DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!

Het Hof Den Haag oordeelde begin 2019 dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag toe.
11 mrt 2019 Laatst gewijzigd: 31 mrt 2019 Jurisprudentie Martijn van der Kroon

Wanneer premieplicht werknemersverzekeringen?

Iedere werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over (maximaal) het premieloon van haar werknemers. In dat kader is het relevant of er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking, indien aan drie voorwaarden wordt voldaan:

1) verplichting om (persoonlijk) arbeid te verrichten;
2) een gezagsverhouding; en
3) tegen betaling (loon).

Deze voorwaarden vormen overigens ook de kern van de vraag of een ZZP-er (onverhoopt) in dienstbetrekking is.

Voor de situatie dat er geen zogenoemde managementstructuur is en de DGA dus zelf in loondienst bij de werkmaatschappij is, geldt het volgende. Een DGA met een meerderheidsbelang zal over het algemeen zijn eigen ontslag kunnen tegenhouden in de vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. In dat geval ontbreekt een gezagsverhouding, omdat hij het zelf voor het zeggen heeft. Daardoor ontbreekt één van de voorwaarden voor een dienstbetrekking en valt de premieplicht voor de werknemersverzekeringen weg. Het is goed om te beseffen dat het recht op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV ook vervalt, maar hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor een DGA met een minderheidsbelang bestaat bij de werkmaatschappij wel gewoon premieplicht werknemersverzekeringen (tenzij om een andere reden de gezagsverhouding ontbreekt; zie hieronder).

Geen premieplicht bij managementstructuur volgens Hof Den Haag

De casus uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98, was als volgt. Er speelde in casu een managementstructuur. De DGA’s waren in loondienst bij hun eigen holding en de holding was bestuurder van de onderliggende vennootschap, waarbij de werkzaamheden feitelijk door de DGA werden uitgevoerd. Voor deze situatie is het de vraag of de relatie tussen de onderliggende vennootschap en de DGA als dienstbetrekking moet worden gezien. Voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenoemde doorbetaaldloonregeling, waardoor de inhoudingsplicht voor die heffingen wel bij de holding van de DGA komt te liggen. Echter, voor de premies werknemersverzekeringen bestaat een dergelijke regeling niet. Voor de DGA met een meerderheidsbelang in de onderliggende vennootschap, geldt ook in deze situatie dat de gezagsverhouding ontbreekt; dus geen premieplicht.

In de uitspraak voor het hof heeft de DGA echter (indirect) een minderheidsbelang in de onderliggende vennootschap. Het hof begint bij de vraag of er wel een dienstbetrekking is tussen de DGA en de onderliggende vennootschap. Op basis van de specifieke feiten en omstandigheden (zowel de contractuele vormgeving als de feitelijke uitvoering daarvan) komt het hof tot het oordeel dat geen sprake is van een dienstbetrekking in dit geval. Én zonder dienstbetrekking geen premieplicht, zo oordeelt het hof. Het Hof Den Haag oordeelt verder dat de managementstructuur fiscaal ook niet kan worden genegeerd: de structuur heeft daarvoor voldoende realiteitsgehalte.

De onderliggende vennootschap heeft daardoor geen premieplicht werknemersverzekeringen voor de managementvergoeding aan de holdings van de DGA’s met het (indirecte) minderheidsbelang. Een mooie belastingbesparing.

De staatssecretaris heeft aangegeven niet tegen de uitspraak van het hof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Uit zijn uitlatingen valt daarentegen wel op te maken dat de staatssecretaris van mening blijft dat in veel gevallen bij een minderheidsbelang een premieplicht zal blijven bestaan.

Standpunt dat geen sprake is van premieplicht is eerder verdedigbaar

De uitspraak van het hof biedt de mogelijkheid voor DGA’s om in bepaalde situaties het standpunt in te nemen dat geen premieplicht werknemersverzekeringen bestaat. Dat kan een aanzienlijke belastingbesparing tot gevolg hebben. Omdat bij deze casus de feitelijke situatie sterk van belang is geweest, kan de Belastingdienst nog het standpunt innemen dat er wel premieplicht bestaat. Dat is erg afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen deze situatie uiteraard voor u beoordelen.

Er bestaan ook andere mogelijkheden om de premieplicht werknemersverzekeringen bij een minderheidsbelang te voorkomen door te zorgen dat geen gezagsverhouding bestaat. Wij kunnen ook beoordelen of dit in uw situatie mogelijk is.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1