Spelregels

Voorwaarden voor gebruikers van Fiscaalconsult

 1. U kunt als gebruiker/ cliënt contact opnemen met een specialist als u financiële of juridische dienstverlener bent of als u controller bent bij een onderneming.
 2. U heeft alleen recht op een gratis consult als u een aanvraag heeft verstuurd met het daarvoor bedoelde vragenformulier. Dit gratis consult duurt maximaal een kwartier en verplicht u tot niets.
 3. Fiscaalconsult faciliteert de totstandkoming van adviesdiensten tussen de specialist en de (potentiële) cliënt en treedt daarbij zelf nooit op als adviseur.
 4. De verantwoordelijkheid voor de advisering aan de cliënt berust uitsluitend bij de betreffende specialist.
 5. De verantwoordelijkheid voor de juiste facturering van de verrichte diensten en de incasso van de betalingen berust uitsluitend bij de betreffende specialist.
 6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een veilig gebruik en opslag van zijn/haar account- en inloggegevens met bijbehorend wachtwoord in het geval die door Fiscaalconsult zijn verstrekt.
 7. Fiscaalconsult behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Voorwaarden voor deelname aan cursussen en webinars van Fiscaalconsult Academy

 1. Aanmelden voor een cursus kan via het formulier op onze website of per e-mail (contact@fiscaalconsult.nl). Bij aanmelding per e-mail, vermeldt u uw naam, organisatie, de naam en datum van de cursus en het aantal deelnemers. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij een bevestiging daarvan per e-mail met bijbehorende factuur.
 2. Inschrijving voor cursussen geschiedt op volgorde van aanmelding. Fiscaalconsult behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan vanwege onvoldoende deelname. In dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval uiteraard gerestitueerd.
 3. In de prijs van de cursus zijn begrepen het cursusmateriaal en de verstrekte consumpties. Voor de betaling daarvan hanteren wij een betalingstermijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur. De inschrijving voor een cursus is pas definitief na betaling van de factuur.
 4. Indien u bent verhinderd om de cursus bij te wonen, is het mogelijk een collega in uw plaats in te laten nemen. De studiepunten voor deze bijeenkomst voor de verplichte permanente educatieve doeleinden tellen mee voor de persoon die de cursus bijwoont. Wij verzoeken u bij vervangende deelname Fiscaalconsult op de hoogte te stellen.
 5. Voor de cursussen van Fiscaalconsult wordt accreditatie aangevraagd bij het Register Belastingadviseurs (RB), waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. Wij zijn van oordeel dat de cursussen van Fiscaalconsult voldoen aan de kwaliteitsnormen die andere brancheorganisaties (NBA, NOB, NOAB, KNB, etc.) daarvoor stellen, waardoor de vermelde aantal uren van een cursus kunnen worden ingebracht voor de PE-verplichting.
 6. Voor de deelname aan webinars gelden dezelfde voorwaarden als voor deelname aan cursussen.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1