Onverwacht toch werknemersverzekeringen verschuldigd over managementfee DGA!

Tegenstrijdige hofuitspraken zorgen voor onduidelijkheid voor minderheidsaandeelhouder
September 2020 besliste het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een tweetal DGA’s met minderheidsbelangen toch verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In vergelijkbare uitspraken vorig jaar kwam Hof Den Haag tot een tegenovergestelde conclusie. In deze beide zaken werkt de DGA via een managementovereenkomst met zijn holding voor de werkmaatschappij, waarin hij een minderheidsbelang heeft. Wij zullen in dit artikel eerst ingaan op de premieplicht werknemersverzekeringen, daarna op de recente uitspraak van het hof en afsluiten met de gevolgen daarvan voor de praktijk.
8 okt 2020 Laatst gewijzigd: 31 okt 2020 Jurisprudentie Martijn van der Kroon

Premieplicht werknemersverzekeringen

Iedere werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over (maximaal) het premieloon van haar werknemers. In dat kader is het relevant of er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking, indien aan drie voorwaarden wordt voldaan: 1) verplichting om (persoonlijk) arbeid te verrichten, 2) een gezagsverhouding en 3) betaling (loon). Deze voorwaarden vormen overigens ook de kern van de vraag of een ZZP-er (onverhoopt) in dienstbetrekking is.

Voor de situatie dat er geen zogenoemde managementstructuur is en de DGA dus zelf in loondienst bij de werkmaatschappij is, geldt het volgende. Een DGA met een meerderheidsbelang zal over het algemeen zijn eigen ontslag kunnen tegenhouden in de vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. In dat geval ontbreekt een gezagsverhouding, omdat hij het zelf voor het zeggen heeft. Daardoor valt de premieplicht voor de werknemersverzekeringen weg. Het is goed om te beseffen dat het recht op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV ook vervalt, maar hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor een DGA met een minderheidsbelang bestaat bij de werkmaatschappij wel gewoon premieplicht werknemersverzekeringen, tenzij om een andere reden de gezagsverhouding ontbreekt (zie ook hieronder).

Dienstbetrekking DGA’s

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:7357) gaat het om een onderneming welke activiteiten verricht op het gebied van de ICT. Bij de betreffende werkmaatschappij zijn circa 11 personen werkzaam. De twee DGA’s  hebben via hun persoonlijke holdings een managementovereenkomst met de werkmaatschappij. Deze DGA’s hebben de dagelijkse leiding over de werkmaatschappij. Er zijn in totaal vier aandeelhouders van de werkmaatschappij, elk met een eigen (persoonlijke) BV. De aandeelhoudersbelangen van betreffende BV’s zijn tweemaal 24% (de DGA’s), 37% en 15%.

Volgens het hof is er in casu sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking aangezien er voldaan wordt aan de drie voorwaarden. Het hof stelt dat er persoonlijk arbeid wordt verricht waarbij de belanghebbenden niet vervangbaar zijn door hun deskundigheid. Het hof kijkt daarbij naar de feitelijke situatie en niet naar de contractuele relatie. Voor de verrichtte arbeid wordt als tegenprestatie loon betaald, waarbij de vergoedingen met instemming van de DGA’s aan hun holdings zijn betaald. Ook de gezagsverhouding is aanwezig: het gezag wordt uitgevoerd door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders), die bevoegd is tot het geven van instructies en benoeming, schorsing en ontslag van directeuren. Kortom, op grond van deze feiten komt het hof tot de conclusie dat er voldaan is aan de privaatrechtelijke dienstbetrekking en dat daarmee belanghebbenden derhalve verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Gevolgen voor de praktijk

Op basis van een eerdere uitspraak door het Gerechtshof Den Haag van 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98, was nog bepaald dat voor een DGA met een minderheidsbelang de premieplicht kon worden voorkomen. Deze huidige uitspraak gaat hier tegenin. Het Hof Arnhem-Leeuwarden legt echter niet uit waarom het tot een andere conclusie komt. Het zou kunnen liggen aan de specifieke deskundigheid van de DGA’s, maar dat zal in veel situaties het geval zijn. Dit betekent dat er opnieuw onzekerheid is of er premieplicht bestaat in situaties waarbij een DGA een minderheidsbelang heeft (en zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden). Hopelijk wordt deze zaak aan de Hoge Raad voorgelegd, zodat er meer duidelijkheid komt. Gewenst is dat de Hoge Raad snel uitsluitsel hierover geeft, aangezien deze tegenstrijdige hofuitspraken momenteel voor veel rechtsonzekerheid zorgt.

