Belastingvoordeel werknemer bij ontslag als participatieplan nadelig wordt afgewikkeld?

Teruggave inkomstenbelasting mogelijk wegens negatief loon
Bij het einde van een dienstverband moet vrijwel altijd ook het participatieplan voor de werknemer (of directeur) worden afgewikkeld. Afhankelijk van de voorwaarden van het participatieplan, gebeurt het geregeld dat de (certificaten) van aandelen tegen de oorspronkelijke waarde of tegen een korting moeten worden verkocht aan de werkgever. In veel gevallen heeft de werknemer dan recht op een belastingvoordeel. Hoe zit dit?
23 okt 2019 Laatst gewijzigd: 16 nov 2019 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Voordelen uit dienstverband

Alle voordelen uit een dienstverband  vormen in beginsel belastbaar loon voor de werknemer, tenzij een uitzondering (bijv. onder de werkkostenregeling (WKR)) van toepassing is. Dit loon is normaliter belast met loonbelasting en premies volksverzekeringen. De werknemer dient ook dit loon in zijn aangifte inkomstenbelasting op te nemen.

Het omgekeerde bestaat echter ook: negatief loon. Het bekendste voorbeeld is de verrekening bij het einde van het dienstverband waarbij de werknemer moet terugbetalen (bijv. door te veel genoten vakantiedagen, terugbetalen van studiekosten en dergelijke).

Negatief loon komt in mindering op het totale bedrag aan belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Het verlaagt daarmee ook het bedrag aan verschuldigde belasting, waardoor de Belastingdienst meebetaalt aan het negatieve loon.

Negatief loon bij participatieplan

Ook bij de beëindiging van een participatieplan van de werknemer is het mogelijk dat negatief loon ontstaat, zelfs wanneer geen terugbetalingsverplichting aan de werkgever bestaat!

Bij veel werknemersparticipatieplannen / managementparticipatieplannen krijgt de werknemer/manager aandelen of certificaten van aandelen in de onderneming. In een overeenkomst is dan in veel gevallen beschreven onder welke voorwaarden en tegen welke prijs de (certificaten van) aandelen mogen of moeten worden verkocht.

Vaak is bepaald dat een ontslagen werknemer zijn aandelen tegen een korting moet verkopen aan de werkgever. Er is dan bijvoorbeeld overeengekomen dat verkoop moet plaatsvinden tegen de aankoopwaarde of tegen een bepaald percentage van de huidige waarde.

Wij zien ook geregeld dat een bepaalde korting geldt wanneer de werknemer zelf (binnen een bepaalde periode na verkrijging/aankoop van de aandelen) ontslag neemt.

Voor deze situaties kan naar onze mening op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad (arrest van 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:635) een bedrag aan negatief loon in aanmerking worden genomen. Dit negatieve loon zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen daalt en vaak een aanzienlijk bedrag aan belasting kan worden terug geclaimd.  

Mogelijkheden voor u

Heeft u in de afgelopen jaren uit een participatieplan moeten stappen? Dan is het goed mogelijk dat u voor dit belastingvoordeel in aanmerking komt, zelfs als u al een definitieve aanslag inkomstenbelasting hebt ontvangen.

Op basis van een quick scan kan ik snel de mogelijkheden voor u in kaart brengen.

Wilt u deze quick scan of heeft u hierover vragen, neem dan vooral even contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1