SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Tweede vraag%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe verlaag ik de WOZ-waarde van een pand?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Over de Wwft%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Fiscaal voordeel bij (ver)nieuwbouw zorgvastgoed%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van cultuurgrond%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW-belaste prestaties in de zorg%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Echtscheiding en de gouden handdruk: moeten we delen?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Check of uw instelling de sociaal-culturele btw-vrijstelling kan claimen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%90 vragen en antwoorden over pensioenen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%In conflict met de Belastingdienst? Een onafhankelijke derde aan tafel doet soms wonderen!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Een geschil met de Belastingdienst? Een fiscaal compromis geeft zekerheid!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Moeiende holding? Stel recht op BTW aftrek veilig!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw belastingverdrag Ierland-Nederland op komst%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Interactief webinar fiscaal voordelig schenken%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Kan belastingheffing worden voorkomen bij uitponden van onroerend goed?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Is de aankoop van een zeeschip belast met BTW?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW-aftrek op business seats? Let op de drempel van € 227!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Pensioen in eigen beheer? Beëindig de pensioenopbouw vóór 1 juli 2017!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Extern pensioen terughalen naar de BV? Actie vereist vóór 1 juli 2017!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%DGA en de BV: hoe bepaal je het gebruikelijk loon?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%IB-onderneming geruisloos omzetten in BV?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wanneer start de toepassing van het tonnageregime bij winst uit zeescheepvaart?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: vaar de juiste koers!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Ouderenkorting, actie voor 1 januari!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Deelnemingsvrijstelling voor schadevergoedingen, afkoopsommen, optiepremies en andere indirecte opbrengsten?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Betrokkenheid bij btw-carrouselfraude leidt niet zomaar tot weigering nultarief!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Ook huurder in vrije sector kan geen bezwaar maken tegen WOZ-waarde, aldus de Rechtbank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom dat reservering fiscale oudedagsreserve (FOR) leidt tot forse aanslag inkomstenbelasting in box 3%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Onderneem tijdig actie bij plotselinge terugval van de omzet en financiële problemen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe de Oudedagsverplichting (ODV) geruisloos is om te zetten in een lijfrente%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW-gevolgen van het gewijzigde Besluit Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De (on)zakelijke garantstelling; valt waardestijging van de afgewaardeerde vordering onder de fiscale winst?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De fiscale jungle: onze expats en de oneerlijke wetgever%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wat zijn de regels voor tijdig deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Gunstig besluit over verdeling eigenwoningverleden tussen partners bij gezamenlijke aankoop en financiering van eigen woning%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Scheepvaartondernemingen met tonnageregeling ondervinden fiscaal nadeel i.v.m. spoedmaatregelen fiscale eenheid%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor opzettelijk onjuiste btw-aangifte door accountant/belastingconsulent%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wanneer kunt u met vastgoedonderneming gebruik maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Heeft u de vererving van de oudedagsverplichting goed geregeld?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Europese Commissie verdenkt Nederlandse fiscus van steun aan Ikea%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Alle begin heeft een einde: btw en privégebruik auto%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Transformatie van kantoorpanden naar woningen, samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw en het dogma van de omgekeerde Don Bosco%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De innovatiebox vanaf 1 januari 2017 in het kort%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De sociale verzekeringsplicht van zeevarenden binnen internationaal transport%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De gedachte achter Fiscaalconsult%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Italië, tijdelijke optie voor DGA tot gefaciliteerde herwaardering aandelen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad oordeelt over aftrekbaarheid kosten bij aan- en verkoop deelnemingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Uitstel van betaling door de belastingdienst ingetrokken of afgewezen?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Denk bij echtscheidingsprocedure aan fiscaal partnerschap en gevolgen verhuizing%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Ondernemers in de zorg zijn lang niet altijd fiscaal ook ondernemer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Kan er toch dividendbelasting verschuldigd zijn in een internationale structuur?