Gezamenlijke bankrekening kan leiden tot problemen met schenkbelasting

Geen voltooide vermogensverschuiving bij beperkte gemeenschap, aldus de Hoge Raad
In de praktijk zijn er twee redenen om een gezamenlijke bankrekening (een zgn. en/of-rekening) te openen: - als partners met een gezamenlijke huishouding. Bedoeld om de kosten van de huishouding te voldoen. Meestal te vullen door de partners naar rato van hun inkomen. - als mantelzorger met de hulpbehoevende. Bedoeld om als mantelzorger de financiën van de hulpbehoevende te kunnen verzorgen. In de praktijk leidt dit meestal niet tot vragen, maar soms moet je van goeden huize komen om de discussie met de autoriteiten aan te gaan. Zo ook in het volgende geval.
20 mei 2021 Laatst gewijzigd: 19 jul 2021 Jurisprudentie Barbara Rijskamp

Storting bij aangaan huwelijk is geen schenking

Er was een stel dat in 2008 ging trouwen op huwelijkse voorwaarden. De man had € 10.000.000 gestort op een gezamenlijke en/of-rekening. De aanstaande echtgenoten waren overeengekomen dat alleen het geld op die rekening tot de gemeenschap van goederen behoorde. Op 27 december 2012 overleed de man.

Nieuw: Belastingdienst kan onbeperkt navorderen

In 2013 is de Wet schenk- en erfbelasting zodanig aangepast dat onbeperkt schenk- en erfbelasting kan worden nagevorderd. Daarmee is de heffingsbevoegdheid van de Belastingdienst verruimd en kon de schenkbelasting van 2008 worden nagevorderd, later dan 2013 (bij verstrijken vijfjaarstermijn).

In het onderhavige geval heeft de Belastingdienst geprobeerd om naast de verschuldigde erfbelasting bij overlijden ook verschuldigdheid van schenkbelasting te stellen bij het aangaan van het huwelijk.

Hoge Raad vernietigt de aanslag schenkbelasting

De Hoge Raad heeft in het arrest van 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708, de opgelegde aanslag schenkbelasting vernietigd, omdat er geen voltooide vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden. Immers, tijdens het huwelijk is niet bekend wat de echtelieden aan het einde van het huwelijk kunnen verdelen. De omvang van de beperkte gemeenschap kan zijn toe- of afgenomen, al naar gelang de beleggingen en uitgaven en andere stortingen op deze bankrekening.

En zo is het maar net: er vindt geen vermogensovergang plaats door het openen van een en/of-rekening.

Bezwaar maken loont

Zo zie je maar weer: leg je niet direct neer bij een beslissing van de Belastingdienst of een andere overheidsinstelling. Bezwaar maken loont. Contact opnemen met Barbara Rijskamp van Helder in Belastingen is nog beter.

Auteur

Rijskamp_Barbara_foto.jpg.jpg

Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen
Alphen aan den Rijn
Specialisme(n): Ondernemerschap, inkomstenbelasting, ZZP en DGA
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1