Btw op huisvestingskosten aftrekbaar, aldus rechtbank

Voorzien in huisvestiging dient bijzondere behoefte om buitenlandse werknemers aan te kunnen trekken
De Belastingdienst lijkt in de praktijk steeds meer aandacht te hebben voor btw op huisvestingskosten en in het bijzonder ten behoeve van buitenlandse werknemers. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in dit kader medio 2021 een mooie uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelt dat in bepaalde gevallen de btw op huisvestingskosten aftrekbaar is.
3 sep 2021 Laatst gewijzigd: 20 sep 2021 Jurisprudentie mr. Najat Idrissi

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft 2 juli 2021, BRE18/390, ECLI:NL:RBZWB:2021:3275, geoordeeld dat de btw op de huisvestingskosten, in het bijzonder ten behoeve van buitenlandse werknemers, aftrekbaar is.

Het gaat in deze zaak om een uitzendbureau die actief is in de installatie-, bouw-, metaal- en schilderbranche. Het uitzendbureau stelt onder meer buitenlandse uitzendkrachten ter beschikking aan haar opdrachtgevers.  De uitzendkrachten zijn gedurende een bepaalde periode werkzaam op een specifieke plek in Nederland. Deze periode verschilt van een week tot een half jaar. De medewerkers worden vervolgens ingezet op een andere werkplaats.

De buitenlandse uitzendkrachten zijn woonachtig in de Europese Unie. De plaats waar de uitzendkrachten te werk worden gesteld is veelal ruim 500 kilometer verwijderd van de woonplaats van de uitzendkracht. Het uitzendbureau draagt daarom zorg voor tijdelijk verblijf van de uitzendkrachten. Het verblijf is nabij de werkplaats. Voor de huisvesting wordt geen vergoeding in rekening gebracht aan de uitzendkrachten. Het uitzendbureau is niet verplicht om zorg te dragen voor het verblijf.

De uitzendkrachten zijn ook niet verplicht om de aangeboden huisvesting te accepteren. De uitzendkrachten kunnen namelijk ook zelf zorgdragen voor huisvesting. De uitzendkrachten hebben ook geen invloed op waar huisvesting wordt aangeboden door het uitzendbureau. Ook heeft de uitzendkracht geen invloed op de samenstelling van het gezelschap waarmee zij de verblijfsruimten moeten delen.

Ten aanzien van de huisvesting heeft het uitzendbureau, de belanghebbende in deze zaak, kosten gemaakt ter zake waarvan btw in rekening is gebracht. Deze btw is door belanghebbende in aftrek gebracht.

Geschil

In geschil is of belanghebbende de btw ter zake van de huisvestingskosten al dan niet terecht in aftrek heeft gebracht.

Oordeel rechtbank

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de kernactiviteit van het uitzendbureau het uitlenen van uitzendkrachten is. Daarvoor zijn uitzendkrachten nodig. Circa 75% van de uitzendkrachten is uit het buitenland afkomstig. Gelet daarop en gegeven dat de lonen van buitenlandse uitzendkrachten gelijk zijn aan die van binnenlandse uitzendkrachten en dat belanghebbende voor de buitenlandse uitzendkrachten bovendien meer kosten moet maken – de kosten van de huisvesting –, is volgens de rechtbank aannemelijk dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt zodanig is dat zij genoodzaakt is buitenlandse arbeidskrachten te werven. Die situatie kan worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid.

De rechtbank oordeelt in het verlengde van het voorgaande dat het vervolgens ook aannemelijk is dat het huren van de onderkomens voor de buitenlandse arbeidskrachten primair wordt opgeroepen door de bijzondere behoeften van het uitzendbureau. Juist omdat belanghebbende bereid is de kosten voor huisvesting op zich te nemen, zonder daartoe verplicht te zijn, is dat een zwaarwegende aanwijzing dat het aanbieden van die mogelijkheid gelegen is in de bijzondere behoefte om buitenlandse arbeidskrachten aan te (kunnen) trekken.

Op grond van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat het uitzendbureau de btw op de kosten terecht in aftrek heeft gebracht.

Commentaar

In de praktijk wordt momenteel veel discussie gevoerd over de vraag of de btw op huisvestingskosten ten behoeve van buitenlands personeel al dan niet aftrekbaar is. Op grond van artikel 1, lid 1 aanhef en letter c BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting) geldt namelijk een aftrekbeperking voor de btw op huisvestingskosten ten behoeve van personeel.

De Hoge Raad heeft eerder 13 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2018:9146, geoordeeld dat de btw op huisvestingskosten in bijzondere omstandigheden ondanks de aftrekbeperking aftrekbaar is. Dit is het geval indien bijzondere omstandigheden de ondernemer dwingen tot afnemen van huisvesting.

De Belastingdienst lijkt in de praktijk weinig situaties te aanvaarden als bijzondere omstandigheid. Deze uitspraak maakt dat er voor de praktijk, in het bijzonder voor uitzendbureaus, meer duidelijkheid is.

 

Bron: Belasting_Magazine #6, september 2021

Auteur

Idrissi_Najat_foto2.MO.jpg

mr. Najat Idrissi

L&I Advocaten
Utrecht
Specialisme(n): Btw, Douane, Accijns, procederen, fiscaal strafrecht
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1