Bedrijfsoverdracht en -overname

Overdracht familiebedrijf: makkelijker met de bedrijfsopvolgingsregeling

13 jun 2022 Kennis Een bedrijfsoverdracht is nooit eenvoudig, ook niet bij familiebedrijven. Juridische gevolgen, financiële gevolgen en niet te vergeten emotionele gevolgen. De wetgever heeft in ieder geval bij het financiële traject willen helpen door tegemoetkomingen op te nemen in de fiscale wetgeving: de bedrijfsopvolgingsregelingen. Uitstel van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en schenkbelasting kan een belangrijk verschil maken in de haalbaarheid van de overdracht. Maar als dat de enige drijfveer is, kan het ook verkeerd uitpakken.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsregeling toepassen door schenken aandelen werk-BV?

10 mrt 2022 Kennis Bij een bedrijfsopvolging is het doel vaak dat de onderneming wordt overgedragen aan de volgende generatie. Als er sprake is van een holdingstructuur, dan bezit de holding de aandelen in de werkmaatschappij, ofwel de werk-BV. In deze werk-BV bevindt zich de onderneming. Via een verkoop, een schenking of een combinatie van beide kunnen de aandelen in de werk-BV bij de volgende generatie terecht komen.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolging: belastingvrij schenken van aandelen in een B.V. (deel 2)

2 feb 2021 Kennis Nadat in deel 1 de vraag is beantwoord of aandelen in de inkomstenbelasting belastingvrij kunnen worden geschonken, wordt nu de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenkbelasting behandeld. Het is namelijk belangrijk om zowel de voorwaarden van de regeling in de inkomstenbelasting als de schenkbelasting goed in acht te nemen.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolging: kunnen aandelen in een B.V. belastingvrij worden geschonken? (deel 1)

27 nov 2020 Kennis U heeft een mooi bedrijf opgebouwd. Uw zoon of dochter werkt al jaren in de onderneming en is bekwaam om deze over te nemen. Uw wens is om de aandelen in de onderneming op een fiscaal vriendelijke wijze over te dragen. Is dat mogelijk zonder afrekening van inkomstenbelasting?
Verder lezen...

Hoge Raad legt bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gunstig uit!

10 aug 2020 Jurisprudentie In mei 2020 oordeelde de Hoge Raad in twee zaken in het voordeel van belastingplichtigen bij de uitleg van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De toepassing van deze faciliteiten hebben een ruimere werking, wat vooral van belang is voor bedrijfsoverdrachten binnen de familie. De uitspraken spelen rond de vraag wanneer aan de ondernemingseis en aan de bezitseis is voldaan. Wij gaan in dit artikel nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraken van de Hoge Raad.
Verder lezen...
door mr. drs. John Bult RB / 3 PE-punten / 23 maart 2021 / max. 20 deelnemers
Aanmelden

Pas op met de BOR en de eis van voortzetting van de onderneming

14 jul 2020 Kennis Bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling vanwege de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De waarde van de onderneming of de aanmerkelijk belang (AB) aandelen is op verzoek tot een bedrag van circa € 1,1 miljoen geheel vrijgesteld en voor de waarde daarboven wordt 83% vrijgesteld. Let wel op de eis dat de onderneming 5 jaar moet worden voortgezet die ook in corona tijden geldt.
Verder lezen...

Voor verhuur van vastgoed geldt vaak geen bedrijfsopvolgingsregeling voor schenk en erfbelasting?

8 jun 2020 Jurisprudentie Bij de schenking of vererving moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Bij schenking of vererving van een bedrijf kan een vrijstelling gelden op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Om hiervan gebruik te maken moet sprake zijn van een materiële onderneming. Het belang is groot! Bij een verkrijging door een kind van € 10 miljoen, is ruim € 1,98 miljoen erfbelasting verschuldigd, terwijl dit ongeveer € 286.000 is met toepassing van de BOR! In dit kader worden vooral discussies gevoerd over de vraag of de verhuur van onroerende zaken kwalificeert als ondernemings- of als beleggingsactiviteit. Bij beleggen wordt duurzaam deelgenomen aan het economische verkeer en hierbij kan sprake zijn van het verrichten van arbeid. Denk aan de administratie bij de verhuur van onroerende zaken en het afhandelen van klachten van de huurders. Bij een omvangrijke onroerendezaakportefeuille kunnen zelfs meerdere personen in dienst zijn. Is hierdoor sprake van een materiële onderneming?
Verder lezen...

Wacht niet langer met schenken van bedrijfsvermogen, voordat het te laat is!

5 jun 2020 Jurisprudentie Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad de toepassing van de bezitstermijn van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting verduidelijkt. De arresten hierover zijn vooral interessant indien u schenking overweegt, terwijl u in de afgelopen 5 jaar ondernemingsvermogen heeft bijgekocht.
Verder lezen...

Terugkeer vanuit BV naar eenmanszaak opvolger kan ‘belastingvrij’

13 mrt 2020 Kennis Veel ondernemers willen op termijn de onderneming aan een opvolger overdragen, bijvoorbeeld aan een eigen kind. Hoewel er fiscale faciliteiten zijn om een onderneming belastingvrij over te laten gaan op de volgende generatie, blijkt in de praktijk nogal eens dat een gebrek aan afstemming tussen de verschillende regelingen een fiscaal voordelige overdracht in de weg kan staan. Dat geldt ook wanneer de opvolger liever als eenmanszaak verder gaat dan in BV-vorm.
Verder lezen...

