Corona-crisis: hoe om te gaan met het gebruikelijk loon?

Degene die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap (dus meer dan 5% van de aandelen in een BV heeft) én arbeid verricht voor die vennootschap, heeft te maken met de gebruikelijkloonregeling. Nu door de Corona-crisis niet altijd meer gewerkt kan worden voor de vennootschap of de omzet (grotendeels) plat ligt, is het de vraag wat je moet doen met de afspraken over het loon die in het verleden gemaakt zijn.
2 apr 2020 Laatst gewijzigd: 28 apr 2020 Kennis mr. Barbara Rijskamp

Hou het flexibel

Soms werk je meer, soms werk je minder voor je eigen vennootschap. De een vindt het plezierig een ‘vast loon’ te ontvangen uit de vennootschap, de ander wordt zenuwachtig als de omzet stagneert en er toch salaris opgenomen moet worden. Hier zijn oplossingen voor.

Kijk bij het opstellen van het arbeidscontract (als je 100% DGA bent, kan dat altijd) wat bij jou past. En mocht er iets gebeuren, waardoor het arbeidscontract niet meer passend is, stel dan (in overleg met je belastingadviseur) een ander arbeidscontract op en vergeet niet te notuleren (of leg anderszins vast) dat er nieuwe voorwaarden gelden.

Wat nog weleens wordt vergeten, is dat er arbeid verricht moet worden om voor gebruikelijk loon in aanmerking te komen. Mocht er sprake zijn van beperkte arbeid (immers: er moeten toch beleidsbeslissingen genomen worden of ad hoc-maatregelen in geval van de Corona-crisis), weet dan dat er een ondergrens is van € 5.000 aan loon. Wanneer het gebruikelijk loon maximaal € 5.000 op jaarbasis, dan hoeft er niets verloond te worden. Het loon moet dan wel op nihil worden vastgesteld. Voor alle duidelijkheid: je mag dus wel een jaarsalaris vaststellen van bijvoorbeeld € 3.000, maar deze wordt dan ook in de loonheffing betrokken.    

Hoe geld opnemen uit de vennootschap?

De verleiding is groot dat als de liquiditeit in privé er niet is en de vennootschap (hierna: BV) heeft wel banktegoeden staan, gelden opgenomen worden uit de BV. Ik zeg weleens voor de grap: de BV fungeert als pinautomaat. Anders dan bij de eenmanszaak, heeft de BV een aparte rechtspersoonlijkheid, die dus los staat van de DGA/privépersoon. Deze geeft bescherming, maar je moet dus ook met de BV zakelijk handelen, dus alsof er sprake is van een derde.

Als je gelden opneemt van de BV en hier hangt niet het etiket ‘loon’ of ‘dividend’ aan, creëer je een schuld aan de BV. Zoals bekend wordt op loon loonheffingen ingehouden en op dividend dividendbelasting. Door gelden op te nemen uit de BV, creëer je latente belastingschulden! Hier is zich niet iedereen bewust van, totdat de gelden niet meer terugbetaald kunnen worden aan de BV. Dan ontstaan er problemen, vaak resulterend in forse navorderingsaanslagen van de fiscus.

Heeft u (andere) fiscale vragen i.v.m. de corona-crisis?

Regelmatig heb ik overleg met mijn cliënten om dit soort problemen te voorkomen, juist ook in deze tijd. Er komen veel vragen op mij af over hoe nu om te gaan met het gebruikelijk loon.

Een andere belangrijke vraag in deze coronacrisis is welke kosten de werkgever onbelast mag vergoeden voor de inrichting van de  werkplek van werknemers die (verplicht) thuis (moeten) werken.

Wil je meer weten? Schroom niet om contact met mij te zoeken. Ik help je graag.

Auteur

Rijskamp_Barbara_foto.jpg.jpg

mr. Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen
Alphen aan den Rijn
Specialisme(n): Ondernemerschap, inkomstenbelasting, ZZP en DGA
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1