TBS-situatie’ bij uw cliënt wel optimaal? Welke alternatieven zijn er mogelijk, waardoor uw cliënt fiscaal en juridisch beter af is? Wat zijn de gevolgen als er sprake is van een (beëindigd) huwelijk of samenwoning? Uiteraard wordt de laatste jurisprudentie besproken met bijbehorende interessante praktijkvoorbeelden.

De onderwerpen van de cursus

De cursus is geschikt voor belastingadviseurs die met name DGA’s en IB-ondernemers adviseren. Zij worden met enige regelmatig geconfronteerd met de (ongewenste) fiscale gevolgen voortkomende uit de terbeschikkingstellingsregeling. Aan de orde komt:

  • Het begin en einde van de terbeschikkingstellingsregeling;
  • De ongebruikelijke terbeschikkingstelling;
  • De onzakelijke lening (afwaarderingsmogelijkheid);
  • Hoppen naar box 2 of box 3 mogelijk/voordelig?
  • Het verzakelijken van een onzakelijke lening;
  • Wanneer kan de zakelijke lening onzakelijk worden?
  • Borgstelling DGA en regresvordering;
  • Terbeschikkingstelling van panden;
  • Gevolgen van huwen, scheiden en overlijden voor TBS;
  • Terugkeer uit de BV en TBS-gevolgen.

Tijd / plaats

3 december 2019 van 12.30 tot 17:30 uur in MFA de Heerd, Griftstraat 8, eerst lunch van 12.30 tot 13.30 uur. Tussendoor zijn er koffie-/theepauzes.

PE-punten /certificaat

3 1/2 PE-punten / PE-uren

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Investering

€ 200 excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fiscaalconsult.

Datum 3 december 2019 12:30 uur
Aanvang Van 12.30 tot 17.30 uur. Eerst lunch van 12.30 tot 13.30 uur.
Locatie

MFA de Heerd, Griftstraat 8, Heerde

Inbegrepen

Lunch van 12.30 tot 13.30 uur. Tussendoor zijn er koffie-/theepauzes.

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

De cursus wordt gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult.
Arends_Xander_foto.jpg

mr. Xander Arends

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Aanmerkelijk belang, terbeschikkingstellingsregeling, eigenwoningregeling, periodieke uitkeringen
Profiel

Lees meer van deze auteur ...

Constructie (grotendeels) mislukt bij rechtbank: geen box 3-vordering maar een tbs-vordering

13 aug 2019 In deze zaak draagt de DGA het economisch belang in een BV over aan een Stichting. Echter, de DGA kan teveel invloed uitoefenen op het bestuur van de Stichting, waardoor hij feitelijk gezien aandeelhouder en dus ook aanmerkelijk belanghouder blijft. De winstdelende lening die hij verkrijgt op de BV valt dan dus onder de terbeschikkingstellingsregeling. Daarmee valt een gedeelte van de verkoopwinst van een pand dat aan de DGA werd uitgekeerd op de winstdelende lening in box 1 en niet in box 3.

Verliezen op onzakelijke leningen aan ‘eigen’ BV zijn niet aftrekbaar als tbs-verlies…

15 jan 2019 De DGA in kwestie verzuimde de pandrechten die hij als zekerheid verkreeg voor de verstrekte geldleningen uit te oefenen, terwijl een onafhankelijke derde dit wel zou hebben gedaan. Daarmee heeft hij niet zakelijk gehandeld, maar in hoedanigheid van aandeelhouder.

Leningen onder zachte voorwaarden kwalificeren niet als ongebruikelijke tbs, aldus de Rechtbank

15 jan 2019 De tbs-regeling geldt alleen binnen een bepaalde groep van verbonden personen binnen de familiekring. Deze groep van verbonden personen wordt uitgebreid wanneer sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling. In casu gaat het om een schoonzoon die leningen verstrekt aan schoonvader, met het oog op een toekomstige overname van de aandelen van het bedrijf. De Rechtbank acht de leningen niet ongebruikelijk, waardoor geen tbs-verlies kan worden geclaimd in box 1.

Locatie

Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1