Inkomstenbelasting, particulier

Voortgang box 3-dossier: verschil tussen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend en die dat niet hebben gedaan

7 mrt 2022 Kennis De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat het box-stelsel vanaf 2017 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er werd rechtsherstel aan belanghebbende geboden door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing moet worden betrokken. In vervolg op dit arrest is het collectieve bezwaar tegen de box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2020 door de staatssecretaris gegrond verklaard. De staatssecretaris heeft ook al enige uitlatingen gedaan over de afhandeling voor de afgelopen jaren. Hieronder schets ik achtereenvolgens de gevolgen voor belastingplichtigen die bezwaar hebben aangetekend, de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en de gevolgen ten aanzien van definitieve en voorlopige aanslagen en de aangifte 2021.
Verder lezen...

Startersaftrek: ook voor ondernemers langer dan 5 jaar werkzaam?

10 feb 2022 Kennis Er is een groep ondernemers die denkt dat, als zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een onderneming hebben voor zowel de omzetbelasting als de inkomstenbelasting. Dat is echter niet juist.
Verder lezen...
door Jan Willem Kemper RB / 3 PE-punten / Rijswijk
Aanmelden

Zijn crypto’s valuta of juist geen valuta volgens ons rechtssysteem?

20 dec 2021 Jurisprudentie De interesse in en ontwikkeling van cryptovaluta, zoals de bitcoin, binance coin en ethereum, heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dit heeft in de praktijk tot allerlei nieuwe vragen geleid. Eén van die vragen is of dergelijke cryptovaluta als valuta kan of moet worden aangemerkt. En zo dat het geval is, hoe dit dan juridisch en fiscaal behandeld moet worden. Kijkend naar verschillende bronnen is met name op de vraag of cryptovaluta als valuta moet worden aangemerkt nog niet een eenduidig antwoord te vinden. Hierna dan een kort overzicht van enkele bronnen die ik heb geraadpleegd.
Verder lezen...

Taxation on real estate in the Netherlands

10 dec 2021 Kennis If you are a resident of the Netherlands, you need to declare your worldwide income and assets when filing your personal Dutch tax return - including real estate. However, it isn’t just Dutch tax residents but also non-residents who need to declare whether they own real estate in the Netherlands.
Verder lezen...

Hoge Raad oordeelt: familielening is geen eigenwoningschuld

2 dec 2021 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft in november 2021 geoordeeld of een familielening voor een eigen woning in aanmerking komt voor de ‘hypotheekrenteaftrek’. De Hoge Raad oordeelt dat bij een lening verstrekt door een persoon zonder renseigneringsplicht, zoals bij een familielening, niet aan de voorwaarden van de eigenwoningschuld wordt voldaan indien bepaalde gegevens door belastingplichtige te laat worden verstrekt. De Hoge Raad hanteert hiermee een strikte wetstoepassing, waardoor de hypotheekrenteaftrek verloren gaat.
Verder lezen...

Belastingdienst legt bron van inkomen nog eens uit

25 nov 2021 Kennis De Belastingdienst heeft in november 2021 opgemerkt dat slechts 10% van de deelnemende belastingadviseurs aan een kennisquiz van de Belastingdienst wist dat een bron van inkomen per activiteit wordt beoordeeld. Dit was voor de Belastingdienst aanleiding om een toelichting te geven op het begrip 'bron van inkomen' in de inkomstenbelasting en hoe dat te beoordelen. In grote lijnen komt de toelichting op het volgende neer.
Verder lezen...

Hop paardje hop

25 mrt 2021 Jurisprudentie Een rijpaard, dat zadelmak werd gekocht voor € 12.500 en later verkocht voor € 1,3 miljoen, werd onderwerp van geschil in een belastingprocedure. De belastinginspecteur besloot de verkoopwinst flink af te romen, middels een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. Een procedure voor de belastingrechter volgde. En de meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk: voor wie is de hindernis te hoog? Voor de belastinginspecteur of voor de koper?
Verder lezen...

Belastingschade door nabetaling UWV kan wel degelijk verhaald worden

13 nov 2020 Jurisprudentie Het zal je maar gebeuren: je vraagt een uitkering aan bij het UWV, maar dat wordt geweigerd. Je gaat in bezwaar en beroep en na vijf jaar krijg je je gelijk: je hebt alsnog recht op een uitkering over de afgelopen jaren. Er volgt bijvoorbeeld een nabetaling van ca. € 100.000. De feestvreugde is van korte duur. Je belastingadviseur vertelt je dat er een nabetaling van belasting moet plaatsvinden van duizenden euro's. En dat de toeslagen dat jaar ook terugbetaald moeten worden. Hoe kan dat?
Verder lezen...

Hoge Raad: oordeel waarde aandelen is geen pleitbaar standpunt

3 jul 2020 Jurisprudentie De Hoge Raad oordeelde eind mei 2020 over een zaak waarin een werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting verdedigde dat de certificaten van aandelen die hij verwierf tegen nominale waarde geen voordeel met zich brengt in box 1. De Belastingdienst stelde echter dat de vereiste aangifte niet is gedaan, omdat er geen sprake was van een pleitbaar standpunt. Terecht volgens de Hoge Raad, want een oordeel over de feiten is geen pleitbaar standpunt. Daarvan is alleen sprake bij interpretatie van het (belasting)recht.
Verder lezen...