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Zijn studiekosten aftrekbaar als ondernemingskosten of als scholingskosten?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW privégebruik auto in de laatste BTW-aangifte 2017%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Is de verhuurde woning als box 3-belegging fiscaal aantrekkelijk?!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Fiscaal afwaarderen verkoperslening mogelijk!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De weg naar volledige fiscale transparantie voor het internationale bedrijfsleven%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Waarom afschaffen van dividendbelasting wel rechtvaardig is!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De belastingdienst is gehouden aan hoorplicht, ondanks ingebrekestelling%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De gouden handdruktax: robuust of willekeurig?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Middelgrote bedrijven profiteren nog te weinig van de innovatiebox!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW-feest zonnepanelen! Claim de maximale BTW-teruggave, ook over de investering in het dak, en vraag die tijdig terug!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Is de box 3-heffing in 2013 en 2014 toch in strijd met de wet?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Intro Academy%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De inkomstenbelastingplicht van internationaal actieve zeevarenden%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Let op de BTW bij regeling voor afstandsverkopen; voorkom monsterboetes in België%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Geruisloze terugkeer uit de BV%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Compensatie van de (ex-)partner bij afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer: een bijzonder lastig vraagstuk!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Meer duidelijkheid over BTW-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Kavelruil voor de fiscalist%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Uw onderneming inbrengen in een B.V.?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Alleen dit jaar geldt nog de hoge belastingkorting van 34,5% bij afkoop%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Betalingsproblemen bij de belastingdienst? Regel tijdig uitstel!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Cursus informatieverzoeken/ boekenonderzoeken%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Claim de vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in een onroerendezaaklichaam binnen de familie%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De Belastingdienst moet tijdig beslissen op bezwaar en kan niet na de beslistermijn tijd ’kopen’ met een informatiebeschikking!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De Hoge Raad verduidelijkt de gevolgen voor afstorten pensioen in eigen beheer bij echtscheiding in geval van onderdekking%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De stamrecht BV: is er nog hoop?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Denk goed na bij een schenking met toepassing van de schenkvrijstelling eigen woning!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Aandeelhoudersovereenkomst voorkomt ellende bij conflict%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Geen ondernemer en toch zelfstandigenaftrek?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het onbedoelde fiscale gevolg van pensioenverrekening bij echtscheiding%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Alleen tenaamstelling onvoldoende voor aftrek btw op advocaatkosten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Dubbele belasting bij zowel Nederlands als Amerikaans staatsburgerschap?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom intrekking van de ANBI-status!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om de omkering en verzwaring van de bewijslast te bewerkstelligen als de vereiste aangifte niet is gedaan?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vastgoed-ondernemers, word wakker en claim de bedrijfsopvolgingsregeling!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Btw-vrijstelling voor de sociale advocatuur haalbaar?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vastgoedexploitatie en de interpretatie van het begrip ‘meer dan normaal vermogensbeheer’%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Een update over de belastingheffing aangaande cryptocurrency%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Over stakingsstamrechten, goudenhanddrukstamrechten en saldolijfrenten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De resterende pensioenopbouwmogelijkheden voor de dga%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bedrijf overdragen? Acht belastingbesparende tips%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De mogelijkheden met een oudedagsverplichting (ODV) op een rij%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Is opteren voor integraal ondernemerschap voor een culturele instelling verstandig?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Belastingplan 2019: wat verandert er?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Fiscus wijst gemotiveerde bezwaren btw-correctie privégebruik allemaal af%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het belang van fiscaal vriendelijk testament voor ondernemers is groot%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Zorg voor goede vastlegging bij btw-aftrek relatiegeschenken en personeelsverstrekkingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Horizontaal toezicht moet anders volgens ministerie van Financiën%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Legaat geeft na overlijden zekerheid over voltooien periodieke gift in natura met behoud giftenaftrek%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Aanschaf pand in de juiste BV%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%In de wolken met oude VAR-WUO. Claim status fiscaal ondernemer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Belastingdienst vordert alleenstaande ouderkop terug bij vluchtelingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Teruggaaf btw op oninbare vorderingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het fenomeen ‘titelzuivering’ en de fiscale en civielrechtelijke gevolgen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bij inkeer geen boete over oude jaren?!