Grensoverschrijdend werken

Cross-border employment: Avoid double taxation!

8 okt 2021 Kennis The majority of the people, especially in the Netherlands, get an income as an employee, where taxes have been taken care of on the payroll of the employer. But what if you get income from a foreign employer or you sometimes work abroad for your Dutch employer? In this article, Taxsight will describe some scenarios which could apply to Dutch residents.
Verder lezen...

Fiscale actualiteiten op gebied grensoverschrijdende internationale arbeid

4 okt 2021 Jurisprudentie Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren op het gebied van het internationale belastingrecht veel is veranderd. Een aantal ontwikkelingen en wijzigingen zijn het resultaat van het BEPS project. Zo is het verder bestrijden van belastingontwijking ook een kernthema van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid 2020.
Verder lezen...

Brexit is coming, but no direct actions required for expats

17 jan 2020 Kennis Brexit finally seems to happen. On January 31, 2020, it is likely that the UK will leave the European Union. What are the final steps and what will actually change on that date? We are happy to explain the current situation and the possible next steps.
Verder lezen...

De heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen nader toegelicht

11 okt 2019 Kennis Voor de in het buitenland woonachtigen die een AOW uit Nederland genieten, zijn de heffingskortingen actueel. Genoten zij tot voor kort ongestoord van hun pensioen, nu kunnen zij alleen nog via een aangifte inkomstenbelasting de aan hen toekomende heffingskortingen (van soms enkele honderden euro’s per jaar) te gelde maken. Deze groep pensioengenieters wordt door een per 1 januari 2019 ingegane wetswijziging negatief geraakt: reden voor Kamervragen aan de Staatssecretaris van Financiën.
Verder lezen...

Buitenlandse ambtenaar verliest vanwege Wnra per 2020 recht op AOW en NL ziektekostenverzekering

10 jul 2019 Kennis Op grond van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna ook Wnra) dat op 1 januari 2020 in werking treedt, is er een groep ambtenaren die vanaf dat moment de ambtenarenstatus zal verliezen. Dit betreft bijvoorbeeld het personeel van openbare universiteiten. Anderzijds zijn er ook werknemers die vanaf dat moment de ambtenarenstatus verkrijgen. Dit betreft bijvoorbeeld werknemers van het UWV en de SVB. Het verkrijgen of verliezen van de ambtenarenstatus kan grote gevolgen hebben voor de sociale verzekeringspositie van de betreffende werknemer als er sprake is van grensoverschrijdende arbeid.
Verder lezen...

UK non-domiciled status versus the Dutch deemed non-resident status

22 nov 2018 Kennis It looks like Britain is heading towards the cliff of the no-deal hard Brexit after the British Parliament will vote down the May-Barnier deal, early December 2018. We expect that will cause many expats in the UK who currently are taxed under the favourable UK “non-domiciled” tax regime to leave the UK as soon as possible.
Verder lezen...

Onduidelijkheid omvang verblijfsdagen leidt tot heffingsbevoegdheid voor Nederland

27 aug 2018 Jurisprudentie In veel belastingverdragen is een zogenoemde 183-dagenregeling opgenomen. Soms is het dan een kwestie van goed verblijfdagen tellen om zo te kunnen concluderen welke land over het salaris mag heffen; de werkstaat, dan wel de woonstaat van de werknemer. Als de werknemer echter niet kan bewijzen dat hij maximaal 183 dagen in Nederland heeft verbleven, dan is zijn salaris in Nederland belast, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.
Verder lezen...

Sociale verzekeringsplicht piloot die werkzaam is binnen en buiten de EU

20 mei 2018 Kennis Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen waar een piloot die in Nederland woont is verzekerd voor de sociale verzekering. Relevant hierbij is waar de thuisbasis zich bevindt en of de piloot binnen of buiten de EU werkzaam is.
Verder lezen...

Piloten genieten vrijstelling salaris als luchtvaartmaatschappij is gevestigd in een Golfstaat

20 mei 2018 Kennis Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun leefomgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale omgeving. Reden voor deze wijziging kunnen zijn gelegen in een wijziging in een relevant belastingverdrag en fiscale jurisprudentie Het uitgebrachte Besluit van 7 september 2017 voor werknemers die actief zijn in een Golfstaat kan een in Nederland wonende piloot veel fiscaal voordeel opleveren.
Verder lezen...

New Dutch coalition plans to cut 30% ruling from eight to five years also for current 30% ruling taxpayers!

18 dec 2017 Kennis The new Dutch government plans to reduce the duration of tax break for expats known as the 30% ruling with 3 years (therefore with 37.5%!), according to the coalition agreement published on 10 October 2017. Some 60,000 people currently claim the tax break, which effectively means they do not pay tax on the first 30% of their salary. Indian nationals are the most likely to use the ruling, followed by British, American and Italian expats.
Verder lezen...

How to get organized as an entrepreneur in the Netherlands and get tax discounts?

4 dec 2017 Kennis When you relocate to the Netherlands and planning to set up your own business you have to make sure that you are organized well in order to structure your finance and tax obligations properly. What are the options to work as an entrepreneur in the Netherlands? And what additional tax-benefits can you get as a new resident and entrepreneur in the Netherlands?
Verder lezen...

Leave the 30% tax ruling for expats alone!

15 sep 2017 Opinie

In June, the Dutch Ministry of Finance has (under pressure of left-wing parties including the PVV) presented to parliament a critical report regarding the effectiveness of the 30% tax facility. This facility is intended to cover the extra expenses that an expat has when moving to the Netherlands. The report suggests various amendments to reduce the 30% facility.

Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1