Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!

Vrije ruimte in werkkostenregeling van 1,2% naar 1,7% van loonsom tot € 400.000
Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Vooral de MKB-ondernemer kan hiervan profiteren.
16 aug 2019 Laatst gewijzigd: 30 dec 2019 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Werkkostenregeling 2019

In de huidige werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven ter grootte van 1,2% van het totale fiscale loon. Als meer wordt verstrekt dan 1,2% moet de werkgever hierover een eindloonheffing van 80% betalen. Daarnaast kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of een opleiding. De huidige vrije ruimte van 1,2% wordt als een knelpunt ervaren door met name mkb-ondernemingen. Hierdoor heeft het kabinet gekeken naar een mogelijke aanpassing van de vrije ruimte.

Verruiming vrije ruimte in 2020

Het kabinet heeft besloten tot een hogere vrije ruimte voor de werkkostenregeling. Op dit moment (2019) bedraagt de onbelaste ruimte 1,2% van het totale fiscale loon. Het kabinet is voornemens de vrije ruimte per 1 januari 2020 te verruimen naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000. Voor het fiscale loon boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,2 gelden.

De verruiming van 1,2% naar 1,7% voor een loonsom tot € 400.000 levert werkgevers een extra vrije ruimte op van € 2.000 (0,3% van € 400.000). Bij een loonsom van € 400.000 betekent dit een vrije ruimte van in totaal € 6.800 in 2020 (thans € 4.800).

Verklaring omtrent gedrag

Tevens heeft het kabinet besloten tot een nieuwe gerichte vrijstelling. Deze gerichte vrijstelling ziet op de vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag. Door het gericht vrijstellen van deze vergoeding zal deze niet ten koste gaan van de vrije ruimte.

Lastenverlichting

Het kabinet heeft eind 2018 een budget van 100 miljoen euro ter beschikking gesteld voor een lastverlichting op arbeid in met name het mkb. Bovenstaande regelingen zijn hier een uitwerking van. Het kabinet heeft nog wel opgemerkt dat de maatregelen nog de uitvoeringstesten binnen de Belastingdienst moeten doorstaan.

Vragen over toepassing werkkostenregeling?

De uitvoering van de werkkostenregeling is nog geregeld onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Welke kosten vallen wel en welke vallen niet onder de regeling? Ik kan voor u beoordelen of u de werkkostenregeling juist toepast en welke mogelijkheden u wellicht nog heeft.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1