Let op de BTW bij regeling voor afstandsverkopen; voorkom monsterboetes in België

Behaal BTW-voordeel door te kiezen voor een lager BTW-tarief in het land van bestemming
Bent u een ondernemer die in de EU is gevestigd en verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten? Dan krijgt u te maken met de BTW-regeling voor afstandsverkopen. Veel webshops hebben daarmee te maken. Deze particulieren hebben geen BTW-identificatienummer, waardoor geen sprake is van een intracommunautaire levering met het bijbehorende 0% BTW-tarief. Deze ondernemers krijgen te maken met de regeling voor afstandsverkopen.
24 okt 2018 Laatst gewijzigd: 17 nov 2018 Kennis mr. Carola van Vilsteren

De regeling voor afstandsverkopen

Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een afnemer zonder BTW-identificatienummer in een andere EU lidstaat, dan moet deze ondernemer in beginsel het BTW tarief van zijn lidstaat in rekening brengen. Dat speelt vooral bij verkoop aan particulieren. Dit kan tot gevolg hebben dat afnemers de goederen gaan kopen bij ondernemers in de EU-lidstaten waar het laagste BTW-tarief van toepassing is. Om verstoring van concurrentieverhoudingen en een verlegging van handelsstromen te voorkomen, is een regeling getroffen voor verkopen aan particulieren en ondernemers zonder BTW-identificatienummer in een andere EU-lidstaat. Dit wordt de ‘regeling voor afstandsverkopen’ genoemd en houdt in dat de plaats van levering is gelegen in de EU-lidstaat waar het vervoer van de goederen eindigt (het bestemmingsland van de goederen). De BTW-heffing vindt dus plaats volgens de wetgeving zoals die geldt in de EU-lidstaat van bestemming. De regeling voor afstandsverkopen is van toepassing indien het vervoer van de goederen door of voor rekening van de ondernemer wordt verricht en een bepaald drempelbedrag is overschreden.

Drempelbedragen voor afstandsverkopen

De regeling voor afstandsverkopen is alleen van toepassing als de vergoedingen, exclusief BTW, voor de levering van de goederen naar dezelfde EU-lidstaat in het vorige kalenderjaar of het lopende kalenderjaar het drempelbedrag te boven gaan. Dus als in het vorige kalenderjaar het drempelbedrag voor een bepaalde EU-lidstaat is overschreden, dan geldt voor het daaropvolgende kalenderjaar geen drempelbedrag en is gelijk al BTW in de EU-lidstaat van de afnemer verschuldigd. Als de verkopen beneden deze drempelbedragen blijven, is de regeling voor afstandsverkopen niet van toepassing. In dat geval vindt BTW heffing plaats in de EU-lidstaat van herkomst. Wordt het drempelbedrag voor het eerst overschreden, dan vinden vanaf dat moment de levering waardoor het drempelbedrag wordt overschreden en de daaropvolgende leveringen niet langer plaats in de EU-lidstaat van herkomst maar in de EU-lidstaat van bestemming. 

Drempelbedragen EU-lidstaten 2018

België EUR 35 000
Bulgarije BGN 70 000
Cyprus EUR 35 000
Denemarken DKK 280 000
Duitsland EUR 100 000
Estland EUR 35 000
Finland EUR 35 000
Frankrijk EUR 35 000
Griekenland EUR 35 000
Groot-Brittannië GBP 70 000
Hongarije EUR 35 000
Ierland EUR 35 000
Italië EUR 35 000
Kroatië HRK 270 000
Letland EUR 35 000
Litouwen EUR 35 000
Luxemburg EUR 100 000
Malta EUR 35 000
Nederland EUR 100 000
Oostenrijk EUR 35 000
Polen PLN 160 000
Portugal EUR 35 000
Roemenië RON 118 000
Slovenië EUR 35 000
Slowakije EUR 35 000 
Spanje EUR 35 000
Tsjechië CZK 1 140 000
Zweden SEK 320 000

Niet toepassen van drempelbedragen 

Toepassing van de verschillende drempelbedragen in de EU kunnen complicaties opleveren. Een ondernemer moet per EU-lidstaat de vergoeding voor de verrichte afstandsverkopen bijhouden. Verder kan de ondernemer zodra hij een drempelbedrag overschrijdt niet meer de BTW van zijn vestigingslidstaat in rekening brengen, maar moet hij BTW in rekening brengen naar het tarief dat geldt in de EU-lidstaat van bestemming. Om dit te voorkomen kan de ondernemer gebruikmaken van de mogelijkheid om af te zien van toepassing van de voor de verschillende EU-lidstaten geldende drempelbedragen. Alle afstandsverkopen zijn dan belast in de EU-lidstaat van bestemming. De ondernemer kan per EU-lidstaat de keuze maken. De ondernemer kan ervoor kiezen om met betrekking tot de afstandsverkopen naar EU-lidstaten met een lager BTW-tarief (bijv. Duitsland en Luxemburg) de voor die landen geldende drempelbedragen niet toe te passen, terwijl hij voor de overige EU-lidstaten de drempelbedragen wel toepast. Een verzoek om de toepassing van het drempelbedrag voor één of meer EU-lidstaten achterwege te laten, moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Bij inwilliging van het verzoek blijft toepassing van de drempelbedragen achterwege gedurende een periode van ten minste twee kalenderjaren.

Monsterboetes België

De Belgische Belastingdienst legt hoge boetes op wanneer een onderneming in een andere EU-land de regeling afstandsverkopen niet toepast terwijl dat wel moet. Nederlandse ondernemers gaan nogal eens de mist in omdat zij niet bewust zijn van het overschrijven van de drempel. Die is namelijk bij verkopen aan particulieren en andere afnemers zonder BTW-nummer die in België gevestigd zijn € 35.000, en niet € 100.000 zoals door Nederland wordt toegepast. Let daarom bij verkopen aan België goed op of en wanneer de drempel van € 35.000 overschreden wordt. Dit speelt bijvoorbeeld bij sommige ondernemers die via Bol.com goederen aanbieden. Bij overschrijding van de drempel is van belang dat Belgische BTW wordt berekend en in België BTW-aangifte wordt gedaan en afgedragen.

Mini-one-stop-shop

Binnen de EU is het Mini One-Stop Shop (MOSS) geïntroduceerd, waarbij ondernemers zich niet in ieder land voor de BTW hoeven te registreren wanneer zij aan particulieren digitale diensten in andere lidstaten leveren. De verschuldigde BTW kan met het MOSS-systeem via één EU-lidstaat worden aangegeven. De Europese Commissie is met een voorstel gekomen om het MOSS systeem uit te breiden, zodat ook bij afstandsverkopen van het MOSS gebruik kan worden gemaakt. Voor de ondernemer is dit een lastenverlichting. Een ondernemer hoeft zich dan niet meer in iedere lidstaat van de EU de registreren wanneer hij daar goederen levert. In 2021 moet een Europees BTW-systeem zijn ingevoerd.

Conclusie

Het is van belang dat ondernemers zich bewust zijn van de drempelbedragen in de EU lidstaten wanneer ze goederen verkopen aan particulieren en ondernemers zonder BTW-identificatienummer. Wanneer het drempelbedrag wordt overschreden moet de ondernemer het BTW-tarief van de lidstaat van de afnemer toepassen en zich (in ieder geval tot 2021) voor de BTW registreren in het buitenland. Als de drempelbedragen niet worden overschreden, dan het fiscaal voordelig zijn om te opteren voor het lagere BTW-tarief van het land waar de goederen naar toe gaan.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1