BTW en thuiswerken

Thuiswerken is tegenwoordig de norm. Hierdoor schaffen veel BTW-ondernemers producten of diensten aan om hun thuiswerkplek te faciliteren. Zij hebben in principe recht op BTW aftrek voor het faciliteren van hun werkruimte als ze deze werkruimte gebruiken voor hun met BTW belaste omzet. Hierbij is van groot belang dat de factuur de correcte tenaamstelling heeft van de BTW-ondernemer en aan hem is gericht.
5 feb 2021 Laatst gewijzigd: 16 jul 2021 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Welke BTW op kosten is volledig aftrekbaar?

BTW op kosten die volledig toerekenbaar zijn aan de werkruimte, waarmee volledig met BTW belaste omzet wordt gegenereerd, is volledig aftrekbaar. Denk hierbij aan een computer die volledig zakelijk wordt gebruikt of een bureaustoel. De BTW-ondernemer moet wel aannemelijk maken dat de aangekochte producten volledig toerekenbaar zijn aan de werkruimte die wordt gebruikt voor met BTW belaste omzet.

Welke BTW op kosten is gedeeltelijk aftrekbaar?

Een werkruimte is veelal gevestigd in een privéwoning. Dit betekent dat bijvoorbeeld internetabonnementen, energiekosten en schoonmaakkosten zien op de gehele woning. Dit heeft als gevolg dat de BTW die betaald is over deze kosten niet slechts ziet op kosten die toerekenbaar zijn aan de werkruimte die wordt gebruikt om BTW belaste omzet te behalen. Een BTW-ondernemer moet dan bepalen in hoeverre de kosten toerekenbaar zijn aan de werkruimte. De meest gebruikte methode voor toerekening is BTW-aftrek op basis van woonoppervlakte. Dit betekent dat als de werkruimte 20% van de woning beslaat, er recht is op 20% aftrek van de BTW. Of indien aannemelijk is dat het werkelijke privégebruik meer of minder bedraagt dan het normbedrag, het werkelijke privégebruik moet worden gecorrigeerd. De normbedragen (exclusief BTW) 2020 zijn:

Richtbedragen privékosten energie en water

Product

Gemiddeld verbruik

Eenheid

Richtbedrag (€)

Gas

2.200

1.636,00

Olie

-

-

-

Elektriciteit

3.930

kWh

536,00

Water

163

231,00

Tot slot

Het is erg belangrijk dat de BTW-ondernemer de gemaakte kosten voor zijn BTW-onderneming (of het percentage van de kosten aangewend voor zijn BTW-onderneming) bijhoudt in zijn administratie voor het geval de Belastingdienst om uitleg vraagt.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1