Echtscheiding

Het vervalbeding in de huwelijksvoorwaarden; werkt het wel of werkt het niet?

11 okt 2021 Jurisprudentie In huwelijksvoorwaarden worden her en der vervalbedingen opgenomen. Is het niet bij de bijdrage in de huishoudpot dan toch in ieder geval bij het periodieke verrekenbeding. Een beroep doen op een vervalbeding wordt niet altijd als (on)redelijk ervaren. Vaak is het afhankelijk van de omstandigheden waaronder dat beroep wordt gedaan. Belangrijk is dan ook waar het vervalbeding precies op ziet.
Verder lezen...

Afstortingsplicht pensioen eigen beheer bij echtscheiding

16 jul 2020 Jurisprudentie De jurisprudentie rondom de vraag of er een afstortingsplicht geldt voor de pensioenrechten die de ex van een DGA verkrijgt t.g.v. een echtscheiding leek nagenoeg uitgekristalliseerd. In een uitspraak van 14 februari 2020 komt de Hoge Raad toch nog met een aanvulling: de commerciële waarde van het af te storten pensioen moet worden berekend op afstortingsdatum en niet op echtscheidingsdatum (in casus 23 maart 2012). Bovendien overwoog de Hoge Raad dat een dekkingstekort niet evenredig voor rekening komt van beide ex-echtgenoten indien het tekort is ontstaan of is opgelopen door toedoen van de DGA.
Verder lezen...
door drs. David Bakker / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Uit elkaar en eigen woning; gebruiksvergoeding én hypotheekrenteaftrek?

17 jun 2020 Jurisprudentie Als partners een punt zetten achter hun relatie worden ze geconfronteerd met civiele en fiscale wetgeving. En dan zou het zo maar kunnen dat ze er achter komen dat civiele en fiscale regelingen niet altijd op elkaar aansluiten. Afhankelijk van aan wie ze dan hun vragen stellen, krijgen ze het civiele of het fiscale antwoord. Zo ook in de zaak die speelde voor Rechtbank Noord-Holland in april 2020. De civiele rechter geeft antwoord, maar is dat wel het volledige antwoord?
Verder lezen...
door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punten / 7 april 2020 / € 50 / VOLGEBOEKT
Aanmelden

Natuurlijke verbintenis; wel of geen schenking?

20 jan 2020 Jurisprudentie Bij echtscheidingen wordt nog wel eens een beroep gedaan op de natuurlijke verbintenis. Want dan is toch geen sprake van een schenking? Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat de wetgever hiervoor een heel eenvoudige oplossing heeft gevonden. Door al in het eerste artikel van de Successiewet 1956 te bepalen dat het voldoen aan een natuurlijke verbintenis een schenking inhoudt, heeft dit tot gevolg dat de bewijslast om aan te tonen dat hierop een vrijstelling van toepassing is, bij de belastingplichtige ligt. De rechtbank heeft in dit kader op 5 september 2019 een interessante uitspraak gedaan.
Verder lezen...

Toerekening economische eigendom eigen woning bij echtscheiding; hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek?

20 jan 2020 Jurisprudentie Bij echtscheidingen waar een eigen woning onderdeel van het vermogen uitmaakt, is altijd wel discussie over wie nu wanneer de hypotheekrenteaftrek mag claimen. De wettelijke regeling is een oerwoud waar niet iedereen de weg in weet te vinden. Een van deze vragen ziet op de overdracht van de economische eigendom van de eigen woning aan degene die na de echtscheiding de woning definitief zal blijven bewonen. Het idee is dat hiermee de volledige hypotheekrente aftrekbaar blijft. Maar is dat wel zo?
Verder lezen...

Lijfrentepolissen bij echtscheiding, welke keuze maakt u?

19 nov 2019 Kennis Bij echtscheiding komt de vraag op wat te doen met de aanwezige lijfrentepolissen. Deze lijfrentepolissen kunnen bij u in box 1 of box 3 zitten. Met verdelen, verrekenen of afkoop kunnen met de polis fiscale voordelen behaald worden.
Verder lezen...

Vergoedingsrechten binnen het huwelijksvermogensrecht; hoe zit het nu echt?

29 aug 2019 Jurisprudentie Al jaren worden er rechtszaken gevoerd over vergoedingsrechten die kunnen ontstaan binnen een huwelijk. Omdat de ene partner iets heeft betaald voor de andere partner of omdat de erfenis van oma die onder uitsluitingsclausule is verkregen toch de huishoudpot in is gevloeid. In april 2019 heeft de Hoge Raad hier een belangrijk arrest in gewezen dat duidelijkheid geeft voor de praktijk.
Verder lezen...

