SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Over de Wwft%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%De vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van cultuurgrond%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuwjaarstips BTW 2019; een overzicht met actiepunten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%90 vragen en antwoorden over pensioenen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overdrachtsbelasting: 2% of 6%? Wat is een woning?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Auto verkopen? Houd het overschrijven zelf in de hand!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Intro rubriek Over ons%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overdrachtsbelasting bij transformatie naar woningen is geen loterij zonder nieten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Gunstig besluit over verdeling eigenwoningverleden tussen partners bij gezamenlijke aankoop en financiering van eigen woning%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Weer een positieve Hofuitspraak over fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor vastgoedfamiliebedrijven%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad oordeelt over aftrekbaarheid kosten bij aan- en verkoop deelnemingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Laag overdrachtsbelastingtarief bij kluskavels%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Meer duidelijkheid over BTW-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Dien BTW jaarsuppletie over 2017 vóór 1 april 2018 in!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Claim de vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in een onroerendezaaklichaam binnen de familie%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Aandeelhoudersovereenkomst voorkomt ellende bij conflict%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Een update over de belastingheffing aangaande cryptocurrency%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Wanneer staat een vaststellingsovereenkomst met de fiscus definitief vast?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Over stakingsstamrechten, goudenhanddrukstamrechten en saldolijfrenten%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bedrijf overdragen? Acht belastingbesparende tips%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Legaat geeft na overlijden zekerheid over voltooien periodieke gift in natura met behoud giftenaftrek%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad geeft duidelijkheid over begrip woning (2% of 6% overdrachtsbelasting) Hoe om te gaan met oude gevallen?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bij inkeer geen boete over oude jaren?!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuw besluit van 29 juni 2018 over maatstaf van heffing BTW%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Nieuwe regelgeving over agressieve belastingconstructies voor ‘intermediairs’%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad oordeelt over aanwezigheid vaste inrichting bij bouwtoezicht bij schepen in buitenland%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Cursus actualiteiten overdrachtsbelasting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overdracht aandelen BV met vastgoedonderneming: geen overdrachtsbelasting volgens Hoge Raad%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Alleen vrijstelling overdrachtsbelasting bij splitsing op grond van zakelijke motieven%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Is draagplichtovereenkomst goed alternatief voor verdeling eigenwoningverleden tussen partners?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Lage overdrachtsbelastingtarief bij transformatie naar woningen?%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Gevolgen overdrachtsbelasting bij kavelruil in wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Conclusie A-G over bezitseis voor bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad staat beroep op overgangsregeling BPM toe%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hof van Justitie geeft uitleg over achteraf wijzigen van douaneaangifte%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting bij verkrijging intern gesloopt kantoorpand!%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Hoge Raad: 2% overdrachtsbelasting bij verkrijging transformatiepand%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Overgang van eenmanszaak naar BV-structuur met opvolger kan belastingvrij%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%UPDATE Coronacrisis – Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Btw en overdrachtsbelasting bij levering pand voor, tijdens of na ingrijpende verbouwing volgens hof%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Invloed van governance op behoud zorgvrijstelling vennootschapsbelasting%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%BTW, overdrachtsbelasting en Prinsjesdag 2020%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Bepaal bij overlijden partner fiscaal de optimale rente over de niet-opeisbare vordering kinderen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Belastingplan 2021: over wijziging tarieven Opslag duurzame energie (ODE) en invoering CO2-heffing industrie%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Over doorbetaling kostenvergoedingen en gevolgen voor loonheffingen%'SELECT contentblock FROM cms_content WHERE value LIKE '%Over doorbetaling kostenvergoedingen en gevolgen voor loonheffingen%' Fiscaalconsult | Uw fiscale sparringpartner
{{countbasket}}