Er is eerder sprake van Amerikaanse belastingplicht dan u denkt

Informeer uw Nederlandse Amerikaanse cliënten en voorkom problemen achteraf
U bent mogelijk niet gespecialiseerd in het Amerikaanse belastingrecht, maar Nederlandse cliënten in uw praktijk zijn wel (mogelijk) belastingplichtig in Amerika. U kunt gratis een informatiebrief downloaden en uw betreffende cliënten hierover goed informeren.
22 jun 2020 Laatst gewijzigd: 2 jul 2020 Kennis mr. Michael Littaur

Wanneer is belastingplicht in Amerika aan de orde?

Indien uw cliënt (of mogelijke familieleden van hem of haar) in Amerika is geboren, een Amerikaanse ouder heeft of een (oude) Greencard, is de kans groot dat hij of zij daar (ook) een aangifteplicht heeft. Er is dan sprake van een zgn. US person. Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor US persons ongeacht waar ze wonen of werken. 

Ernstige problemen

Banken in Nederland zijn actief cliënten die US person zijn aan het opgeven aan de Amerikaanse belastingdienst vanwege de  FATCA wetgeving. Als er geen SSN (Amerikaanse variant van de BSN)  is opgegeven, worden rekeningen steeds vaker gesloten en dienstverlening geweigerd. Dit heeft al tot ernstige situaties geleid waarbij onder andere ondernemers plots geen geld konden opnemen door een geblokkeerde rekening, hypotheken werden geweigerd of opgezegd, en beleggingen gedwongen zijn verkocht.

Vaststellen of iemand US persons is

U kunt vaststellen of iemand een US person is op basis van verschillende indicatoren. Bijvoorbeeld de geboorteplaats van uw cliënt en/of één van de ouders is Amerikaans(e) of als er in het verleden is gewerkt in Amerika met een Greencard. Heeft u een kopie van het Amerikaanse paspoort ontvangen? Let op: ook als er geen Amerikaans paspoort aanwezig is, betekent dit dat iemand nog steeds een US person kan zijn. Meer informatie kunt u hier vinden: Wanneer bent u US person en belastingplichtig

Ondersteuning door de fiscalist

Alhoewel uiteindelijk een Amerikaanse belastingkundige de aangifte zal invullen dient u verschillende stukken, die u beheert voor uw cliënten, te verzamelen en indien nodig van toelichting te voorzien. Er zijn ook, afhankelijk van de fiscale situatie, aanpassingen nodig in de fiscale structuur om aan te kunnen sluiten op de Amerikaanse belastingwetgeving.

Dit zijn in ieder geval alle aangifte-documenten tot 3 jaar terug met de jaaropgaaf, opgave inkomstenbelasting, jaarverslag, en inkomsten uit beleggingen. Daarnaast tot 6 jaar terug de bankrekeninggegevens met het hoogste saldo gedurende het jaar per rekening per jaar. Voor aanvullende informatie kunt u hier kijken.

De Amerikaanse aangifte

Als de cliënt nog nooit aangifte heeft gedaan kan deze een procedure gebruiken genaamd ‘de streamlined procedure’. Deze procedure is overzichtelijk en houdt in dat er tot 3 jaar terug aangifte wordt gedaan in Amerika en een verklaring wordt bijgesloten dat cliënt niet op de hoogte was. Er volgt dan ook geen boete voor het niet doen van eerdere aangiftes. Als er niet wordt opgezegd, dient er jaarlijks aangifte te worden gedaan.

Opzeggen Amerikaanse nationaliteit

Indien de cliënt zijn of haar nationaliteit wil opzeggen doet client tot 5 jaar terug aangifte.  Er worden tot 6 jaar terug de bankrekeninggegevens met het hoogste saldo gedurende het jaar per rekening per jaar opgegeven. Tevens wordt er een formulier bijgesloten dat bevestigt dat cliënt aan zijn aangifte-verplichting heeft voldaan voor zijn opzegging. Indien men opzegt zonder aangifte, dan blijft de aangifteplicht van kracht tot het moment van opzegging. Het opzeggen is onomkeerbaar. 

Voorlichting voor Nederlandse fiscalisten

Wij hebben een informatiebrief voor u opgesteld die u aan uw cliënt kunt sturen. De informatiebrief is hier te lezen en te downloaden. Het is in Word dus vrij aanpasbaar. Ons advies is om aan de hand van uw cliëntenbestand te inventariseren of uw Nederlandse cliënt (of diens familielid) ook een US person is. Tevens kunt u als financiële of juridische dienstverlener per e-mail een vraag sturen naar ons specialistenloket via: specialist@americansoverseas.org

Heeft u aanvullende vragen? Daarvoor kunt u ook vrijblijvend met mij contact opnemen.

Auteur

Littaur_Michael_foto.MC1.jpg

mr. Michael Littaur

Americans Overseas B.V.
Amsterdam
Specialisme(n): Amerikaanse belastingwetgeving, FATCA, expats
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Bent u US PERSON zonder dat u het wist?

22 jun 2020 Stel, u bent Nederlander, woont en werkt in Nederland, maar bent in Amerika geboren of heeft een Amerikaanse ouder! Dit maakt u een US PERSON. Het gevolg hiervan is dat u naar alle waarschijnlijkheid belastingverplichtingen in Amerika heeft.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1