Denk bij echtscheidingsprocedure aan fiscaal partnerschap en gevolgen verhuizing

12 feb 2019 Kennis Een onschuldig lijkend verzoek van de kopers van een woning waarvan de eigenaren in echtscheiding liggen, heeft door een doorlopend fiscaal partnerschap vervelende gevolgen voor de heffingskortingen van mevrouw in het jaar van de echtscheiding.
Verder lezen...

DGA kan bij voorgenomen echtscheiding B.V. fiscaal vriendelijk splitsen

1 feb 2019 Kennis Bij echtscheiding ontstaat bij een gezamenlijke B.V. het probleem dat er gedeeld moet worden. Uitkoop kan fiscaal en financieel nadelig uitpakken. Het Ministerie van Financiën is in maart 2018 met nieuw beleid gekomen, dat voordelig kan uitwerken in echtscheidingssituaties.
Verder lezen...

Consultatiedocument wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

11 jan 2019 Kennis Het verdelen van pensioen bij scheiding is een van de meest gecompliceerde onderwerpen voor de pensioenpraktijk. Bovendien is het een onderwerp dat met veel emotie is omgeven, óók bij het nemen van beslissingen rondom de wijze van pensioendeling. Dat roept de vraag op of er wel altijd een doordachte en weloverwogen keuze wordt gemaakt voor een bepaalde afwikkeling. Keuzes lijken in de praktijk bij gebrek aan adequaat advies eerder te worden genomen op basis van emoties en een onderbuikgevoel dan op basis van rationele overwegingen.
Verder lezen...

Compensatie van partner bij uitfasering pensioen in eigen beheer

10 sep 2018 Kennis Over de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018 zijn reeds twee bijdragen van mij gepubliceerd. Dit zijn de blogs ‘Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting’ en ‘Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding’. De uitfasering van het pensioen in eigen beheer leidt veelal tot de verplichting om de partner te compenseren. De fiscale gevolgen daarvan worden in dit deel besproken. Deel drie van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding

10 sep 2018 Kennis In mijn blog ‘Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting’, deel één van dit drieluik, ga ik in op de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018 . Daarin verplicht de rechtbank de gewezen partner in het kader van een echtscheiding om mee te werken aan de omzetting van pensioen in eigen beheer in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. De vraag is of de gewezen partner bij een afsplitsing van de aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting een eigen aanspraak daarop kan krijgen. Deel twee van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting

10 sep 2018 Kennis Een DGA heeft pensioen in eigen beheer opgebouwd, waarna een echtscheiding is uitgesproken. De bedoeling is dat de pensioenaanspraak wordt omgezet in een oudedagsverplichting. Het belang daarvan voor de DGA acht de rechtbank zo groot dat de gewezen partner verplicht is hieraan mee te werken. Deel één van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Kijk uit voor een forse korting op toeslagen bij samenwonen met niet-partner

30 apr 2018 Kennis Onlangs kwam ik in contact met Femme. Gescheiden, alleenstaande moeder, ZZP-er met beperkt inkomen en in grote mate afhankelijk van diverse toeslagen. Femme moest duizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. En wellicht nog erger; een groot deel van haar toeslagen was voor de toekomst drastisch verlaagd. Was, want na twee maanden moeizame communicatie met de Belastingdienst is de financiële lucht voor Femme weer geklaard. Haar recht op toeslagen is herleefd en alle aanslagen zijn van tafel. Nieuwsgierig? Hierna meer over de situatie van Femme.
Verder lezen...

Artikel 1:95a BW biedt financiële en fiscale uitkomst bij echtscheiding en/of overlijden

5 apr 2018 Kennis Artikel 1:95a van het Burgerlijk Wetboek (BW) is ingevoerd per 1 januari 2018 en geeft mogelijkheden om de gewezen echtgenoot of langstlevende alsnog een redelijke vergoeding te geven voor ingebrachte kennis, vaardigheden en arbeid in de onderneming van de andere echtgenoot. Vastlegging van deze vergoeding in de huwelijkse voorwaarden voorkomt geschillen achteraf en stelt fiscaal gunstige afwikkeling veilig.
Verder lezen...

Het onbedoelde fiscale gevolg van pensioenverrekening bij echtscheiding

14 feb 2018 Jurisprudentie Bij een echtscheiding moeten veel financiële zaken worden afgewikkeld. Er wordt geïnventariseerd wat er is en hoe dit te verdelen. Soms resulteren de afspraken in het verrekenen van pensioen/lijfrente met een ander vermogensbestanddeel. Maar pas op, de fiscale gevolgen hiervan kunnen enorm zijn! Zo ook in een recente uitspraak van Hof Den Bosch van eind 2017. In dit artikel meer over deze uitspraak en de bijbehorende fiscale problematiek.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 22. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1