SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe verlaag ik de WOZ-waarde van een pand?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Levenstestament van levensbelang voor de ondernemer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Kijk uit bij toerekening van inkomen en vermogen aan fiscaal partners en ex-partners%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Is de aankoop van een zeeschip belast met BTW?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Terug van BV naar eenmanszaak bespaart veel belasting; actie voor 1 oktober a.s.%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wanneer start de toepassing van het tonnageregime bij winst uit zeescheepvaart?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW-gevolgen van het gewijzigde Besluit Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor opzettelijk onjuiste btw-aangifte door accountant/belastingconsulent%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Heeft u de vererving van de oudedagsverplichting goed geregeld?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Transformatie van kantoorpanden naar woningen, samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw en het dogma van de omgekeerde Don Bosco%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De innovatiebox vanaf 1 januari 2017 in het kort%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De sociale verzekeringsplicht van zeevarenden binnen internationaal transport%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het doorbelasten van kosten is niet altijd een belaste prestatie voor de btw%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe help ik mijn kind met het kopen van een huis?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hof van Justitie komt met baanbrekend arrest over de vraag wanneer er voor de btw sprake is van vervaardiging van onroerende zaken%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Uitstel van betaling door de belastingdienst ingetrokken of afgewezen?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vereenvoudiging van btw en e-commerce in 2021?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Waarom afschaffen van dividendbelasting wel rechtvaardig is!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De inkomstenbelastingplicht van internationaal actieve zeevarenden%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW bij sponsoring van gratis evenementen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Compensatie van de (ex-)partner bij afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer: een bijzonder lastig vraagstuk!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het onbedoelde fiscale gevolg van pensioenverrekening bij echtscheiding%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%ZZP-er in vacuŁm; vervanging Wet DBA niet voor 2021%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom intrekking van de ANBI-status!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het Paard van Brussel, een nieuwe mythe of toch werkelijkheid?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Kans is groot dat box 3-heffing vanaf 1 januari 2017 in strijd is met Europees recht%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het belang van fiscaal vriendelijk testament voor ondernemers is groot%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Strikte voorschriften voor statuten van ANBIís met betrekking tot liquidatiesaldo%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Subsidie veelal niet van invloed op (Pre) pro-rata BTW%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw besluit van 29 juni 2018 over maatstaf van heffing BTW%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Onduidelijkheid omvang verblijfsdagen leidt tot heffingsbevoegdheid voor Nederland%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Eindelijk wat hulp van de Belastingdienst bij het oprenten van de oudedagsverplichting!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Compensatie van partner bij uitfasering pensioen in eigen beheer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Van dividendbelasting naar bronbelasting op dividend, rente en royaltyís%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Investeren in grond voor aanleg van zonneparken%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Een dwangsom van de Belastingdienst, wanneer heb ik daar recht op?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Toch het lagere BPM-tarief van het vorige jaar toepassen op invoerauto?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het belang van een fiscaal vriendelijk testament bij overlijden ondernemer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuwe Duitse R&D subsidie vanaf 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Opnieuw uitstel: BTW-gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse ondernemer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Dit zijn de gevolgen van de nieuwe kleine ondernemersregeling in de btw%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Samengestelde gezinnen; het belang van huwelijksvoorwaarden en testamenten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De aansprakelijkheid van financiŽle dienstverleners%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het gevolg van schending van de hoorplicht in bewaarfase%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Mag je geld uitlenen aan een BV vanuit de eenmanszaak?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wat is plaats van dienst voor BTW bij interactieve webcamsessies?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hof van Justitie: lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wijziging van het belastingverdrag Zwitserland-Nederland%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Buitenlandse ambtenaar verliest vanwege Wnra per 2020 recht op AOW en NL ziektekostenverzekering%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%"Quick fixes" BTW ten behoeve van internationale handel binnen de EU per 1 januari 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom naheffing btw bij uitlenen van personeel in btw-vrijgestelde sectoren%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW-heffing en aftrek van BTW bij investeringen in zonnepanelen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hof van Justitie geeft uitleg over achteraf wijzigen van douaneaangifte%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting bij verkrijging intern gesloopt kantoorpand!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De gecorrigeerde vervangingswaarde in de WOZ leidt vaak tot discussie%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BOF van toepassing op schenking van aandelen in BV met verhuurd vastgoed%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De Incorporated (Inc.) ongewenst vanwege komst FATCA en eisen bank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overgang van eenmanszaak naar BV-structuur met opvolger kan belastingvrij%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op aandelen vastgoed-BV%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Brexit van 1 februari 2020 heeft nu nog geen BTW-gevolgen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Van vergaderen op locatie naar digitaal vergaderen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe data-analyse van uw douane-aangiften leidt tot verbeterslag%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Lichtvaardig lenen van de eigen BV fiscaal afgestraft door Rechtbank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De conserverende aanslag van de emigrerende aanmerkelijk belanghouder nader bezien%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Terugkeer vanuit BV naar eenmanszaak opvolger kan Ďbelastingvrijí%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wat is moment van BTW-heffing bij vouchers, waaronder cadeaubonnen?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom verlies van ANBI-status bij vermogensvorming, zoals in uitspraak van Hof Amsterdam%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Snelle BTW-reparaties ten aanzien van toepassing 0% BTW bij intracommunautaire leveringen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Invloed van governance op behoud zorgvrijstelling vennootschapsbelasting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voor verhuur van vastgoed geldt vaak geen bedrijfsopvolgingsregeling voor schenk en erfbelasting?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Van de doenvermogentoets 1.0 naar 2.0%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wacht niet langer met schenken van bedrijfsvermogen, voordat het te laat is!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Er is eerder sprake van Amerikaanse belastingplicht dan u denkt%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe ver gaat de toepassing van een BTW-vrijstelling?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Pas op met de BOR en de eis van voortzetting van de onderneming%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom misbruik van volmacht bij een levenstestament%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Van de doenvermogentoets 1.0 naar 2.0%' Fiscaalconsult | Uw fiscale sparringpartner
{{countbasket}}