BTW en suppletieaangifte

Geef een BTW-schuld tijdig aan via BTW-suppletie
Hebt u als BTW ondernemer op de balans nog een BTW-schuld staan over 2020? Meldt deze schuld dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst middels een ‘suppletie omzetbelasting’. Op deze manier wordt voorkomen dat heffingsrente en boete verder oplopen.
5 jan 2021 Laatst gewijzigd: 15 jul 2021 Kennis mr. Carola van Vilsteren

De BTW-suppletie moet worden gedaan vóórdat de BTW ondernemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Voorbeeld: een BTW-suppletie is bijvoorbeeld niet meer tijdig als de Belastingdienst een controle heeft aangekondigd.

Bij vrijwillige verbetering alleen een verzuimboete

Doet de BTW ondernemer tijdig een suppletieaangifte, dan krijgt hij alleen een verzuimboete wegens het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde BTW. Deze tijdige suppletie wordt een ‘vrijwillige verbetering’ genoemd. De boete bedraagt bij een vrijwillige verbetering 5%, met een maximum van € 5.514. Als het te betalen BTW-bedrag als gevolg van de suppletie niet hoger is dan € 20.000 of 10% van de eerder per saldo betaalde of terugontvangen BTW over dat tijdvak, wordt geen boete opgelegd. De Belastingdienst kan een aanvullende vergrijpboete (maximaal 100%) opleggen als de ondernemer niet (tijdig) voldoet aan haar informatieverplichting. Met andere woorden  als bij een geconstateerde onjuistheid die vermeld wordt op de balans géén suppletieaangifte wordt ingediend, kan een vergrijpboete van maximaal 100% worden opgelegd! Deze vergrijpboete komt dus bovenop de verzuim- of vergrijpboete voor het niet tijdig of te weinig betalen van BTW.

Let op!

In de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting moet de BTW-positie worden toegelicht. Wanneer een BTW-suppletie aangifte over 2020 ingediend moet worden dient dit te gebeuren voordat de aangifte Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting over dat jaar wordt ingediend. 

Kleine wijzigingen van maximaal € 1.000

Correcties van € 1.000 of minder aan terug te vragen BTW of te betalen BTW hoeven niet via een BTW-suppletie te worden ingediend, maar mogen via de eerstvolgende BTW-aangifte worden aangegeven.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1