Wordt kasstelsel in BTW-aangifte terecht toegepast?

Check de voorwaarden voor toepassing kasstelsel en voorkom boete
De BTW-aangifte wordt een stuk eenvoudiger als het kasstelsel mag worden toegepast. Er hoeft dan namelijk geen rekening te worden met de datum van uitreiking op de verkoopfactuur. Niet alle ondernemers mogen het kasstelsel toepassen en voor sommige ondernemers is het kasstelsel verplicht gesteld, met de mogelijkheid om te kiezen voor het factuurstelsel.
30 dec 2020 Laatst gewijzigd: 16 jul 2021 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Kasstelsel geldt niet voor inkopen

Verkoopfacturen

Bij toepassing van het kasstelsel wordt de te betalen BTW berekend aan de hand van de kas- en bankadministratie. De BTW wordt berekend over de inkomsten in het tijdvak. De data vermeld op de verkoopfacturen spelen daarbij dus geen rol.

Inkoopfacturen

Op de inkoopfacturen wordt het factuurstelsel toegepast, zodat BTW in aftrek wordt gebracht in het tijdvak dat de inkoopfactuur wordt ontvangen. Niet van belang is of de inkoopfactuur op dat moment is voldaan.

Kasstelsel BTW voor beperkte groep BTW ondernemers mogelijk

Bepaalde BTW-ondernemers mogen het kasstelsel toepassen. Dit geldt niet voor iedere BTW-ondernemer. Het kasstelsel is verplicht voor de volgende ondernemers:

•             Winkeliers (waaronder webwinkels)

•             Marktkooplieden

•             Schoenmakers (voor het repareren van schoenen)

•             Kappers

•             Glazenwassers

•             Wasserijen

•             Fietsenmakers

•             Schoonheidsverzorgingsbedrijven

•             Behangers

•             Stoffeerders

•             Horecabedrijven

•             Autorijscholen

•             Advocaten die hun praktijk alleen uitoefenen

•             Ondernemers die voor meer dan 90% van hun omzet goederen of diensten leveren vanuit een inrichting die bestemd is voor het leveren van goederen en diensten aan particulieren

De hierboven genoemde ondernemers zijn verplicht om het BTW-kasstelsel toe te passen op de verkopen, maar mogen er voor kiezen om het factuurstelsel toe te passen. De keuze moet aan de Belastingdienst kenbaar gemaakt worden. Ook moet de keuze voor het factuurstelsel duidelijk uit de administratie blijken, door de BTW aan te geven in het tijdvak waarin de verkoopfactuur uitgereikt wordt of uitgereikt had moeten worden.

Keuze toepassing BTW-kasstelsel

Naast de verplicht aangewezen BTW-ondernemers mogen ondernemers die langer dan één kalenderjaar voor ten minste 80% goederen of diensten aan particulieren leveren, kiezen voor toepassing van het kasstelsel. Hiervoor moeten zij een verzoek bij de Belastingdienst indienen. Van belang is dat deze BTW-ondernemers op basis van de omzet kunnen aantonen dat zij voor meer dan 80% aan particulieren leveren. Voor andere BTW-ondernemers is het niet mogelijk om het kasstelsel toe te passen.

Kasstelsel en agro-ondernemers

Wij zien in de praktijk regelmatig dat het kasstelsel door BTW-ondernemers, met name in de agrosector, wordt toegepast terwijl zij niet aan de voorwaarden voor toepassing van het kasstelsel voldoen. De Belastingdienst toetst bij een controle bij een BTW-ondernemer die het kasstelsel toepast of de BTW-ondernemer aan de voorwaarden voor toepassing van het kasstelsel voldoet. Is niet aan de voorwaarden voor toepassing van het kasstelsel voldaan, maar past de BTW-ondernemer het kasstelsel wel toe, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen. Uit de praktijk blijkt dat de Belastingdienst de eerste boeten aan BTW-ondernemers in de agrosector die onterecht het kasstelsel toepassen al heeft opgelegd.

Conclusie

Past de BTW-ondernemer het kasstelsel toe? Ga dan na of aan de voorwaarden voor toepassing van het kasstelsel is voldaan. Wanneer het kasstelsel ten onrechte wordt toegepast kan dit door de Belastingdienst worden bestraft met een boete.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1