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW privégebruik auto in de laatste BTW-aangifte 2018%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Onduidelijkheid omvang verblijfsdagen leidt tot heffingsbevoegdheid voor Nederland%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wat wijzigt er in de autobelastingen per 2019?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Stephan Zheng: ontwikkelaar AI belastingmodel%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad oordeelt over aanwezigheid vaste inrichting bij bouwtoezicht bij schepen in buitenland%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Dividend withholding tax exemption: what are the (regulatory) constraints?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Afschaffen, die Dividendbelasting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Al is de leugen nog zo snel, Menno achterhaalt hem wel%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Fiscale gevolgen bitcoins en andere cryptocurrency%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Eindelijk wat hulp van de Belastingdienst bij het oprenten van de oudedagsverplichting!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vastgoed en de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit: meer rechtspraak%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%‘Op de zaak betrekking hebbende stukken’; wat betekent dat?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Cursus informatieverzoeken/ boekenonderzoeken%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%30% ruling to be decreased to 5 years without transition measure for existing cases%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wijziging Belastingplan 2019: toch dividendbelasting, minder DGA-heffing%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Niet alleen dividendbelasting tast vestigingsklimaat aan voor buitenlandse bedrijven%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Tariefmaatregel inkomstenbelasting benadeelt ondernemer in Belastingplan 2019%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Van dividendbelasting naar bronbelasting op dividend, rente en royalty’s%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Check de naheffingsaanslag BTW; voorkom teveel BTW-afdracht en boetes%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Op de zaak betrekking hebbende stukken deel II%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Golfafspraken waren slechts deels zakelijk, dus ook de gereden kilometers van en naar de golfclub%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overdracht aandelen BV met vastgoedonderneming: geen overdrachtsbelasting volgens Hoge Raad%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad: schenking aandelen vastgoed-bv mogelijk zonder overdrachtsbelasting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bent u klaar voor de risico’s ná de Brexit?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Winst ondernemer blijft belast tegen hoog IB-tarief; aftrekposten tegen steeds lager IB-tarief aftrekbaar%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Een dwangsom van de Belastingdienst, wanneer heb ik daar recht op?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad: per-elementbenadering voor fiscale eenheid%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw besluit verheldert vennootschapsbelastingpositie van stichtingen en verenigingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Volhouden bij betwisting ondernemerschap door Belastingdienst loont%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad komt ondernemer met lijfrentepolis fiscaal tegemoet%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Rechtbank: WOZ-waarde bedrijfspand is te hoog%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Spoedmaatregelen om mensen met schulden te ontlasten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Verruiming S&O-afdrachtvermindering in 2019%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Is Nederland een belastingparadijs?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het belang van een fiscaal vriendelijk testament bij overlijden ondernemer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Desastreuze financiële gevolgen voor banken bij onjuiste inschatting van fiscale integriteitsrisico’s%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Consultatiedocument wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%DGA: dividenduitkering nog dit jaar tegen 25%?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Schenkingsvrijstelling eigen woning breder toepasbaar?!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De witwassende curator in het verdachtenbankje?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Leningen onder zachte voorwaarden kwalificeren niet als ongebruikelijke tbs, aldus de Rechtbank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Toenemende handelsconflicten leiden tot toenemende douanetarieven%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Fiscale rechtsbescherming bij invordering: de slager keurt zijn eigen vlees%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Negatief loon, positiever dan u zou denken%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Commissarissen toch geen BTW ondernemer!