Belastingplan 2020

Onderneming in BV-vorm in 2021 fiscaal vaak voordeliger dan een IB-onderneming

23 sep 2020 Kennis Ondernemers kunnen er voor kiezen om hun onderneming te drijven middels een IB-onderneming (denk hierbij aan de eenmanszaak, VOF of maatschap) dan wel een B.V. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm wordt vaak ingegeven door fiscale motieven. Door de aankomende wetswijzigingen per 1 januari 2021 kan het zo zijn, dat uw huidige rechtsvorm fiscaal niet meer optimaal is.
Verder lezen...

Wetswijziging 2020: zelfstandigenaftrek wordt in 9 jaar afgebouwd van € 7.280 naar € 5.000

30 dec 2019 Opinie Conform de wetswijziging wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 verminderd. Dit voordeel wordt -ook voor zzp'ers- de komende negen jaar teruggebracht van 7.280 euro naar 5.000 euro. De zelfstandigenaftrek bedraagt dan in 2020 nog 7.030 euro. ZZP Nederland heeft laten weten deze beperking te beschouwen als een signaal van anti-ondernemers sentimenten in de politiek.
Verder lezen...

Vereenvoudiging btw-regeling voor ketentransacties vanaf 2020

12 dec 2019 Kennis Adviseert u ondernemers die betrokken zijn bij een ketentransactie van goederen binnen de EU, waarbij de goederen meerdere keren worden verhandeld voordat ze rechtstreeks bij de uiteindelijke afnemer worden afgeleverd? Vanaf 2020 geldt een nieuwe btw-regeling voor ketentransacties. In dit artikel leest u wat deze nieuwe btw-regeling voor ketentransacties inhoudt.
Verder lezen...

Nieuw BTW-identificatienummer eenmanszaken per 1 januari 2020

6 dec 2019 Kennis Vanaf 10 oktober 2019 ontvangen ondernemers met een eenmanszaak een brief van de Belastingdienst waarin hen een nieuw BTW-identificatienummer wordt toegekend. Aanleiding hiervoor is dat het oude BTW-identificatienummer van eenmanszaken het burgerservicenummer van de ondernemers bevat hetgeen een verhoogd risico op identiteitsfraude met zich meebrengt.
Verder lezen...

DGA: dividenduitkering nog dit jaar tegen 25%?

14 nov 2019 Kennis Bent u als DGA van plan binnenkort een dividenduitkering te gaan doen? Of heeft u hier nog totaal niet bij stilgestaan? Het inkomstenbelastingtarief (box 2) op dividenden gaat in 2020 omhoog, de rekening courant-maatregel voor DGA’s komt eraan en de box 3-heffing lijkt hoog te blijven. Wat is het beste om te doen om fiscaal nadeel te vermijden.
Verder lezen...

Eindejaarstips BTW 2019 en wetswijzigingen BTW 2020

5 nov 2019 Kennis Omdat het einde van 2019 nadert, verdient het aanbeveling om extra aandacht aan een aantal BTW-zaken te besteden, mede met het oog op de wijzigingen in 2020.
Verder lezen...

Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

1 nov 2019 Kennis Tijdens Prinsjesdag 2019 was al bekend gemaakt dat de liquidatieverliesregeling zou worden gewijzigd. Inmiddels zijn de exacte wijzigingen in deze regeling en in de stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen. Het is de bedoeling om deze regelingen per 1 januari 2021 in de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Verder lezen...

Maatregelen loonheffingen in het Belastingpakket 2020

22 okt 2019 Kennis Het Belastingpakket 2020 bevat niet heel veel wijzigingen op het gebied van loonheffingen. Wat de werkkostenregeling betreft zijn de aanpassingen zelfs aan de magere kant met de opmerkingen van de Staatssecretaris van Financiën over de Evaluatie werkkostenregeling in het achterhoofd.
Verder lezen...

Box 3 gaat op de schop: welk effect heeft dit op uw rendement?

