Actuele wetsvoorstellen / Belastingplan 2021

Voorkom verliesverdamping! Verlenging verliescompensatie geldt niet voor verlies 2012

2 sep 2021 Kennis Ondernemers die nog verliezen hebben openstaan uit 2012 moeten nog dit jaar in actie komen om verliesverdamping tegen te gaan. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor verliezen uit 2012 blijft 9 jaar. Na 2021 verdampt een nog openstaand verlies 2012, voor zover dit nog niet is gecompenseerd met behaalde winsten en dat is zonde. De verruiming van de verliescompensatie in de vennootschapsbelasting brengt daarin geen verandering, want die geldt voor openstaande verliezen vanaf 2013.
Verder lezen...

Nieuw belastingverdrag Ierland - Nederland: vanaf 1 januari 2021 verandert het heffingsrecht over pensioenen en lijfrenten!

1 feb 2021 Kennis Woont u in Nederland en ontvangt u pensioen uit Ierland? Of woont u in Ierland en ontvangt u pensioen uit Nederland? Let op: het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland is op dit punt ingrijpend gewijzigd. Wat zijn de gevolgen voor de belastingheffing over uw (afkoopsom van) pensioen-, lijfrente- en sociale zekerheidsuitkeringen?
Verder lezen...

Wijziging van het belastingverdrag Zwitserland-Nederland

11 jan 2021 Kennis Op 12 juni 2019 is in Den Haag het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Met dit wijzigingsprotocol wordt het belastingverdrag in lijn gebracht met de antimisbruik-afspraken die onder het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) gemaakt zijn. Het BEPS-project is een project van de OESO, welke een aantal actiepunten bevat ter bestrijding van belastingontwijking door middel van grondslaguitholling en winstverschuiving. Met name de wijzigingen in het heffingsrecht over pensioenen en lijfrenten zijn opvallend.
Verder lezen...

Belastingwijzigingen per 1 januari 2021 op een rij!

4 jan 2021 Kennis Een nieuw jaar is aangebroken, en daarom zetten wij graag de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij. Wij hebben een onderverdeling gemaakt tussen wijzigingen voor particulieren, MKB-bedrijven, multinationals en overige fiscale maatregelen.
Verder lezen...
door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / 8 december 2020 / max. 30 deelnemers
Aanmelden

Belastingplan 2021: over wijziging tarieven Opslag duurzame energie (ODE) en invoering CO2-heffing industrie

12 okt 2020 Kennis Onlangs hebben we weer kennis kunnen nemen van het Belastingplan 2021. Hieronder staan enkele wijzigingen die vanuit het perspectief van de lokale en milieubelastingen van belang zijn. Onderaan dit artikel staat een link naar de complete belastingvoorstellen zoals deze tijdens Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.
Verder lezen...

Aanpassing BPM-regels in Belastingplan

9 okt 2020 Kennis Is er nog wat leuks te melden over autobelastingen? Nou ja, dat hangt er eigenlijk vanaf wie of wat u bent. Werkt u in de autobranche? Dan staat er wel degelijk wat revolutionairs in het Belastingplan: het heffingsmoment van de BPM wordt namelijk vervroegd van de datum van registratie van de auto naar het moment van inschrijving van de auto bij het RDW.
Verder lezen...

De oude box 3-grens geldt in 2021 nog wel voor de toeslagen volgens de belastingplannen

29 sep 2020 Kennis Al jaren worstelt de overheid met box 3. Althans, de toekomst van box 3. De Hoge Raad heeft in het verleden in diverse uitspraken laten weten dat de huidige box 3-heffing, waarbij belasting wordt geheven over een verondersteld rendement, in sommige gevallen buitenproportioneel kan zijn.
Verder lezen...

BTW, overdrachtsbelasting en Prinsjesdag 2020

28 sep 2020 Kennis In het Belastingplan 2021 zijn geen nieuwe BTW-wijzigingen gepubliceerd. Wel zal er in 2021 op BTW-gebied een aantal belangrijke zaken wijzigen, zo blijkt uit het eerder gepubliceerde ‘Wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische handel’. Hieronder volgt een overzicht van de in 2021 te verwachten wijzigingen op BTW-gebied. Daarnaast komt kort de overdrachtsbelasting aan bod.
Verder lezen...

