Fiscale winstberekening

Voorkom verliesverdamping! Verlenging verliescompensatie geldt niet voor verlies 2012

2 sep 2021 Kennis Ondernemers die nog verliezen hebben openstaan uit 2012 moeten nog dit jaar in actie komen om verliesverdamping tegen te gaan. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor verliezen uit 2012 blijft 9 jaar. Na 2021 verdampt een nog openstaand verlies 2012, voor zover dit nog niet is gecompenseerd met behaalde winsten en dat is zonde. De verruiming van de verliescompensatie in de vennootschapsbelasting brengt daarin geen verandering, want die geldt voor openstaande verliezen vanaf 2013.
Verder lezen...

Onzakelijke lening bij paraplu krediet

19 feb 2021 Jurisprudentie Kan het verlies van een vof vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rekening courantschuld aan de bank van de B.V. van de vennoot in aftrek komen?
Verder lezen...

Onderneming in BV-vorm in 2021 fiscaal vaak voordeliger dan een IB-onderneming

23 sep 2020 Kennis Ondernemers kunnen er voor kiezen om hun onderneming te drijven middels een IB-onderneming (denk hierbij aan de eenmanszaak, VOF of maatschap) dan wel een B.V. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm wordt vaak ingegeven door fiscale motieven. Door de aankomende wetswijzigingen per 1 januari 2021 kan het zo zijn, dat uw huidige rechtsvorm fiscaal niet meer optimaal is.
Verder lezen...

Corona-crisis: hoe om te gaan met leningen in de BV

19 mei 2020 Kennis Wat zijn de mogelijkheden van een DGA om een lening in de BV kwijt te schelden? Vanwege de corona-crisis zullen er betalingsproblemen ontstaan bij leveranciers, huurders of wellicht raak je zelf opdrachten kwijt? Welke fiscale mogelijkheden zijn er om de pijn te verzachten?
Verder lezen...

De landbouwnormen bieden vrijheid in gebondenheid

1 nov 2019 Kennis De belastingdienst beklaagt zich over het feit dat agrarische ondernemers te vaak afwijken van de landelijke landbouwnormen en dit dan ook doen met nauwelijks voldoende motivering. Deze afwijkingen doen zich volgens de belastingdienst vooral voor bij afschrijvingen van bedrijfsmiddelen en bij voorraadwaarderingen. Het aantal afwijkingen is mij niet bekend, maar de vraag is enerzijds of het beklag van de belastingdienst terecht is en anderzijds of zoveel belastingplichtigen wel terecht afwijken van de landbouwnormen. En als wordt afgeweken, zijn dan de mogelijke gevolgen hiervan wel voldoende doordacht?
Verder lezen...

Let op fiscale gevolgen bij aantrekken financiering binnen groep

30 mei 2019 Jurisprudentie Indien je geld aantrekt van de bank voor één van de dochtervennootschappen binnen je groep (van B.V’s met holding en dochters) vraagt de bank zekerheden. Vaak bestaan die uit een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de holding, eventueel aangevuld met die van de overige dochtermaatschappijen. Omdat dat binnen de groep blijft, wordt er meestal niets geregeld over de voorwaarden voor die aansprakelijkheid: er worden geen zekerheden gegeven, vergoedingen afgesproken en de looptijd is meestal ook niet beperkt. En als je dan -als holding- wordt aangesproken door de bank indien het fout gaat bij de dochtermaatschappij, dan moet je aan de verplichtingen jegens de bank wel voldoen. En, dan wil je dit verlies ook graag in aftrek brengen. Echter, de belastingdienst schermt dan direct met het paraplukredietarrest uit 2013 en weigert die aftrek.
Verder lezen...

Mag je geld uitlenen aan een BV vanuit de eenmanszaak?

14 mei 2019 Jurisprudentie Aangezien een eenmanszaak niet mag beschikken over duurzame overtollige liquide middelen is een andere oplossing die ondernemers weleens kiezen het uitlenen van gelden aan andere ondernemers. Maar mag je wel geld uitlenen vanuit de eenmanszaak als je je normaal gesproken niet bezig houdt met het uitlenen van gelden op professionele basis? Onlangs heeft de rechtbank zich uitgesprokenover deze kwestie.
Verder lezen...

Hoge Raad: deels onzakelijke garantstelling is ook deels informele kapitaalstorting

6 mei 2019 Jurisprudentie Uit rechtspraak kan inmiddels een redelijk vast beoordelingssystematiek worden afgeleid voor de bepaling of sprake is van een onzakelijke lening/garantstelling en in het bijzonder voor wat betreft de fiscale gevolgen bij een op- en afwaardering. Nieuw is dat de Hoge Raad in maart 2019 heeft geoordeeld dat een onzakelijke garantstelling ertoe kan leiden dat een opwaardering ook voor slechts een deel als een informele kapitaalstorting wordt beschouwd. Dit oordeel heeft ook gevolgen bij een onzakelijke lening. In dat licht kunnen deze leningen dus ook deels (in plaats van geheel) tot een informele kapitaalstorting leiden. En dat is relevant voor de praktijk.
Verder lezen...

