Corona

LET OP : Tijdelijke wijziging van het uitstelbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen!

10 mei 2022 Jurisprudentie Vanwege de uitzonderlijke gevolgen van de coronacrises op financieel gebied heeft de ontvanger tijdelijk een pas op de plaats gemaakt met de dwanginvordering van openstaande belastingschulden bij de belastingdienst. Nu kan het zijn dat de openstaande belastingschuld door alle coronaperikelen aan de aandacht van sommige ondernemers is ontsnapt. De staatsecretaris van Financiën vindt het van groot belang dat deze ondernemers alsnog in staat worden gesteld om uit eigen beweging aan de verplichtingen jegens de ontvanger kunnen voldoen en komt met een tijdelijke regeling.
Verder lezen...

De technische afschrijving en de invloed van Corona bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde

10 dec 2021 Kennis In hoeverre heeft het Coronavirus gevolgen voor de WOZ-waarde 2022? Verwacht wordt dat het effect daarop voornamelijk zichtbaar wordt, indien de WOZ-waarde 2022 wordt bepaald op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Omdat in 2022 ook de technische afschrijving van belang blijft bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde gaan wij onderstaand op deze twee aspecten in. Eerst gaan wij in algemene zin in op Corona in het kader van de WOZ-waardering.
Verder lezen...

Hebben ondernemers genoeg ruimte om de corona-belastingschulden te kunnen betalen?

25 okt 2021 Kennis 11 oktober 2021 heeft Staatssecretaris Vijlbrief op de Kamervragen over het bericht ‘Ondernemers met betalingsregeling voor corona-belastingschulden aan de goden overgeleverd’ gereageerd. In deze reactie heeft hij aangegeven nog geen aanleiding te zien om de regelingen van de persoonlijke aansprakelijkheden van ondernemers te gaan veranderen. Bij de beantwoording van de Kamervragen wordt ingegaan op welke wijze een ondernemer in aanmerking kan komen voor verlengd uitstel tot 1 oktober 2022. Een vereiste daarbij is dat de betalingsverplichting voortvloeiende uit de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2021 wordt nagekomen.
Verder lezen...

Spijtoptant moet misbruik coronasteun straffeloos kunnen melden

8 okt 2021 Opinie Bij invoering van de coronasteunmaatregelen hield het kabinet rekening met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik. Om te voorkomen dat het terughalen van onrechtmatige steun verwordt tot een debacle als de toeslagenaffaire, pleiten wij voor een formele spijtoptantenregeling, oftewel: een corona-inkeerregeling.
Verder lezen...

Fiscale actualiteiten op gebied grensoverschrijdende internationale arbeid

4 okt 2021 Jurisprudentie Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren op het gebied van het internationale belastingrecht veel is veranderd. Een aantal ontwikkelingen en wijzigingen zijn het resultaat van het BEPS project. Zo is het verder bestrijden van belastingontwijking ook een kernthema van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid 2020.
Verder lezen...

Geen coronareserve, maar wel verliesverrekening voor IB-ondernemers

19 feb 2021 Kennis Zorg bij een verlies in box 1 dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt ingediend. Hierdoor kan een voorlopige ‘carry-back’-beschikking worden afgegeven, waardoor IB-ondernemers sneller IB-teruggaves over de jaren 2017 t/m 2019 kunnen ontvangen.
Verder lezen...

Update coronacrisis: (aanvullingen) Vierde steunpakket

28 jan 2021 Kennis Vanwege een voortdurende coronacrisis heeft de overheid opnieuw extra geld beschikbaar gesteld voor getroffen ondernemers. In dit artikel zetten wij in het kort uiteen welke maatregelen er de laatste tijd zijn bijgekomen, dan wel welke maatregelen worden verlengd.
Verder lezen...

Onbedoelde bijwerkingen van Corona vanwege gedwongen thuis werken door grensoverschrijdende werknemers

8 dec 2020 Kennis Over de grens werken in tijden van corona? Opgelet! Door gedwongen thuis te werken in plaats van op uw gewone werkplek kan bij het wonen in het ene land en het werken in het andere land grote en soms onvoorziene gevolgen voor u hebben! Dit artikel is geschreven vanuit Nederlands fiscaal perspectief.
Verder lezen...