Prinsjesdag 2020! De belangrijkste wijzigingen op een rij

19 sep 2020 Kennis Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2021 bekend gemaakt. Dit jaar bevat het Belastingplan weer vele wijzigingen in de belastingheffing. Naast de ‘standaard’ wijzigingen zijn er dit jaar ook extra maatregelen opgenomen om Nederland door de coronacrisis heen te helpen en de economische groei te stimuleren. Wij hebben de diverse maatregelen ingedeeld in particulieren (incl. DGA/ZZP-er), MKB-bedrijven, multinationals en overige maatregelen (incl. btw-maatregelen). De wijzigingen zullen per 1 januari 2021 van kracht zijn, tenzij anders is aangegeven. Wij wensen u veel leesplezier toe.
Verder lezen...

Van de doenvermogentoets 1.0 naar 2.0

9 sep 2020 Opinie De complexiteit van de huidige fiscale wetgeving is enorm. Vereenvoudiging is (bijna) niet te doen. De huidige doenvermogentoets verandert daar niets aan. De doenvermogentoets 2.0 tapt uit een ander vaatje.
Verder lezen...

Loonheffingen: wetsvoorstel ingevolge pensioenakkoord en Belastingpakket 2021

5 sep 2020 Kennis Onlangs is het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. In dit artikel de grote lijnen. Daarnaast een kort overzicht van de onderwerpen met betrekking tot wijzigingen in de loonheffingen voor 2021.
Verder lezen...

Prinsjesdag 2020: wat staat er in het Belastingplan 2021?

2 sep 2020 Kennis Op de derde dinsdag in september, dit jaar op 15 september 2020, presenteert het kabinet zoals gebruikelijk het Belastingplan 2021. Eveneens gebruikelijk is dat een aantal plannen vroegtijdig zijn ‘uitgelekt’. Belangrijk is om in uw advisering rekening te houden met de belangrijkste voorstellen, ook al staan die nog niet in de wet. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers en particulieren kort op een rij.
Verder lezen...

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap per 2023

13 jul 2020 Kennis Het wetsvoorstel dat DGA’s moet beperken om te lenen van de eigen vennootschap is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Na een eerdere online consultatie van een concept, ligt er nu dus een definitief voorstel vanuit het kabinet. Wij bespreken de impact van dit voorstel en de wijzigingen ten opzichte van de eerdere conceptversie.
Verder lezen...

Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

1 nov 2019 Kennis Tijdens Prinsjesdag 2019 was al bekend gemaakt dat de liquidatieverliesregeling zou worden gewijzigd. Inmiddels zijn de exacte wijzigingen in deze regeling en in de stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen. Het is de bedoeling om deze regelingen per 1 januari 2021 in de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Verder lezen...

Aantrekkelijke regeling werknemersoptie bij start-ups en scale-ups

5 jul 2019 Kennis De staatssecretaris van Financiën komt op Prinsjesdag 2020 met een aantrekkelijkere regeling voor het verstrekken van aandelenopties aan werknemers van start-ups en scale-ups. De huidige regeling, waarbij wordt aangesloten bij het moment van uitoefening van de optie kent knelpunten bij deze groep ondernemingen, waarvoor thans een begin van een oplossing is uitgedacht.
Verder lezen...

Spoedmaatregelen om mensen met schulden te ontlasten

12 apr 2019 Kennis Inmiddels is duidelijk is dat de voortgang van de implementatie van de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet vertraging zal oplopen en niet eerder in werking zal treden dan 1 januari 2021. De noodzaak voor het nemen van maatregelen ten behoeve van mensen met schulden wordt evenwel onderkend en de wetgever gaat thans over tot het nemen van een aantal tussenmaatregelen om toch een aantal stappen te zetten richting het beoogde systeem, waarbij geborgd wordt dat mensen in ieder geval voldoende geld overhouden om te voorzien in hun levensonderhoud. Een aantal maatregelen uit de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt daarbij mogelijk naar voren gehaald.
Verder lezen...

Verbetervoorstellen ANBI-regeling en giftenaftrek

9 apr 2019 Kennis Een ambtelijke werkgroep komt met verbetervoorstellen die behoorlijke impact hebben. Voor de inkomstenbelasting wordt de aangifte van de giftenaftrek vereenvoudigd en de contante giften worden uitgezonderd van aftrek. Voor de ANBI’s wordt de eis over de liquidatiesaldo-bepaling versoepeld en er komt een verduidelijking van de ‘anti-oppoteis’. En er is meer …
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1