Mag je geld uitlenen aan een BV vanuit de eenmanszaak?

Let op: er bestaan verschillen tussen de BV en de eenmanszaak op dit terrein
Aangezien een eenmanszaak niet mag beschikken over duurzame overtollige liquide middelen is een andere oplossing die ondernemers weleens kiezen het uitlenen van gelden aan andere ondernemers. Maar mag je wel geld uitlenen vanuit de eenmanszaak als je je normaal gesproken niet bezig houdt met het uitlenen van gelden op professionele basis? Onlangs heeft de rechtbank zich uitgesprokenover deze kwestie.
14 mei 2019 Laatst gewijzigd: 31 mei 2019 Jurisprudentie mr. Barbara Rijskamp

In mijn column van 23 februari 2018 is in het kader van de reservering aan de oudedagsreserve (FOR) besproken in hoeverre daarvoor overtollige liquide middelen op de ondernemersbalans mogen worden aangehouden. Hoe zit dat wanneer vanuit de eenmanszaak geld wordt uitgeleend aan andere ondernemers of aan de ‘eigen’ BV?

Welke zaken horen op de balans en welke niet?

Op de balans horen zaken thuis die zakelijk geëtiketteerd zijn. Soms is er sprake van keuzevermogen. Bijvoorbeeld bij een auto die zowel zakelijk als privé wordt gebruikt. Een schuld die is aangegaan om een zakelijk goed te financieren komt op de passivazijde op de balans. Een privéschuld komt in box 3 met uitzondering van de eigenwoningschuld. Maar wat doe je als je partner of een zakenrelatie geld van jou wil lenen? Zet je deze lening dan op de activazijde van de balans? Deze optie kan als er sprake is van een BV, maar bij een eenmanszaak is dit zeer zelden toegestaan! Slechts bedrijfsmiddelen die te maken hebben met je bedrijfsvoering mogen op de balans.

Het verstrekken van een lening vanuit de zaak

Mocht je geld vanaf je zakelijke bankrekening willen verstrekken, boek deze dan eerst naar privé (er is sprake van een onttrekking). Heb je het geld uitgeleend aan je fiscale partner, je eigen BV of aan de BV van je fiscale partner, dan komt de lening terecht in box 1 onder de terbeschikkingstellingsregeling. De rente is dan belast in box 1 onder aftrek van de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Of een eventueel verlies aftrekbaar is, mocht de lening (gedeeltelijk) niet worden terugbetaald, is afhankelijk van de voorwaarden waaronder de lening is verstrekt. Overige leningen komen in box 3 terecht. 

Het verstrekken van een lening aan derden

Ook al verstrek je het geld vanaf je zakelijke rekening en heb je een businessdoel voor ogen, dan nog is het zakelijk verband niet aantoonbaar als de lening is verstrekt onder de noemer van een leningsovereenkomst. Dit is onlangs beslist in een casus die aan de orde kwam bij Rechtbank Noord-Holland op 30 april 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:3508. Een mogelijke oplossing was geweest de inbreng van de eenmanszaak in een BV-structuur voorafgaand aan het verstrekken van een lening. Immers, een BV mag wel beleggen, dus ook gelden uitlenen aan derden. Maar ook hiervoor geldt: het afboeken van vorderingen is aan regels gebonden en kan alleen in zakelijke verhoudingen. Het blijft oppassen geblazen.

Conclusie

In de praktijk zie ik regelmatig dat leningen ten onrechte op de zaak worden geboekt. Als de Belastingdienst de aangifte volgt, betekent dit niet dat de Belastingdienst dit ook echt heeft beoordeeld. Pas bij vragen of bij een boekenonderzoek kan dit aan de orde komen of wanneer er een afboeking ineens plaatsvindt, zoals in de genoemde casus.

Voorkom problemen en neem contact met mij op voor een goed contract en een juiste plaats van de lening in de aangifte.

Auteur

Rijskamp_Barbara_foto.jpg.jpg

mr. Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen
Alphen aan den Rijn
Specialisme(n): Ondernemerschap, inkomstenbelasting, ZZP en DGA
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Voorkom dat reservering fiscale oudedagsreserve (FOR) leidt tot forse aanslag inkomstenbelasting in box 3

23 feb 2018 De fiscale oudedagsreserve (FOR) is ontwikkeld voor zelfstandige ondernemers om een deel van de winst te reserveren voor hun oudedagsvoorziening. In de toekomst of uiterlijk bij het staken van de onderneming kan dan een lijfrente worden aangekocht of een tegoed gestort worden op banksparen. De liquide middelen hiervoor mogen niet in de onderneming worden aangehouden, aldus een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. Deze moeten dus overgeheveld worden naar box 3. Dit staat echter nergens vermeld op de website van de Belastingdienst. Hoe ga je hiermee om?
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1