Gebruikelijk loon DGA: Afroommethode niet van toepassing!

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient voor zijn werkzaamheden een zogenoemd gebruikelijk loon te ontvangen op basis van de Wet op de loonbelasting 1964. In de rechtspraak is sinds 2004 sprake van een zogenaamde afroommethode voor het vaststellen van dit gebruikelijk loon. Daarnaast kon tevens de vergelijkingsmethode worden gebruikt om het gebruikelijk loon vast te stellen. In 2020 komt de Hoge Raad (gedeeltelijk) terug op de afroommethode. Wij lichten in dit artikel beide methoden kort toe en behandelen tevens de laatste ontwikkelingen.
1 jun 2021 Laatst gewijzigd: 19 jul 2021 Jurisprudentie mr. drs. Martijn van der Kroon

Afroommethode

Vanaf 2004 was het mogelijk om de afroommethode toe te passen voor een gebruikelijk loon van de DGA. Dit betekende dat, indien de opbrengsten van de BV voor 90% of meer voorvloeien uit door de DGA verrichte arbeid, het ook mogelijk is het gebruikelijk loon af te leiden uit de opbrengsten en kosten van de BV. Het leek erop dat er sprake was van een keuzemogelijkheid in de praktijk: er mocht voor de afroommethode gekozen worden.

Vergelijkingsmethode

Bij de vergelijkingsmethode worden de werkzaamheden van een DGA vergeleken met een werknemer die soortgelijke werkzaamheden verricht. Op basis van de meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt dan het gebruikelijk loon voor de DGA vastgesteld. Tot 2015 was het uitgangspunt dat als een vergelijkbare dienstbetrekking kan worden gevonden, dat de afroommethode niet van toepassing was. Uit de praktijk blijkt dat er vrijwel altijd een vergelijkbare dienstbetrekking te vinden is, waardoor de vergelijkingsmethode dient te worden toegepast in plaats van de afroommethode.

Recente jurisprudentie inzake afroommethode

Uit recente uitspraken van het Hof Den Haag van 15 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2748 en ECLI:NL:GHDHA:2019:2749 blijkt wanneer men de afroommethode kan toepassen voor het vaststellen van het gebruikelijk loon van de DGA. De afroommethode kan alleen worden toegepast indien de opbrengsten van de BV voornamelijk voortvloeien uit de door DGA verrichte werkzaamheden. Mocht er sprake zijn van arbeid verricht in een samenwerkingsverband en de opbrengsten bestaan uit een aandeel van een samenwerkingsverband, dan geldt de afroommethode niet. De opbrengst vloeit dan namelijk niet geheel voort uit de door de DGA verrichte arbeid. De Hoge Raad heeft op 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:457,  de uitspraak van het hof recent bevestigd. Daarbij heeft de Hoge Raad aangegeven dat geen ruimte bestaat voor de afroommethode, wanneer de vergelijkingsmethode kan worden toegepast.

Heeft u een juist gebruikelijk loon?

Is uw gebruikelijk loon vastgesteld door middel van de afroommethode? Bent u niet zeker of uw gebruikelijk loon juist is vastgesteld? Of heeft u een discussie met de Belastingdienst over de hoogte van uw gebruikelijk loon? Op al deze vragen denken wij graag met u mee en kunnen wij u voorzien van advies. Neemt u hiervoor gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1