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Opnieuw uitstel: BTW-gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse ondernemer%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad: Ook schadevergoeding bij niet-ontvankelijk bezwaar of beroep%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Dit zijn de gevolgen van de nieuwe kleine ondernemersregeling in de btw%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom dat uw vrijgestelde prestatie wordt aangemerkt als belast uitlenen van personeel%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Oud mobiel chalet is onroerende zaak voor de BTW, aldus Hof%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bijtellingskorting op de gebruikte elektrische auto%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Buitenlandse dividendbelasting terugvorderen, hoe doe je dat?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad: Geen beperking schadevergoeding als belastingplichtige stilzit%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Pas op met BTW-aftrek bij uitstaande leningen en aandelen!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Uitreiken creditfactuur niet altijd voldoende om ten onrechte gefactureerde BTW te herstellen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Update BTW-gevolgen voor en na de Brexit%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Samengestelde gezinnen; het belang van huwelijksvoorwaarden en testamenten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%In Frankrijk werkzame piloot in Nederland belast, aldus Rechtbank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Fiscus gaat steeds verder bij het verzamelen van informatie%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Prinsjesdag 2019: de plannen voor de automobilist%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Rondetafelgesprek digitale economie - 20 februari 2019%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De bijtelling privégebruik auto anno 2019 in de loonheffingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De belastingdienst legt loonbeslag bij de werkgever. Wat nu?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vraag in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW terug ruim vóór 1 juni 2019!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Opvolger wet DBA komt niet eerder dan 2021%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Uitgangspunt WOZ-waarde bij incourantheid: de gecorrigeerde vervangingswaarde%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe ga je om met zwaar geëscaleerde belastingdossiers?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De aansprakelijkheid van financiële dienstverleners%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad: deels onzakelijke garantstelling is ook deels informele kapitaalstorting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het gevolg van schending van de hoorplicht in bewaarfase%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Winstdelende lening valt voor zoon in box 3 en voor vader onder terbeschikkingstellingsregeling%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Lenen aan uw kind voor de eigen woning is vaak voordeliger dan schenken%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vraag de in 2018 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW zo snel mogelijk terug!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Check bij aankoop aandelen vastgoed-bv of aan exploitatie-eis wordt voldaan%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Forse navorderingsaanslagen Douanerechten bij importeur wegens valse oorsprongcertificaten terecht, aldus Rechtbank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Inspecteur voert geen nadere controle op aangifte uit en begaat ambtelijk verzuim%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Changes in Payroll Tax for Non-Residents of the Netherlands from the 1st of January 2019%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%(Airbnb) verhuurder: u bent nog niet permanent zeker dat tijdelijk verhuren van een gedeelte van de eigen woning belastingvrij is%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Aansprakelijk gesteld als bestuurder door de belastingdienst: wat nu?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Constructie (grotendeels) mislukt bij rechtbank: geen box 3-vordering maar een tbs-vordering%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Belastingplan 2020: naast dividendbelasting ook bronbelasting op rente en royalty’s%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Het verdedigingsbeginsel wint terrein in de BTW-praktijk%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Vooruitblik Prinsjesdag 2019: wat verandert er voor de auto en de fiets?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bij ‘no deal’ Brexit ontstaan verstrekkende douanegevolgen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De nieuwe kleineondernemersregeling heet OVOB%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De nieuwe kleine ondernemersregeling btw per 1 januari 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Box 3 gaat op de schop: welk effect heeft dit op uw rendement?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuwe fiscale maatregelen voor goede doelen in aantocht!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen nader toegelicht%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Belastingvoordeel werknemer bij ontslag als participatieplan nadelig wordt afgewikkeld?