Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten na splitsing beperkt van toepassing, aldus Rechtbank

Wacht met schenking onderneming totdat aan bezitsvereiste van 5 jaar is voldaan
Twee eigenaren hadden gezamenlijk verschillende optiek- en hoorwinkels. Door verschil in inzicht werden de twee typen winkels verdeeld over de eigenaren. De vrouw die de hoorwinkels krijgt schenkt de aandelen in de gesplitste vennootschap aan haar zoon. De rechtbank oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) slechts beperkt van toepassing zijn, aangezien niet volledig aan het bezitsvereiste is voldaan.
17 dec 2019 Laatst gewijzigd: 20 jan 2020 Jurisprudentie Martijn van der Kroon

Situatie voor de bedrijfsopvolging

In de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 juni 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3757, is sprake van een concern met een holding, die belangen houdt in vennootschappen waarin optiek- en hoorwinkels worden geëxploiteerd. Deze holding wordt voor 49% gehouden door een BV, waarin de aandelen weer in handen zijn van belanghebbende (moeder). De overige 51% worden door een derde gehouden. Moeder en deze derde krijgen verschil van inzicht over het beleid, waarna wordt besloten dat moeder de eigendom van de hoorwinkels zal krijgen en de derde partij de optiekwinkels. Om dit te bewerkstelligen wordt de holding van het concern gesplitst door middel van een juridische splitsing.

Vervolgens schenkt moeder de aandelen in haar BV, met de indirecte belangen in de hoorwinkels, aan haar zoon. De vraag is of voor deze schenking een beroep kan worden gedaan op de BOF. De inspecteur is van mening dat daarop slechts voor 49% recht bestaat. Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist over dit geschil.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt op 20 juni 2019 (ECLI:NL:RBZWB:2019:3757), dat de inspecteur terecht de toepassing van de BOF beperkt tot 49%. Hoewel de BOF van toepassing is op zogenoemde ondernemingsvermogen, waarvan in dit kader zeker sprake is, is een aanvullende voorwaarde van de BOF in de schenkbelasting dat er wordt voldaan aan het zogenoemde bezitsvereiste. Dit bezitsvereiste stelt dat het betreffende ondernemingsvermogen bij schenking al ten minste 5 jaar in bezit is van de schenker. Voorafgaand aan de splitsing hield de moeder een belang van 49% in de hoorwinkels en door de splitsing is daar de andere 51% bijgekomen als uitruil tegen haar belang van 49% in de optiekwinkels. Desondanks is de ‘nieuwe’ 51% daarmee nog niet 5 jaar in bezit op het moment van schenking. Om die reden oordeelt de rechtbank dat voor slechts 49% recht bestaat op de BOF.

Onze visie en oplossing

Naar onze mening komt de rechtbank (helaas) tot het juiste oordeel. Het bezitsvereiste geldt ook voor een dergelijke uitbreiding. Dit betekent dat op een groot deel van de schenking de BOF niet kan worden toegepast. In dergelijke gevallen kiezen wij ervoor om een structuur op te zetten, waarbij het ‘oude’ belang van het ‘nieuwe’ belang wordt gescheiden. Het ‘oude’ belang kan dan al worden overgedragen op de volgende generatie, waarbij voor het ‘nieuwe’ belang nog kan worden gewacht totdat ook voor dat belang aan het bezitsvereiste wordt voldaan.

Denkt u ook na om (een gedeelte van) uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie? Neem dan vooral contact met mij op. Wij kunnen u adviseren hoe u optimaal gebruik maakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zodat de onderneming fiscaal zo geruisloos mogelijk wordt overgedragen.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1