Wat u moet weten als u verdacht wordt van witwassen

Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Witwassen gebeurt met de intentie om crimineel geld te kunnen uitgeven, zonder dat dit wordt opgemerkt door justitie, zodat inbeslagname wordt voorkomen.
11 okt 2021 Laatst gewijzigd: 18 okt 2021 Kennis mr. Marc Schoenmakers

Het witgewassen vermogen is vaak van een strafbaar feit afkomstig, zoals valsheid in geschrifte. Maar ook legale arbeid waarover geen aangifte bij de belastingdienst is gedaan, zogenaamd zwart geld, levert het delict witwassen op.

Welke strafmaat er geldt voor witwassen, wat de gevolgen zijn van een veroordeling en wat u direct moet doen als u verdacht wordt van witwassen leggen wij uit in onderstaand artikel.

Welke straf kunt u opgelegd krijgen voor witwassen?

Het Wetboek van Strafrecht kent verschillende vormen van witwassen, ieder met een andere op te leggen straf.

Schuldwitwassen 

Bij schuldwitwassen had de verdachte moeten weten dat het geld of de zaak afkomstig was van een misdrijf. Het gaat dan om een redelijke mate van schuld; niet elke onnozelheid of onzorgvuldigheid leidt tot een verwijtbare omvang van schuld voor witwassen. 

Schuldwitwassen wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaren of een geldboete van maximaal € 67.000.

Opzetwitwassen 

Bij opzetwitwassen wis teen verdachte dat het geld of de zaak van een misdrijf afkomstig was.

Voor opzetwitwassen staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van maximaal € 67.000.

Gewoontewitwassen 

Als de verdachte van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, het vaker pleegt met een bepaald patroon, dan een veroordeling volgen voor gewoontewitwassen. Hierop staat een zwaardere straf, omdat het niet bij een enkele keer is gebleven. Zeker als sprake is van medeplegen en/of een groep van verdachten die een crimineel samenwerkingsverband vormen, kan sprake zijn van een eis tot een langdurige gevangenisstraf.

Dit is de zwaarste vorm van witwassen. Gewoontewitwassen wordt bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een geldboete van maximaal € 67.000.

Gevolgen veroordeling 

De gevolgen van een veroordeling zijn groot. U krijgt niet alleen een strafblad, maar u kunt ook te maken krijgen met een zogenaamde ontnemingsvordering. De officier van justitie vraagt dan aan de rechter om u te veroordelen tot het betalen van een geldbedrag aan de staat.

Als u opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting indient, kan er ook een vergrijpboete worden opgelegd bij een navorderingsaanslag.

Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 6 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:9, waarbij een gewoontewitwasser een IB-navordering en boete opgelegd kreeg, zelfs na het overschrijden van de redelijke termijn door de inspecteur.

Wat moet u doen als u verdacht wordt van witwassen?

Wanneer u verdacht wordt van witwassen wordt geëist dat u een verklaring geeft voor de herkomst van het geld of de zaak die van misdrijf afkomstig is. Volgens de jurisprudentie moet die verklaring concreet, enigszins verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn. 

Het is daarom verstandig al in een vroeg stadium van de strafzaak een aannemelijke verklaring te geven voor de herkomst van het geld of de zaak.

Laat u zo snel mogelijk bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat

Als u wordt verdacht van witwassen, is het verstandig vroegtijdig een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Auteur

Schoenmakers_Marc_foto.nw.jpg

mr. Marc Schoenmakers

Römkens Fiscale Advocatuur
's-Hertogenbosch
Specialisme(n): Fiscaal boete- en strafrecht, invordering, bestuurdersaansprakelijkheid
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1