Voorkom privé aansprakelijkheid en deponeer tijdig de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

14 jul 2020 Kennis Deponeert u als bestuurder van de BV de jaarrekening niet of niet op tijd en gaat uw BV failliet, dan zult u standaard door de curator persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten in de BV. Zorg er dus voor dat u binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing van de BV.
Verder lezen...

Inbreng in de BV na 29 februari 2020? Toch NOW-subsidie!

13 jul 2020 Kennis Omzetting van een onderneming in een BV na 29 februari 2020 levert problemen op bij de bepaling van de hoogte van de NOW-subsidie. Met name de bepaling van het salaris en de omzetdaling roept vragen op. Bij het UWV is een beleidswijziging doorgevoerd en wordt toch NOW gegeven als verandering van het juridisch jasje van de onderneming het enige beletsel is.
Verder lezen...
door mr. Frits Algie / 1½ PE-punt / 29 oktober 2020 / € 95
Aanmelden

Corona-crisis: hoe om te gaan met het urencriterium?

18 jun 2020 Kennis Voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek is een belangrijke voorwaarde het voldoen aan het urencriterium: tenminste 1225 uur werkzaamheden verrichten voor een of meer ondernemingen waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet. Door de maatregelen van het kabinet kwamen bepaalde sectoren stil te liggen, zoals bijvoorbeeld de horeca, cultuursector, contactberoepen en bedrijven in de evenementenbranche. Om te voorkomen dat zij naast omzetschade ook het recht op de zelfstandigenaftrek zouden verliezen, is er een versoepeling gekomen van het urencriterium.
Verder lezen...
door mr. Frits Algie / 1½ PE-punt / 2 juli 2020 / € 95
Aanmelden

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

19 mei 2020 Kennis Op 6 mei 2020 heeft het kabinet weer een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen. Ondernemers kunnen een ‘coronareserve’ vormen om verliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met de in 2019 behaalde winsten. Voor deze ondernemers betekent dat een betere liquiditeitspositie in deze onzekere tijden.
Verder lezen...
door mr. Frits Algie / 1½ PE-punten / 28 mei 2020 / € 95
Aanmelden

'Toch de TOGS?'

11 mei 2020 Kennis Naar aanleiding van het coronavirus heeft onze overheid diverse financiële steunmaatregelen in het leven geroepen om de nadelige financiële gevolgen voor ondernemers te verzachten die zijn ontstaan door de lockdown. Eén van deze steunmaatregelen betreft de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Met deze steunmaatregel kunnen ondernemingen die rechtstreeks getroffen worden door overheidsmaatregelen rond de coronacrisis (gedupeerde ondernemers) een eenmalige belastingvrije gift van € 4.000 ontvangen wanneer ze aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoen.
Verder lezen...

Verbeter uw BTW-positie in coronatijd

24 apr 2020 Kennis Veel ondernemers worden getroffen door het coronavirus. Er zijn een aantal opties die een BTW-ondernemer kan toepassen om zijn financiële positie in deze moeilijke tijden te verbeteren. Daarnaast zijn er voor de BTW een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden.
Verder lezen...

Corona measures: important things to know about the IND and your stay in the Netherlands

10 apr 2020 Kennis The corona virus is keeping the Netherlands and the rest of the world prisoned. Many countries across the world keep their planes on the ground as a result of which many individuals are not allowed to travel. Another result of the corona measures is that most of the official authorities, such as the IND, are only allowed to offer limited services during a certain period of time.
Verder lezen...

Geen langere bezwaar- en beroepstermijn WOZ door Coronacrisis

10 apr 2020 Kennis Nu ons land in een ‘intelligente lockdown’ verkeert tot ten minste 28 april 2020, is het van belang om ook aandacht te hebben voor de WOZ-waardering 2020 en de bezwaarprocedures die hieraan gekoppeld kunnen zijn. Ook uitstel van te betalen belastingen komt onderstaand aan de orde.
Verder lezen...

UPDATE Coronacrisis – Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

3 apr 2020 Kennis In dit artikel informeren wij u graag over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels zijn de uitgangspunten en voorwaarden van de regeling bekendgemaakt en kunnen aanvragen (waarschijnlijk) vanaf 6 april worden ingediend. In dit artikel zetten wij de regeling en de bijbehorende voorwaarden uiteen.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 23. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1