14 okt 2019 Kennis Aan de Tweede Kamer is begin september een voorstel gestuurd met aanpassingen in box 3. Voor 1,35 miljoen mensen is dit goed nieuws, want ze betalen straks helemaal geen belasting meer in box 3. Het uitgangspunt is ‘budgetneutraliteit’. Daarom gaan niet-spaarders juist méér betalen. De nieuwe uitgangspunten vanaf 2022 kunnen voor grote verschillen in de uiteindelijke belastingheffing (en dus uw rendement) gaan zorgen in vergelijking met 2019.
Verder lezen...

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes

7 okt 2019 Kennis Traditionally on the third Tuesday of September (Prinsjesdag), the Dutch government proposes its Tax Plan for the coming year to Parliament. On September 17, 2019, the Dutch government released the Tax Plan (Belastingplan) for 2020, which includes quite a few significant amendments to existing legislation.
Verder lezen...

GroenLinks’ plan voor beperking liquidatieverlies in vennootschapsbelasting is gemiste kans

27 sep 2019 Opinie In de Miljoenennota 2020 wordt aangekondigd dat het wetsvoorstel van GroenLinks c.s. (Voorstel van wet van de leden Snels, Leijten en Nijboer tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag) inzake de liquidatieverliesregeling wordt overgenomen door de regering Ik denk dat er ‘mazen in de wet’ zitten en dat een meer fundamentele heroverweging van de regeling wenselijker is.
Verder lezen...

De nieuwe kleine ondernemersregeling btw per 1 januari 2020

21 sep 2019 Kennis Heeft een bedrijf of stichting een omzet op jaarbasis van maximaal € 20.000? Beoordeel dan of het voordelig is om gebruik te maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling btw (hierna: KOR) per 1 januari 2020. In dit artikel leest u wat de nieuwe KOR inhoudt.
Verder lezen...

Prinsjesdag 2019: de plannen voor de automobilist

21 sep 2019 Kennis Prinsjesdag is geweest. Tijd voor een overzicht van de belangrijkste autobelastingvoorstellen uit de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2020 …
Verder lezen...

Prinsjesdag 2019: wat staat er in het Belastingplan 2020?

20 sep 2019 Kennis Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2020 bekend gemaakt. Ook dit jaar bevat het Belastingplan weer vele wijzigingen in de belastingheffing. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij en wensen u veel leesplezier toe.
Verder lezen...

Vooruitblik Prinsjesdag 2019: wat verandert er voor de auto en de fiets?

10 sep 2019 Kennis Over een week is het zover: Op Prinsjesdag presenteert het Kabinet de beleidsvoornemens en belastingmaatregelen voor 2020. We blikken alvast vooruit.
Verder lezen...

Belastingplan 2020: naast dividendbelasting ook bronbelasting op rente en royalty’s

5 sep 2019 Kennis Na vorig jaar weten we: de dividendbelasting blijft bestaan. Dat is geen rode loper voor Nederlandse hoofdkantoren. Met Prinsjesdag werd nog een nieuwe belasting aangekondigd: de “bronbelasting” wordt in concernsituaties vanaf 2021 geheven over vanuit Nederland betaalde rente en royalty’s. Dit is een aardverschuiving in het Nederlandse fiscale landschap.
Verder lezen...

Rekening-courantmaatregel DGA en lastenverlichting MKB

16 aug 2019 Kennis Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 ook besloten tot invoering van een tweetal maatregelen die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Verder lezen...

Eigenwoninglening bij eigen BV steeds minder voordelig?

16 aug 2019 Kennis In de praktijk is het gebruikelijk dat de eigen woning van een DGA (deels) is gefinancierd met een lening bij de eigen BV of spaargeld van een DGA. Economische motieven maken dit tot een logische stap. Een bank is immers meestal niet bereid een woning volledig te financieren, zeker niet een woning in het hogere segment. Gedeeltelijk zelf voorzien in financiering zorgt vaak voor een extra lage bankrente, wanneer wordt geleend van de eigen BV.
Verder lezen...

Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!

16 aug 2019 Kennis Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Vooral de MKB-ondernemer kan hiervan profiteren.
Verder lezen...

Verruiming werkkostenregeling in 2020 verwacht!

16 aug 2019 Kennis Het kabinet heeft met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd voor lastenverlichting op arbeid voor het MKB. Het voornemen is dit bedrag te besteden aan twee verruimingen van de werkkostenregeling.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1