Overgang van eenmanszaak naar BV-structuur met opvolger kan belastingvrij

3 mrt 2020 Kennis Vader heeft een eenmanszaak die hij uiteindelijk geheel aan zijn bedrijfsopvolger, zijn zoon, wenst over te dragen. De eerste stap is de omzetting in een BV-structuur met 2 personal holdings en een werk-BV. In de onderneming zit een bedrijfspand met overwaarde en goodwill. Welke stappen zijn aan te bevelen om de bedrijfsopvolging en herstructurering in BV-vorm belastingvrij te laten verlopen?
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op aandelen vastgoed-BV

10 feb 2020 Jurisprudentie Conform een uitspraak van Hof Amsterdam in januari 2020 kwalificeert de verhuur van vastgoed in die zaak als een onderneming. Aangezien de Belastingdienst in de praktijk de stelling hanteert dat de verhuur van vastgoed per definitie een beleggingsactiviteit vormt, is deze uitspraak voor de praktijk erg interessant. Wij gaan nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraak van het hof.
Verder lezen...

BOF van toepassing op schenking van aandelen in BV met verhuurd vastgoed

24 jan 2020 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen nog altijd bezig houden. Volgens de Belastingdienst kwalificeert verhuur van vastgoed per definitie als een beleggingsactiviteit waarop de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet van toepassing zijn. Op 14 januari 2020 heeft Hof Amsterdam echter geoordeeld dat dit uitgangspunt niet juist is en dat verhuur van vastgoed onder omstandigheden ook als een onderneming kan kwalificeren. Deze overwinning is mede behaald door vastgoedfiscalist Aad Rozendal.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten na splitsing beperkt van toepassing, aldus Rechtbank

17 dec 2019 Jurisprudentie Twee eigenaren hadden gezamenlijk verschillende optiek- en hoorwinkels. Door verschil in inzicht werden de twee typen winkels verdeeld over de eigenaren. De vrouw die de hoorwinkels krijgt schenkt de aandelen in de gesplitste vennootschap aan haar zoon. De rechtbank oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) slechts beperkt van toepassing zijn, aangezien niet volledig aan het bezitsvereiste is voldaan.
Verder lezen...

Conclusie A-G over bezitseis voor bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

12 okt 2019 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kan alleen worden toegepast wanneer aan de bezitstermijn van 1 jaar bij overlijden of 5 jaar bij schenking wordt voldaan. Hoe moet die bezitseis worden toegepast? En moet onderscheid worden gemaakt tussen een IB-onderneming en een onderneming die in BV-vorm wordt gedreven?
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: bezitseis per onderneming toetsen, aldus de Rechtbank!

6 mei 2019 Jurisprudentie De Rechtbank oordeelde 30 november 2018 dat de bezitseis per onderneming moet worden getoetst. De bezitseis is een van de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken het fiscaal gunstig om een onderneming over te dragen aan een volgende generatie. De uitspraak van de rechtbank verduidelijkt de voorwaarden van de regeling. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk?
Verder lezen...

Het belang van een fiscaal vriendelijk testament bij overlijden ondernemer

4 dec 2018 Kennis Een goed testament is voor ondernemers heel belangrijk, zeker om te waarborgen dat bij overlijden de erfgenamen niet in betalingsproblemen raken met als gevolg dat de continuïteit van de onderneming gevaar loopt. Essentieel is dat een aantal opties in het testament worden meegenomen om toepassing van de BOR te waarborgen. Essentieel is dat een aantal opties in het testament worden meegenomen om toepassing van de BOR te waarborgen.
Verder lezen...

Vastgoed en de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit: meer rechtspraak

16 okt 2018 Jurisprudentie Bij de overdracht van een onderneming is het fiscaal interessant om de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) toe te passen. Hiermee kan de potentiële heffing van 40% worden verlaagd tot onder de 3,5%. Of de BOR kan worden toegepast is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een zogenoemde materiële onderneming. Daarbij spelen diverse factoren een rol, onder meer de aard en omvang van de activiteiten en de mate waarin zelf arbeid verricht wordt. Voor vastgoed valt in de rechtspraak een extra voorwaarde op: is het beoogde doel van die arbeid dat een hoger rendement wordt nagestreefd dan met normaal vermogensbeheer?
Verder lezen...

Fiscaal afwaarderen verkoperslening mogelijk!

28 aug 2018 Jurisprudentie De Rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een achtergestelde verkoperslening toch mocht worden afgewaardeerd. Van een onzakelijke lening, waardoor afwaardering fiscaal niet mogelijk zou zijn, is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank oordeelt dat de achterstelling van de lening samenhangt met de verkoop van aandelen en dat die samenhang leidt tot een zakelijke lening. Graag lichten wij de situatie toe.
Verder lezen...

Bedrijf overdragen? Acht belastingbesparende tips

3 jul 2018 Kennis Ondernemers zijn doeners. Ze zijn harde werkers en doorzetters, creatief in het bedenken van oplossingen. Over stoppen met hun onderneming denken velen liever niet na. Des te groter is de schrik als blijkt dat de fiscus over het jaar van staking een forse aanslag oplegt. Weg pensioenpotje! Kostbare fiscale verrassingen kunnen met een goede begeleiding worden voorkomen.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 29. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1