BTW, overdrachtsbelasting en Prinsjesdag 2020

In het Belastingplan 2021 zijn geen nieuwe BTW-wijzigingen gepubliceerd. Wel zal er in 2021 op BTW-gebied een aantal belangrijke zaken wijzigen, zo blijkt uit het eerder gepubliceerde ‘Wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische handel’. Hieronder volgt een overzicht van de in 2021 te verwachten wijzigingen op BTW-gebied. Daarnaast komt kort de overdrachtsbelasting aan bod.
28 sep 2020 Laatst gewijzigd: 17 okt 2020 Kennis mr. Carola van Vilsteren

BTW en afstandsverkopen

Vanaf 1 juli 2021 wijzigt de regeling afstandsverkopen. De drempel per EU-land wordt afgeschaft, en er zal een algehele drempel van € 10.000 gelden.  Verkoopt een BTW-ondernemer in een jaar voor € 10.000 of meer aan goederen en/of digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen, dan is BTW verschuldigd in het EU-land van de afnemer. Tot het moment waarop de drempel wordt bereikt is Nederlandse BTW verschuldigd.
Als de drempel van € 10.000 overschreden wordt dan is BTW verschuldigd in het EU-land van de afnemer. De BTW die in het andere EU-land verschuldigd is, kan worden afgedragen via een éénloketsysteem bij de Nederlandse Belastingdienst. Registratie in het andere EU-land is niet meer nodig. De EU-landen betalen de BTW-bedragen door aan het EU-land dat recht op het bedrag heeft. 

Let op!
De verschillende BTW-tarieven van de EU-landen blijven van toepassing.
 
Door de relatief lage drempel van € 10.000 zal eerder dan voorheen BTW verschuldigd zijn in het land van de afnemer. Het doel hiervan is om tegemoet te komen aan het beginsel van belastingheffing in het land van bestemming.

Afschaffing BTW-invoervrijstelling

De invoervrijstelling bij goederenzendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 22 door ondernemers buiten de EU aan consumenten binnen de EU wordt afgeschaft. Heeft de goederenzending een waarde van niet meer dan € 150, dan kan de BTW via het éénloketsysteem bij de Belastingdienst worden aangegeven.

BTW en Platformfictie

Voor platforms wordt via de platformfictie een grote aansprakelijkheid voor de BTW ingevoerd. De regeling voor platformen is van toepassing als sprake is van een van de volgende situaties:

1)    De verkoop aan particulieren in de EU van goederen (met een waarde van maximaal € 150) die nog niet in de EU zijn ingevoerd;
2)    De verkoop van goederen aan particulieren in de EU door niet in de EU-gevestigde ondernemers. 

Is sprake van één van beide situaties, dan wordt het platform geacht het goed aan de particulier te leveren, en is de BTW verschuldigd in het land van de particulier. Deze platformfictie in de BTW is alleen van toepassing is als het platform faciliteert bij de goederenlevering. Van faciliteren is sprake als het platform partijen met elkaar in contact brengt én er bovendien een levering van een goed plaatsvindt via het platform.

Is de platformfictie van toepassing, dan kan de Belastingdienst BTW bij het platform naheffen als te weinig BTW over de levering is betaald. Van belang is dat de platforms tijdig na gaan aan welke verplichtingen zijn precies moet voldoen en hoe zij dit administratief in moeten richten om het BTW-risico waar mogelijk te beperken.

Overdrachtsbelasting

In het Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting is het voorstel bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2021 gewijzigde tarieven in de overdrachtsbelasting van toepassing zijn. De eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt voor verkrijgers die nog geen 35 jaar oud zijn, en een woning aanschaffen die zij zelf zullen bewonen. De verkrijgers zullen een verklaring moeten tekenen waarin zij aangeven de woning als hoofdverblijf te betrekken. Personen die een woning voor eigen bewoning aanschaffen maar eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling overdrachtsbelasting of 35 jaar of ouder zijn, betalen 2% overdrachtsbelasting over de aankoop van de woning. Alle overige verkrijgingen van onroerende zaken zijn belast met 8% overdrachtsbelasting. De definitieve wetswijziging moet nog afgewacht worden, maar gelet op het wetsvoorstel kan het raadzaam zijn om met de planning omtrent de levering van een onroerende zaak nu alvast rekening te houden met de voorgenomen tariefswijzigingen. Het kan bijvoorbeeld verstandiger zijn om de aankoop en levering van een woning uit te stellen tot januari 2020, als de verkrijgers nog geen 35 jaar oud zijn omdat dan naar verwachting de vrijstelling overdrachtsbelasting geldt. Voor bijvoorbeeld beleggers kan het daarentegen voordeliger zijn om nog in 2020 onroerend goed aan te kopen, omdat vanaf 1 januari 2021 het tarief overdrachtsbelasting naar 8% gaat wanneer het gaat om de aankoop van een pand die niet door de verkrijger zelf bewoond zal worden. 

Conclusie 

In 2021 wijzigen de BTW-regels met betrekking tot afstandsverkopen, de invoer van goederen en verkoop van goederen via een platform. Ga na of de BTW-ondernemer ook vanaf het moment dat de BTW-regels wijzigen, naar verwachting 1 juli 2021, aan de gewijzigde regels kan voldoen. Houdt er daarnaast rekening mee dat de tarieven voor de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021 wijzigen. Probeer daarom de levering van onroerende zaken te plannen op het meest gunstige moment. 

 

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1