Er is eerder sprake van Amerikaanse belastingplicht dan u denkt

22 jun 2020 Kennis U bent mogelijk niet gespecialiseerd in het Amerikaanse belastingrecht, maar Nederlandse cliënten in uw praktijk zijn wel (mogelijk) belastingplichtig in Amerika. U kunt gratis een informatiebrief downloaden en uw betreffende cliënten hierover goed informeren.
Verder lezen...

De heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen nader toegelicht

11 okt 2019 Kennis Voor de in het buitenland woonachtigen die een AOW uit Nederland genieten, zijn de heffingskortingen actueel. Genoten zij tot voor kort ongestoord van hun pensioen, nu kunnen zij alleen nog via een aangifte inkomstenbelasting de aan hen toekomende heffingskortingen (van soms enkele honderden euro’s per jaar) te gelde maken. Deze groep pensioengenieters wordt door een per 1 januari 2019 ingegane wetswijziging negatief geraakt: reden voor Kamervragen aan de Staatssecretaris van Financiën.
Verder lezen...

Afzien vrijwilligersvergoeding ANBI levert giftenaftrek in box 1 op, mits goed onderbouwd

29 mei 2019 Jurisprudentie De wetgever wenst op een indirecte wijze schenkingen aan maatschappelijk nuttige instellingen en verenigingen te bevorderen. De wet biedt daarom dan ook de mogelijkheid om onder voorwaarden giften van het inkomen of de winst in box 1 af te trekken. Maatschappelijk nuttige stichtingen en verenigingen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. De wet heeft daarom in 2012 ook de mogelijkheid gecreëerd dat vrijwilligersvergoedingen waarvan wordt afgezien, onder voorwaarden aftrekbaar zijn. In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van april 2019 was er een discussie over de aftrekbaarheid daarvan.
Verder lezen...

Negatief loon, positiever dan u zou denken

14 mei 2019 Kennis Het begrip “negatief loon” zal je nergens in het Nederlandse belastingwetboek tegenkomen. De inhoud en betekenis van het begrip zijn vormgegeven door middel van de Nederlandse rechtspraak. Hoewel er geen expliciete definitie geformuleerd is, waren de meeste fiscalisten het over één ding wel eens: negatief loon speelt zich volledig in de loonsfeer af. Totdat de Hoge Raad in 2016 met zijn baanbrekende arrest kwam. En dit kan voor u onbekende gunstige gevolgen hebben.
Verder lezen...

In Frankrijk werkzame piloot in Nederland belast, aldus Rechtbank

14 mrt 2019 Jurisprudentie In februari 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een fiscale rechtszaak waarbij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de in Nederland wonende piloot ter discussie stond. Dit pakte voor de piloot in kwestie verkeerd uit. Naar mijn mening is voor hem wel het Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing, waarvoor helaas de premies een stuk hoger liggen dan in Nederland.
Verder lezen...

Is draagplichtovereenkomst goed alternatief voor verdeling eigenwoningverleden tussen partners?

4 mrt 2019 Kennis Om nadelige fiscale en juridische gevolgen te voorkomen is het verstandig om afspraken over de draagplicht van leningen voor de eigen woning tussen partners vast te leggen. Toepassing van de wettelijke regels leidt in situaties waarin partners een verschillend eigenwoningverleden hebben tot niet beoogd rentegemis in box 1 hetgeen heeft geresulteerd in een beleidsbesluit dat mogelijk maakt dat partners hun eigenwoningverleden 50/50 onderling verdelen. De nadelige kanten hiervan kunnen partners voorkomen door afspraken te maken over de financiering met eigen geld en over de draagplicht van de verschillende leningen.
Verder lezen...

Kans is groot dat box 3-heffing vanaf 1 januari 2017 in strijd is met Europees recht

2 jul 2018 Jurisprudentie Realiseert u zich wel eens dat de Nederlandse Staat u voortdurend uw eigendom ontneemt? Wellicht niet, maar dat gebeurt wel in de vorm van belastingheffing. En hoewel we dit als volkomen normaal beschouwen, is het dat niet. Volgens Europees recht dienen belastingwetten aan bepaalde minimumvereisten te voldoen. Op grond hiervan wordt momenteel regelmatig de vraag aan een rechter voorgelegd of bepaalde vormen van eigendomsontneming in strijd zijn met Europees recht. Deze procedures gaan in Nederland met name over de box 3-heffing.
Verder lezen...

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2017!

15 jun 2018 Kennis Lage spaarrente, maar een hoge heffing in box 3! Dat is het bezwaar tegen de box 3-heffing voor afgelopen jaren. In 2017 is de systematiek weliswaar veranderd, maar voor grotere vermogens leidt dit zelfs tot een hogere progressieve heffing. Nu de eerste aanslagen inkomstenbelasting 2017 binnenkomen, speelt de vraag of bezwaar moeten worden gemaakt of niet. Wij vertellen u graag meer.
Verder lezen...

Een update over de belastingheffing aangaande cryptocurrency

14 jun 2018 Opinie In de fiscaliteit is er nog weinig wetgeving en rechtspraak over cryptocurrency. Wie vragen heeft hierover, zal het zijn opgevallen: maar weinig adviseurs hebben duidelijke antwoorden. Het begint langzamerhand tot de politiek door te dringen dat de opmars van blockchaintechnologie en cryptovaluta onomkeerbaar is. Regulering daarvan, zowel juridisch als fiscaal, wordt steeds meer als een noodzaak gezien. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben inmiddels tweemaal (in maart en in mei 2018) een tipje van de sluier opgelicht. Waar denkt het kabinet aan?
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 30. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1