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De Stichting Particulier Fonds op Curaçao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Samenloop onbetaalde belastingschulden BV en overboekingen naar privérekeningen DGA kwalificeert als onbehoorlijk bestuur, aldus Hof%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De landbouwnormen bieden vrijheid in gebondenheid%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Eindejaarstips BTW 2019 en wetswijzigingen BTW 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Onderneming in BV-vorm in 2021 fiscaal vaak voordeliger dan een IB-onderneming%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw BTW-identificatienummer eenmanszaken per 1 januari 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Coronareserve in de vennootschapsbelasting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Rondreizende handelaar fiscaal toch inwoner van Nederland, aldus Rechtbank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Naheffing accijns bij vergunninghouder accijnsgoederenplaats ondanks goede trouw, aldus de Hoge Raad%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wanneer kan vereenvoudigde abc-regeling worden toegepast?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De NOW is zo vrijgevig nog niet!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Interactief webinar definitieve aanvraag NOW en NOW 2.0%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De gecorrigeerde vervangingswaarde in de WOZ leidt vaak tot discussie%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BOF van toepassing op schenking van aandelen in BV met verhuurd vastgoed%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De Incorporated (Inc.) ongewenst vanwege komst FATCA en eisen bank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Verplicht digitaal procederen in fiscale cassatie vanaf april 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De buitensporige box 3-belasting en de kans op rechtsherstel%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bent u US PERSON zonder dat u het wist?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De 30%-regeling: een praktische introductie voor een complexe regeling%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Waarde pensioenrechten ex-partner wordt bepaald op moment afstorten en niet op moment echtscheiding, aldus Hoge Raad%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Van vergaderen op locatie naar digitaal vergaderen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad corrigeert gemeentelijke methode bij taxatie niet-woningen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Lichtvaardig lenen van de eigen BV fiscaal afgestraft door Rechtbank%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Fiscaal Inside%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De conserverende aanslag van de emigrerende aanmerkelijk belanghouder nader bezien%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%IB-onderneming omzetten in BV? Actie voor 1 april a.s.!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Corona measures: potential cross border tax and social security consequences of working at home%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Toerekening kwade trouw belastingadviseur aan belastingplichtige, aldus Hof!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De innovatiebox. Dé Covid-19 subsidie bij uitstek!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Van de doenvermogentoets 1.0 naar 2.0%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bent u US PERSON zonder dat u het wist?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Er is eerder sprake van Amerikaanse belastingplicht dan u denkt%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Heeft de bestuurder zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur als andere crediteuren wel zijn betaald en de preferente fiscus niet?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Banken bevriezen rekeningen Nederlanders als gevolg van Amerikaanse belastingwet%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad: oordeel waarde aandelen is geen pleitbaar standpunt%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Interactief webinar aanvraag definitieve vaststelling NOW%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De eigen woning als ondernemingsvermogen is zo gek nog niet%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoe ver gaat de toepassing van een BTW-vrijstelling?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Inbreng in de BV na 29 februari 2020? Toch NOW-subsidie!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bepaal bij overlijden partner fiscaal de optimale rente over de niet-opeisbare vordering kinderen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Voorkom privé aansprakelijkheid en deponeer tijdig de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen binnen EU%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Pas op met de BOR en de eis van voortzetting van de onderneming%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nederlandse bedrijven met greencard houders lopen risico op Amerikaanse sancties%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Rechterlijke uitspraak WOZ-waarde zonnepark voer voor discussie%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Prinsjesdag 2020! De belangrijkste wijzigingen op een rij%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De oude box 3-grens geldt in 2021 nog wel voor de toeslagen volgens de belastingplannen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Ernstige problemen bij de bank voor Nederlandse burgers met ook de Amerikaanse nationaliteit of een Greencard%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Inkomsten uit tijdelijke verhuur tuinhuis: fiscaal belast of niet?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Let op waarde verliezen in coronatijd voor vennootschapsbelastingpositie stichting of vereniging%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Amerikaanse ambassades worstelen met recordaantal Amerikanen dat hun staatsburgerschap opgeeft%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%UBO-registratie, eindelijk is het (helaas) zo ver%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De oude box 3-grens geldt in 2021 nog wel voor de toeslagen volgens de belastingplannen%' Fiscaalconsult | Uw fiscale sparringpartner
{{countbasket}}