DGA-problematiek

Fiscale actualiteiten op gebied grensoverschrijdende internationale arbeid

4 okt 2021 Jurisprudentie Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren op het gebied van het internationale belastingrecht veel is veranderd. Een aantal ontwikkelingen en wijzigingen zijn het resultaat van het BEPS project. Zo is het verder bestrijden van belastingontwijking ook een kernthema van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid 2020.
Verder lezen...

Gebruikelijk loon DGA: Afroommethode niet van toepassing!

1 jun 2021 Jurisprudentie Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient voor zijn werkzaamheden een zogenoemd gebruikelijk loon te ontvangen op basis van de Wet op de loonbelasting 1964. In de rechtspraak is sinds 2004 sprake van een zogenaamde afroommethode voor het vaststellen van dit gebruikelijk loon. Daarnaast kon tevens de vergelijkingsmethode worden gebruikt om het gebruikelijk loon vast te stellen. In 2020 komt de Hoge Raad (gedeeltelijk) terug op de afroommethode. Wij lichten in dit artikel beide methoden kort toe en behandelen tevens de laatste ontwikkelingen.
Verder lezen...

Gebruikelijk loon dga: maatwerk en soms zelfs lager dan minimumloon

30 mrt 2021 Jurisprudentie Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. Artikel 12a van de Wet Loonbelasting bevat echter een bepaling die is ingevoerd om misbruik te voorkomen en tevens om ervoor te zorgen dat ook de dga een faire bijdrage levert aan ons kostbare stelsel van sociale voorzieningen. Voor 2021 bedraagt het zgn. gebruikelijk loon bruto € 47.000 per jaar. Er is echter tegenbewijs mogelijk, zoals een uitspaak van de Rechtbank van februari 2021 wederom laat zien.
Verder lezen...

Onzakelijke lening bij paraplu krediet

19 feb 2021 Jurisprudentie Kan het verlies van een vof vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rekening courantschuld aan de bank van de B.V. van de vennoot in aftrek komen?
Verder lezen...

Ruzie met zakenpartner: wie krijgt de belastingschuld?

18 jan 2021 Kennis Onlangs kreeg ik een verontrustend telefoontje: meneer had een blauwe envelop ontvangen met een boete ‘wegens het niet doen van aangifte’ voor zijn werkmaatschappij. Hij wist van niets. Althans, hij was van mening dat zijn zakenpartner deze aangifte moest doen. Want dat hadden zij zo afgesproken. Het punt was: hij had zijn zakenpartner al langer dan een jaar niet gesproken. Wat te doen?
Verder lezen...
door drs. David Bakker / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Voorkom privé aansprakelijkheid en deponeer tijdig de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

14 jul 2020 Kennis Deponeert u als bestuurder van de BV de jaarrekening niet of niet op tijd en gaat uw BV failliet, dan zult u standaard door de curator persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten in de BV. Zorg er dus voor dat u binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing van de BV.
Verder lezen...

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap per 2023

13 jul 2020 Kennis Het wetsvoorstel dat DGA’s moet beperken om te lenen van de eigen vennootschap is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Na een eerdere online consultatie van een concept, ligt er nu dus een definitief voorstel vanuit het kabinet. Wij bespreken de impact van dit voorstel en de wijzigingen ten opzichte van de eerdere conceptversie.
Verder lezen...

DGA en de BV: hoe bepaal je het gebruikelijk loon?

13 jul 2020 Jurisprudentie In de praktijk zie ik de belastingdienst nog correcties aanbrengen in het loon van een DGA op basis van de zgn. afroommethode, terwijl de Hoge Raad de toepassing van deze methode slechts in uitzonderlijke situaties goedkeurt.
Verder lezen...

Corona-crisis: hoe om te gaan met leningen in de BV

19 mei 2020 Kennis Wat zijn de mogelijkheden van een DGA om een lening in de BV kwijt te schelden? Vanwege de corona-crisis zullen er betalingsproblemen ontstaan bij leveranciers, huurders of wellicht raak je zelf opdrachten kwijt? Welke fiscale mogelijkheden zijn er om de pijn te verzachten?
Verder lezen...

De conserverende aanslag van de emigrerende aanmerkelijk belanghouder nader bezien

13 mrt 2020 Kennis Als de dga emigreert, ontstaat voor het aanmerkelijk belang een fictieve vervreemding. De Belastingdienst legt een conserverende aanslag op voor de fictieve vervreemdingswinst. Invordering daarvan vindt plaats in bepaalde gevallen. In deze bijdrage zet ik graag de belangrijkste aspecten voor u op een rij.
Verder lezen...

Lichtvaardig lenen van de eigen BV fiscaal afgestraft door Rechtbank

24 feb 2020 Jurisprudentie Lenen van je eigen BV is een nationale sport geworden: vrijwel elke dga doet eraan mee en lange tijd heeft de Belastingdienst er opvallend weinig aandacht aan besteed. Zo weinig dat de spelregels hiervoor nauwelijks meer bekend zijn, terwijl die op hoofdlijnen al meer dan 50 jaar geleden zijn bepaald in de vorm van wetgeving en jurisprudentie. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag van januari 2020 maakt nog eens duidelijk dat al te lichtvaardig ‘lenen’ van de eigen BV fiscaal wordt afgestraft.
Verder lezen...

Eigenwoninglening bij eigen BV steeds minder voordelig?

16 aug 2019 Kennis In de praktijk is het gebruikelijk dat de eigen woning van een DGA (deels) is gefinancierd met een lening bij de eigen BV of spaargeld van een DGA. Economische motieven maken dit tot een logische stap. Een bank is immers meestal niet bereid een woning volledig te financieren, zeker niet een woning in het hogere segment. Gedeeltelijk zelf voorzien in financiering zorgt vaak voor een extra lage bankrente, wanneer wordt geleend van de eigen BV.
Verder lezen...

Rekening-courantmaatregel DGA en lastenverlichting MKB

16 aug 2019 Kennis Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 ook besloten tot invoering van een tweetal maatregelen die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Verder lezen...

Wetsvoorstel doet excessief lenen bij eigen vennootschap in de ban!

13 mrt 2019 Kennis Het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen BV is in consultatie gegaan. Op basis van dit voorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting betaald moeten worden over schulden boven de € 500.000 aan de eigen BV. Schulden ten behoeve van de eigen woning worden uitgezonderd. Het uiteindelijke wetsvoorstel kan nog afwijken, maar we lichten de huidige versie graag toe.
Verder lezen...

DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!

11 mrt 2019 Jurisprudentie Het Hof Den Haag oordeelde begin 2019 dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag toe.
Verder lezen...

Praktische tips voor DGA bij financieren van ‘eigen’ BV

28 feb 2019 Kennis Hoe moet de DGA zijn BV financieren? Denk aan de situatie dat de ondernemer in de BV een nieuw project wil starten en daarvoor financiering nodig heeft. Gaat hij dat dan als kapitaal of als lening aan de BV verstrekken? Als deze lening fiscaal onzakelijk is, dan is een latere afwaardering in box 1 niet mogelijk.
Verder lezen...

Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA

11 jan 2019 Kennis De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden vastgesteld.
Verder lezen...

Wijziging Belastingplan 2019: toch dividendbelasting, minder DGA-heffing

16 okt 2018 Kennis De dividendbelasting blijft! Dat is het resultaat van de heroverweging van het kabinet. Met de opbrengst wordt het vestigingsklimaat ondersteund door diverse maatregelen. Wij informeren u graag over de voorziene wetswijziging.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 41. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1