Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap

Claim als landbouwer BTW-aftrek over de investeringen!
Een landbouwer hoeft geen BTW te berekenen over zijn leveringen en diensten als hij in de landbouwregeling zit. Daartegenover staat dat de landbouwer bij toepassing van de landbouwregeling geen recht heeft om BTW in aftrek te brengen. Bij grote investeringen kan het daarom lucratief zijn om de opteren voor BTW-heffing.
24 aug 2017 Laatst gewijzigd: 24 aug 2017 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Opteren BTW, lucratief bij grote investeringen

Op een bepaald moment kan de landbouwer opteren voor toepassing van de gewone BTW-regels op zijn onderneming. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn op het moment dat er grote investeringen op de planning staan, zodat de landbouwer de BTW op de investeringen in aftrek mag brengen. In dat geval wordt bij de Belastingdienst een verzoek ingediend om in de BTW-heffing te worden betrokken en is de landbouwer BTW verschuldigd over zijn verkopen. De landbouwer mag de BTW die hij in rekening krijgt gebracht door leveranciers in aftrek brengen. Er zal periodiek een aangifte BTW moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.

Herziening levert extra BTW-teruggave op bij opteren BTW

Op het moment dat de landbouwer in de BTW gaat mag hij de BTW op in het verleden gedane investeringen herzien. Daarbij geldt dat voor roerende zaken een herzieningstermijn lopend vanaf het investeringsjaar en de vier daaropvolgende jaren geldt en voor onroerende zaken een herzieningstermijn van het investeringsjaar en de daarop volgende negen jaren. De herzieningstermijn gaat lopen in het jaar van aanschaf van het goed of het doen van de investering. Per nog niet verlopen herzieningsjaar mag 1/10 van de betaalde BTW alsnog in aftrek worden gebracht.

Overige aandachtspunten

Op het moment dat de landbouwer opteert voor toepassing van de gewone BTW-regels moet hij een aantal zaken regelen. Zo moet de administratie worden aangepast conform de BTW-regelgeving, en moeten de verzonden facturen aan de factuurvoorwaarden voldoen. Ook moeten leveranciers en afnemers van de landbouwer geïnformeerd worden over het niet langer van toepassing zijn van de landbouwregeling op de landbouwer.

Afschaffing landbouwregeling?

Er zijn plannen om de landbouwregeling voor de BTW in 2018 af te schaffen, zo blijkt uit een bijlage bij de Miljoenennota 2017. De hoop is dat het (nieuwe) kabinet hierover snel meer duidelijkheid zal geven. Mogelijk dat de afschaffing al in het Belastingplan 2018 wordt aangekondigd en er nog korte tijd is om hierop voor te bereiden.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1