Praktische tips voor DGA bij financieren van ‘eigen’ BV

28 feb 2019 Kennis Hoe moet de DGA zijn BV financieren? Denk aan de situatie dat de ondernemer in de BV een nieuw project wil starten en daarvoor financiering nodig heeft. Gaat hij dat dan als kapitaal of als lening aan de BV verstrekken? Als deze lening fiscaal onzakelijk is, dan is een latere afwaardering in box 1 niet mogelijk.
Verder lezen...

Golfafspraken waren slechts deels zakelijk, dus ook de gereden kilometers van en naar de golfclub

29 okt 2018 Jurisprudentie Het Hof Den Bosch oordeelde medio 2018 dat golfen met zakelijke relaties toch deels privé kan zijn. Hoewel de uitspraak is gedaan met betrekking tot de kilometerregistratie van de leaseauto, is het de vraag of dit verdere gevolgen heeft. Zijn maaltijden met relaties nu ook minder snel als zakelijk aan te merken?
Verder lezen...

Winst ondernemer blijft belast tegen hoog IB-tarief; aftrekposten tegen steeds lager IB-tarief aftrekbaar

9 okt 2018 Kennis Het kabinet is van plan om de aftrek van kosten van ondernemers in de inkomstenbelasting te beperken. Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de hoogste schijf nog steeds aftrekbaar tegen een tarief van 51,75%. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de aftrek van een groot aantal aftrekposten echter afgebouwd naar 46% met jaarlijkse stapjes van 3%-punt naar het tarief van de eerste schijf (37,05%) in 2023.
Verder lezen...

Bitcoins (cryptocurrency) en belasting: FAQ

22 sep 2018 Kennis Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency worden steeds populairder. Dat doet ook de vragen omtrent de belastingen op cryptocurrency toenemen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Verder lezen...

Fiscaal afwaarderen verkoperslening mogelijk!

28 aug 2018 Jurisprudentie De Rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een achtergestelde verkoperslening toch mocht worden afgewaardeerd. Van een onzakelijke lening, waardoor afwaardering fiscaal niet mogelijk zou zijn, is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank oordeelt dat de achterstelling van de lening samenhangt met de verkoop van aandelen en dat die samenhang leidt tot een zakelijke lening. Graag lichten wij de situatie toe.
Verder lezen...

Een update over de belastingheffing aangaande cryptocurrency

14 jun 2018 Opinie In de fiscaliteit is er nog weinig wetgeving en rechtspraak over cryptocurrency. Wie vragen heeft hierover, zal het zijn opgevallen: maar weinig adviseurs hebben duidelijke antwoorden. Het begint langzamerhand tot de politiek door te dringen dat de opmars van blockchaintechnologie en cryptovaluta onomkeerbaar is. Regulering daarvan, zowel juridisch als fiscaal, wordt steeds meer als een noodzaak gezien. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben inmiddels tweemaal (in maart en in mei 2018) een tipje van de sluier opgelicht. Waar denkt het kabinet aan?
Verder lezen...

Kosten werkruimte in koopwoning ZZP-er soms toch aftrekbaar

26 mei 2018 Kennis ZZP-ers werken vaak geheel of gedeeltelijk in of vanuit hun eigen huis. In de regel zijn de kosten van een werkruimte thuis slechts aftrekbaar indien deze voldoende zelfstandigheid bezit en afzonderlijk verhuurbaar is. Een inpandige slaapkamer voldoet doorgaans niet aan deze voorwaarde alleen al door het ontbreken van een eigen opgang. Bij een koopwoning is in dat geval nog wel aftrek mogelijk via de methode van de administratieve splitsing. Voorwaarden hiervoor zijn dat u als eigenaar de werkruimte uitsluitend zakelijk gebruikt en deze ruimte tenminste 10% van uw woning uitmaakt.
Verder lezen...

Kan belastingheffing worden voorkomen bij uitponden van onroerend goed?

18 mei 2018 Jurisprudentie Uitstel van belastingheffing door middel van een herinvesteringsreserve (HIR) is bij het uitponden van onroerend goed niet mogelijk, aldus het Hof Arnhem-Leeuwarden. Geldt dit voor alle gevallen? Wanneer kan een HIR worden gebruikt? Wanneer is sprake van het uitponden van onroerend goed? Wij lichten de uitspraak van het Hof van april 2018 graag toe en geven deze context.
Verder lezen...

Niet elke lening is fiscaal onzakelijk

16 apr 2018 Jurisprudentie Een DGA die geld leent aan zijn BV of een Holding BV die geld uitleent aan de werkmaatschappij; business as usual zult u denken. En als door slechte resultaten de lening niet terug betaald kan worden, is het verlies vanzelfsprekend fiscaal aftrekbaar, zo is uw stelling Echter, in veel gevallen denkt de belastinginspecteur daar anders over en stelt dat het verlies niet aftrekbaar is omdat sprake is van een onzakelijke lening. Maar gelukkig wordt de inspecteur in zijn pogingen om de meeste leningen als onzakelijk te beschouwen ook vaak in het ongelijk gesteld door de belastingrechter.
Verder lezen...

Uw onderneming inbrengen in een B.V.?

12 sep 2017 Kennis Als u als IB-ondernemer uw onderneming gaat inbrengen in een B.V. is het zaak de voorovereenkomst of intentieverklaring tijdig aan te melden bij de belastingdienst. Alleen dan bent u ervan verzekerd dat de resultaten van de onderneming vanaf het gekozen overgangstijdstip voor rekening van de B.V. komen. En dat is wel zo praktisch.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1