Open CV verdwijnt per 2024: wetsvoorstel wordt doorgezet

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat hij het wetsvoorstel om de open commanditaire vennootschap ‘af te zeggen’ toch zal doorzetten. Vanwege omvangrijke kritiek tijdens de online consultatie was dit wetsvoorstel in de ijskast gezet. Het zal nu in het voorjaar 2023 worden ingediend en vanaf 2024 gelden.
21 jun 2022 Laatst gewijzigd: 21 jun 2022 Kennis Martijn van der Kroon

Aanloop wetsvoorstel

Op 29 maart 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ gepubliceerd voor internetconsultatie. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat hybride mismatches blijven bestaan in internationale situaties met open commanditaire vennootschappen (CV) en open fondsen voor gemene rekening (FGR).

Door het grote aantal negatieve reacties hierop werd het wetsvoorstel uitgesteld. Daarbij had de staatssecretaris reeds aangegeven dat het gedeelte over de open FGR geschrapt zou worden. Het was de vraag of dit voor het hele wetsvoorstel zou gelden, nu een deel van de reacties opmerkten dat het wetsvoorstel onnodig was en ook tal van onbedoelde situaties zou raken.

Op 1 juni 2022 heeft de staatssecretaris zijn agenda bekend gemaakt, waarin dit wetsvoorstel voor het voorjaar 2023 in de planning staat. In de toelichting wordt aangegeven dat het de bedoeling is om de open CV af te schaffen.

Verwachte inhoud wetsvoorstel en impact

In Nederland is een open CV fiscaal niet-transparant en belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, terwijl een besloten CV transparant is en daarmee niet vennootschapsbelastingplichtig. Internationale rechtsvormen vergelijkbaar met de CV worden ook op deze manier ingedeeld. Of een CV open of besloten is hangt af van de vereisten voor toetreding en vervanging van de vennoten van de CV.

De staatssecretaris wil nu een wetsvoorstel indienen waarmee alle CV’s als besloten worden behandeld. Ook de internationale vergelijkbare rechtsvormen worden dan fiscaal transparant behandeld, waardoor minder internationale tax planning mogelijk zou zijn. Dat is de bedoeling van de staatssecretaris, maar tegelijkertijd worden veel nationale structuren ook geraakt.

De open CV wordt op dit moment wel gebruikt bij vastgoed en scheepvaart, maar ook in tal van andere sectoren. Daarnaast wordt de open CV gebruikt voor zogenoemde anonimiseringsstructuren, om de privacy van DGA’s te waarborgen. Al deze structuren zullen moeten worden herzien.

Naar verwachting zal er uitgebreide overgangswetgeving komen om directe heffing te voorkomen, zoals ook al in het wetsvoorstel in consultatie was opgenomen, maar niettemin zal dit uitgebreide herstructurering vragen. Wat ons betreft, blijft dit een onwenselijk wetsvoorstel.

Puur nationale structuren worden ook geraakt, waardoor van aanzienlijke belasting sprake zal zijn, tenzij de structuur actief wordt aangepast. Dit betekent aanzienlijke structureringskosten.

Tot slot

In het voorjaar van 2023 komt het wetsvoorstel in detail en zal de exacte impact en - nog belangrijker - de overgangswetgeving duidelijk worden. Wij kunnen de verwachte impact voor uw structuur al in kaart brengen en oplossingen schetsen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1