Nieuw BTW-identificatienummer eenmanszaken per 1 januari 2020

Vanaf 10 oktober 2019 ontvangen ondernemers met een eenmanszaak een brief van de Belastingdienst waarin hen een nieuw BTW-identificatienummer wordt toegekend. Aanleiding hiervoor is dat het oude BTW-identificatienummer van eenmanszaken het burgerservicenummer van de ondernemers bevat hetgeen een verhoogd risico op identiteitsfraude met zich meebrengt.
6 dec 2019 Laatst gewijzigd: 4 jan 2020 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Gebruik nieuwe BTW-identificatienummer

Het nieuwe BTW-identificatienummer bestaat uit veertien posities: NL – negen willekeurige cijfers – B – twee cijfers, en bevat niet langer het burgerservicenummer van de ondernemer. De ondernemer dient het nieuwe BTW-identificatienummer met ingang van 1 januari 2020 te gebruiken voor alle zakelijke contacten. Dit betekent dat de ondernemers moeten regelen dat het nieuwe BTW-identificatienummer op alle communicatiemiddelen staat, waaronder de facturen, website en briefpapier. Ook de administratiesoftware moet ingeregeld worden op het nieuwe BTW-identificatienummer. Daarnaast dient een ondernemer het BTW-identificatienummer door te geven aan relaties, zoals vaste leveranciers en zakelijke klanten, maar ook aan de accountant en belastingadviseur. 

Gebruik oude BTW-identificatienummer

De ondernemer dient het oude BTW-identificatienummer te blijven gebruiken in de communicatie met de Belastingdienst, bijvoorbeeld voor het doen van de BTW-aangifte. Dit betekent dat BTW-ondernemers met een eenmanszaak twee BTW-identificatienummers naast elkaar dienen te blijven gebruiken.

Zaken doen in het internationale verkeer

BTW-ondernemers die regelmatig zaken doen over de grens moeten vanaf 1 januari 2020 extra alert zijn op het communiceren van het juiste BTW-identificatienummer aan hun zakelijke relaties. De regelgeving met betrekking tot de verificatie van het BTW-identificatienummer wordt namelijk op dit punt aangescherpt. 

Checklist

De volgende checklist kan helpen bij het mitigeren van BTW-risico’s:

  • Zet vanaf 1 januari 2020 bij verkopen binnen de EU het nieuwe BTW-identificatienummer op facturen;
  • Controleer bij inkopen binnen de EU of de leverancier vanaf 1 januari 2020 het nieuwe BTW-identificatienummer op de factuur heeft vermeld. De leverancier moet dit nieuwe BTW-identificatienummer ook gebruiken voor de Opgaaf intracommunautaire prestaties;
  • Worden in 2020 facturen ontvangen voor goederen of diensten die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht en staat op deze factuur het oude BTW-identificatienummer van de afnemer, dan hoeft de leverancier niet gevraagd te worden om een gecorrigeerde factuur met het nieuwe BTW-identificatienummer;
  • Indien op basis van een zogenaamde artikel 23 vergunning gebruik wordt gemaakt van de verleggingsregeling bij invoer dan wordt door de Belastingdienst een nieuwe vergunning met het nieuwe BTW-identificatienummer afgegeven. Deze moet vanaf 1 januari 2020 gebruikt worden.

Conclusie

De BTW-ondernemer met een eenmanszaak heeft voorlopig twee BTW-identificatienummers. Het nieuwe BTW-nummer is vanaf 1 januari 2020 van belang voor de communicatie naar buiten zoals op facturen en websites.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1