DGA: dividenduitkering nog dit jaar tegen 25%?

Voorkom dat dividend na uitkering in box 3 valt per 1 januari 2020
Bent u als DGA van plan binnenkort een dividenduitkering te gaan doen? Of heeft u hier nog totaal niet bij stilgestaan? Het inkomstenbelastingtarief (box 2) op dividenden gaat in 2020 omhoog, de rekening courant-maatregel voor DGA’s komt eraan en de box 3-heffing lijkt hoog te blijven. Wat is het beste om te doen om fiscaal nadeel te vermijden.
14 nov 2019 Laatst gewijzigd: 30 dec 2019 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Anticipeer op verhoging tarief in box 2

Het tarief voor het aanmerkelijk belang (box 2) in de inkomstenbelasting gaat per 1 januari 2020 veranderen. Het huidige tarief is 25%. Per 1 januari 2020 zal dit tarief worden verhoogd naar 26,25%. Dit betekent een stijging van de heffing van 5%! In 2021 zal het tarief verder stijgen naar 26,9%.

Als u dus al van plan bent om binnenkort dividend uit te keren, is het gunstig het dividend nog dit jaar toe te kennen. In veel gevallen is het zelfs gunstig om dividenden die in latere jaren gepland staan, toch nog in 2019 te doen. Op een dividenduitkering van € 100.000 scheelt het u immers € 1.900 (1,9%), als u voor een uitkering kiest in 2019 in plaats van in 2021.

Timing uitkeren dividend

Echter, houdt er rekening mee dat als u dividend uitkeert dit uw grondslag aan box 3-vermogen verhoogt. In eerste instantie betaalt u daardoor een hoger bedrag aan box 3-heffing. Dit is als volgt te voorkomen. Het is mogelijk om de dividenduitkering in 2019 vast te stellen, maar de uitbetaling pas na 1 januari 2020 te laten plaatsvinden. De uitgestelde dividenduitkering vormt een vordering van u op uw BV, welke vordering onder de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling van box 1 valt. Dit betekent dat de vordering niet in box 3, maar in box 1 wordt belast. De belastingheffing in box 1 vindt plaats over de renteopbrengst van deze vordering. Dit bedrag aan rente zal echter beperkt zijn als er sprake is van een kortstondige vordering, zeker gezien de huidige rentestanden.

Opschonen schulden aan uw BV

Zoals wij al eerder schreven, worden conform het wetsvoorstel vanaf 2022 schulden boven de € 500.000 bij uw BV als dividend aangemerkt, naast eventuele schulden voor de eigen woning. Bij veel DGA’s is de huidige schuldenlast bij de eigen BV op dit moment hoger. Als de schuldenlast boven dit bedrag uitkomt, wordt -zonder tegenmaatregelingen-het meerdere als dividenduitkering belast. Echter, tegen die tijd zal het tarief zijn gestegen naar 26,9%. Met dat vooruitzicht kan het interessant zijn om juist in 2019 nog de schuldenlast bij uw BV te gaan verminderen, bijvoorbeeld door de schulden te herfinancieren bij een bank.

Afsluitend

Heeft u vragen over de impact van deze regelingen op uw situatie? Ik adviseer u graag en breng belastingbesparingsmogelijkheden in kaart. Neemt u hiervoor gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1