Er zijn ook andere mogelijkheden om premieplicht te voorkomen, ondanks dat sprake is van een minderheidsbelang. Het moet dat voor de andere aandeelhouders wel aanvaardbaar zijn, dat u uw eigen ontslag kunt tegenhouden (tenzij er uitzonderlijke situaties zich voordoen).

Zoekt u naar (nieuwe) mogelijkheden om een premieplicht voor de werknemersverzekering te voorkomen, neem dan vooral contact met mij op.

Premieplicht werknemersverzekeringen

Iedere werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over (maximaal) het premieloon van haar werknemers. In dat kader is het relevant of er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking, indien aan drie voorwaarden wordt voldaan: 1) verplichting om (persoonlijk) arbeid te verrichten, 2) een gezagsverhouding en 3) betaling (loon). Deze voorwaarden vormen overigens ook de kern van de vraag of een ZZP-er (onverhoopt) in dienstbetrekking is.

Voor de situatie dat er geen zogenoemde managementstructuur is en de DGA dus zelf in loondienst bij de werkmaatschappij is, geldt het volgende. Een DGA met een meerderheidsbelang zal over het algemeen zijn eigen ontslag kunnen tegenhouden in de vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. In dat geval ontbreekt een gezagsverhouding, omdat hij het zelf voor het zeggen heeft. Daardoor valt de premieplicht voor de werknemersverzekeringen weg. Het is goed om te beseffen dat het recht op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV ook vervalt, maar hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor een DGA met een minderheidsbelang bestaat bij de werkmaatschappij wel gewoon premieplicht werknemersverzekeringen, tenzij om een andere reden de gezagsverhouding ontbreekt (zie ook hieronder).

Dienstbetrekking DGA’s

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:7357) gaat het om een onderneming welke activiteiten verricht op het gebied van de ICT. Bij de betreffende werkmaatschappij zijn circa 11 personen werkzaam. De twee DGA’s  hebben via hun persoonlijke holdings een managementovereenkomst met de werkmaatschappij. Deze DGA’s hebben de dagelijkse leiding over de werkmaatschappij. Er zijn in totaal vier aandeelhouders van de werkmaatschappij, elk met een eigen (persoonlijke) BV. De aandeelhoudersbelangen van betreffende BV’s zijn tweemaal 24% (de DGA’s), 37% en 15%.

Volgens het hof is er in casu sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking aangezien er voldaan wordt aan de drie voorwaarden. Het hof stelt dat er persoonlijk arbeid wordt verricht waarbij de belanghebbenden niet vervangbaar zijn door hun deskundigheid. Het hof kijkt daarbij naar de feitelijke situatie en niet naar de contractuele relatie. Voor de verrichtte arbeid wordt als tegenprestatie loon betaald, waarbij de vergoedingen met instemming van de DGA’s aan hun holdings zijn betaald. Ook de gezagsverhouding is aanwezig: het gezag wordt uitgevoerd door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders), die bevoegd is tot het geven van instructies en benoeming, schorsing en ontslag van directeuren. Kortom, op grond van deze feiten komt het hof tot de conclusie dat er voldaan is aan de privaatrechtelijke dienstbetrekking en dat daarmee belanghebbenden derhalve verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Gevolgen voor de praktijk

Op basis van een eerdere uitspraak door het Gerechtshof Den Haag van 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98, was nog bepaald dat voor een DGA met een minderheidsbelang de premieplicht kon worden voorkomen. Deze huidige uitspraak gaat hier tegenin. Het Hof Arnhem-Leeuwarden legt echter niet uit waarom het tot een andere conclusie komt. Het zou kunnen liggen aan de specifieke deskundigheid van de DGA’s, maar dat zal in veel situaties het geval zijn. Dit betekent dat er opnieuw onzekerheid is of er premieplicht bestaat in situaties waarbij een DGA een minderheidsbelang heeft (en zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden). Hopelijk wordt deze zaak aan de Hoge Raad voorgelegd, zodat er meer duidelijkheid komt. Gewenst is dat de Hoge Raad snel uitsluitsel hierover geeft, aangezien deze tegenstrijdige hofuitspraken momenteel voor veel rechtsonzekerheid zorgt.

Er zijn ook andere mogelijkheden om premieplicht te voorkomen, ondanks dat sprake is van een minderheidsbelang. Het moet dat voor de andere aandeelhouders wel aanvaardbaar zijn, dat u uw eigen ontslag kunt tegenhouden (tenzij er uitzonderlijke situaties zich voordoen).

Zoekt u naar (nieuwe) mogelijkheden om een premieplicht voor de werknemersverzekering te voorkomen, neem dan vooral contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1