Algemeen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): wat betekent dit voor stichtingen?

1 okt 2021 Kennis Sinds 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Op deze manier wil de overheid ervoor zorgen dat de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen verbetert. Door interne procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen, hoopt de overheid verenigingen en stichtingen beter te beschermen tegen zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten. Wat staat stichtingen en verenigingen nu te doen?
Verder lezen...

Doet u aan witwassen? Nee… ik ben geen bankier

3 mei 2021 Opinie Tijdens het ABN AMRO Cabaret 2014 gaf toenmalig voorzitter Gerrit Zalm een openingsact als zijn ‘zuster’ Priscilla Zalm. Het voltallige ABN AMRO personeel kreeg van deze fictieve hoerenmadam op hilarische wijze bedrijfstips over het runnen van de bank. Tijdens de act sprak Priscilla Zalm profetische woorden over de vragen van bankmedewerkers: “Ik krijg dus allerlei rare vragen... bijvoorbeeld: ‘doet u aan witwassen?’ Witwassen? Nee, ik ben geen bankier! En ik heb ook geen stomerij!”.
Verder lezen...

Zorgplicht belastingadviseur voor fiscaal procesadvies reikt verder dan u denkt

17 sep 2020 Jurisprudentie Belastingadviseurs opgelet. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 juli 2020 in een civiele zaak geoordeeld over de (on)juistheid van het procesadvies van een groot belastingadvieskantoor. Bij mijn weten is het voor het eerst dat een fiscaal procesadvies zo diepgaand inhoudelijk wordt getoetst door een civiele rechter.
Verder lezen...

Voorkom misbruik van volmacht bij een levenstestament

3 sep 2020 Opinie In een levenstestament geef je de gevolmachtigde meestal vergaande bevoegdheden, ook op financieel gebied. Zo kan de levensexecuteur onder andere beschikken over jouw banktegoeden, beleggingen, woning en inboedel. Ook kun je hem of haar machtigen om schenkingen te doen. Misbruik van macht ligt dan op de loer.
Verder lezen...

Van vergaderen op locatie naar digitaal vergaderen

5 mei 2020 Opinie Het digitaal vergaderen is iets dat ik al een jaar of 7 niet alleen propageer, maar ook steevast iedere dinsdagochtend van 9 tot 10 doe. Met circa 20 mensen overleggen we over de fiscale vaktechniek met bijbehorende problematieken waar wij en onze klanten mee worden geconfronteerd. Fysiek is een dergelijke vergadering wekelijks niet te doen, omdat we door het hele land zitten. Digitaal is het appeltje eitje.
Verder lezen...

Belastingadviseurs opgelet: als beboete medepleger krijg je straks de facto een beroepsverbod

29 nov 2019 Kennis Naast het aanpakken van frauderende belastingplichtigen, is het vizier nu ook gericht op facilitators. Zoals belastingadviseurs. Naming en shaming wordt de norm bij een bestuurlijke boete aan de facilitator.
Verder lezen...

UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten uiterlijk 10 januari 2020 van start

23 okt 2019 Kennis Het register met UBO-informatie van vennootschappen en andere juridische entiteiten is openbaar en toegankelijk voor iedereen uiterlijk op 10 januari 2020 in Nederland. De trusts, fondsen voor gemene rekeningen en andere juridische constructies vallen daar uiterlijk 10 maart 2020 ook onder.
Verder lezen...

Desastreuze financiële gevolgen voor banken bij onjuiste inschatting van fiscale integriteitsrisico’s

23 okt 2019 Opinie DNB raadt banken in haar rapport van 4 juli 2019 aan om continu de motieven van hun cliënten te onderzoeken. Is belastingontduiking het motief, dan zou de bank de relatie met de betreffende cliënt moeten beëindigen. Dit kan echter onaanvaardbare gevolgen hebben voor een ‘geweigerde’ cliënt, waardoor de bank een reëel risico loopt.
Verder lezen...

Het UBO-register komt eraan: implementatie wordt verwacht in januari 2020

23 okt 2019 Kennis Inmiddels is het wetsvoorstel voor het UBO-register alweer enige tijd bekend. De planning is om het huidige voorstel op 10 januari 2020 te implementeren en het UBO-register te introduceren. Wat is het UBO-register ook alweer en wat zijn de gevolgen?
Verder lezen...

Prinsjesdag 2019: wat staat er in het Belastingplan 2020?

20 sep 2019 Kennis Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2020 bekend gemaakt. Ook dit jaar bevat het Belastingplan weer vele wijzigingen in de belastingheffing. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij en wensen u veel leesplezier toe.
Verder lezen...

Het UBO-register: blijft uw privacy gewaarborgd?

6 mei 2019 Kennis Het wetsvoorstel voor het UBO-register is ingediend en gepubliceerd en moet uiterlijk per 2020 in werking treden. In het UBO-register worden de uiteindelijke aandeelhouders van vennootschappen en participanten van andere entiteiten geregistreerd. Dit UBO-register wordt openbaar toegankelijk, waardoor iedereen kan zien van welke entiteiten u aandeelhouder/participant bent. Dit kan verregaande impact hebben op uw privacy.
Verder lezen...

Voorkom problemen met automatische wijziging van geldend huwelijksvermogensrecht

7 mrt 2019 Kennis Het maakt voor het geldend huwelijksvermogensrecht een enorm verschil of de echtgenoten voor of na 6 maanden na sluiting huwelijk samen in Nederland gaan wonen. Ongewenste financiële gevolgen bij overlijden of echtscheiding kunnen worden voorkomen door tijdig een rechtskeuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime uit te brengen.
Verder lezen...

Blockchain and public policy

22 sep 2018 Opinie The OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) has over the years been essential for the development of international tax law standards. It is their BEPS guidelines that have incapacitated many a tax evading set-up. Now, it seems that the OECD will also be the foremost authority in the field of blockchain and public policy. Early September it hosted a prestigious international conference on this subject. DTS were invited to join as tax specialists.
Verder lezen...

Belastingadviseur is een gevaarlijk beroep!

21 sep 2018 Opinie U wist het misschien nog niet: belastingadviseur is een gevaarlijk beroep! Indien u financiële schade lijdt door een fout van uw adviseur, kunt u deze in bepaalde gevallen op hem of haar verhalen. Daarvoor moet u dan meestal wel naar de rechter. Die beoordeelt of de adviseur een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Ik beschrijf hieronder twee recente gevallen met wisselend succes voor de klager.
Verder lezen...

Wat zijn de regels voor tijdig deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel?

16 apr 2018 Kennis Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u dan de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten op een rij.
Verder lezen...

Belastingwijzigingen per 1 januari 2018 voor ondernemers

18 jan 2018 Kennis Voor ondernemers zijn de wijzigingen in de btw vooral interessant. Check of die ook bij u van toepassing zijn! Daarnaast zijn een paar wijzigingen in de vennootschapsbelasting en kansspelbelasting noemenswaardig.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1