BTW bij sponsoring van gratis evenementen

Sportverenigingen hebben recht op fondswervingsvrijstelling van € 50.000
Veel maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen organiseren gratis evenementen en worden daarbij gesponsord door bedrijven. Er is sprake van BTW-belaste sponsoring wanneer een ondernemer goederen levert, diensten verricht of een financiële bijdrage geeft en in ruil daarvoor een prestatie terug krijgt. Vaak is deze prestatie reclame. Wanneer er geen aanwijsbare tegenprestatie is, is er sprake van een donatie of gift, waarover geen BTW-verschuldigd is.
4 sep 2017 Laatst gewijzigd: 4 sep 2017 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Sponsoring in geld

Voor de BTW-gevolgen moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het geven van sponsorgelden en anderzijds de sponsoring in natura. Wanneer de ondernemer geld aan een organisatie geeft, zal het sponsorbedrag een vergoeding voor een prestatie vormen als de gesponsorde vereniging of stichting tegenover de sponsor verplicht is bepaalde (reclame) werkzaamheden te verrichten. Er is dan sprake van een reclamedienst die verricht wordt door de vereniging aan de ondernemer. De ondernemer betaalt in dat geval voor de reclamedienst verricht door de vereniging. Voor deze dienst stuurt de vereniging de ondernemer die haar sponsort een factuur, met daarop de reclamedienst voor de prijs van het door de ondernemer betaalde sponsorbedrag. Afhankelijk van de vraag of in het betreffende kalenderjaar de drempel van de fondswervingsvrijstelling door de vereniging wordt overschreden, wordt over het bedrag BTW berekend.

Drempel fondswervingsvrijstelling

Voor een BTW vrijgestelde maatschappelijke organisatie is het van belang om de jaarlijkse drempel voor vrijstelling van de fondswerving van € 68.067 bij goederenleveringen en € 22.689 bij diensten in de gaten te houden. Voor sportverenigingen is deze drempel voor diensten € 50.000 per jaar. Wanneer de vrijstelling bij de organisatie kan worden toegepast en de omzet voor fondswerving (inclusief sponsorgelden) in het betreffende jaar van de organisatie niet boven de drempel voor diensten uitkomt, hoeft de organisatie geen BTW over de omzet te berekenen. De vereniging stuurt dan wel een factuur voor de verrichte sponsordiensten, maar vermeldt op deze factuur geen BTW. Komt men boven de drempel uit, dan moet wel BTW over de sponsoromzet worden gerekend. Op de factuur die de vereniging aan de sponsor stuurt moet dan BTW staan en de vereniging moet deze BTW ook afdragen.

Sponsoring in natura

Een ondernemer kan ook in natura sponsoren, bijvoorbeeld in de vorm van kleding of andere goederen. Voor de BTW is de levering van de (sport)kleding een BTW belaste levering. Wanneer een vereniging of organisatie reclame maakt door middel van een reclamebord is ook sprake van een BTW-belaste prestatie. Over de waarde van de vergoeding moet BTW worden afgedragen door de sponsor. De waarde van de vergoeding wordt meestal gesteld op de inkoopprijs van het geleverde of ter beschikking gestelde goed. Daarnaast is sprake van een dienst aan de sponsor, want er reclame wordt gemaakt voor de ondernemer die sponsort. De waarde van de reclamedienst wordt daarom gesteld op de waarde of de inkoopprijs van de geleverde goederen. Hierover wordt BTW in rekening gebracht aan de ondernemer die haar sponsort, tenzij de drempel van de fondswervingsvrijstelling voor diensten niet wordt overschreden.

Tot slot

Bij sponsoring van een sportvereniging is het belangrijk om de fondswervingsvrijstelling voor diensten ad € 50.000 goed in de gaten te houden. Komen de inkomsten uit diensten uit boven dit bedrag, dan is over het volledige bedrag (21%) BTW verschuldigd. Om beneden dit bedrag uit te komen, kan het in voorkomende gevallen zinvol zijn dat geen sponsorgelden wordt ontvangen, maar een gift of donatie waar geen tegenprestatie tegenover staat. Deze  bijdragen blijven immers buiten de BTW-heffing.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1