Lokale belastingen

Is een bouwperceel een woning?

13 jun 2022 Kennis Volgens art. 220a van de gemeentewet dient een onroerende zaak tot woning indien de waarde daarvan in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  Zo niet, dan is de onroerende zaak een niet-woning. Het onderscheid ‘woning’ – ‘niet-woning’ is van belang voor de heffing van OZB: in nagenoeg alle gemeenten is het OZB-eigenarentarief voor woningen lager dan voor niet-woningen.  En bovendien: van woningen wordt geen OZB-gebruikersbelasting geheven en van niet-woningen wel (althans in vrijwel alle gemeenten).  Is een bouwperceel waarop een woning zal worden gebouwd nu een woning of een niet-woning?
Verder lezen...

Lagere OZB voor zorginstelling

3 mrt 2021 Jurisprudentie Bij zorginstellingen komt de vraag aan de orde of de onroerende zaak kwalificeert als woning of als niet-woning. Het antwoord op die vraag is bepalend voor de jaarlijks te betalen OZB. Indien de onroerende zaak als niet-woning kwalificeert dient alsnog te worden bezien of delen van die onroerende zaak buiten de heffing van OZB kunnen blijven. Rechtbank Overijssel besliste in februari 2021 dat dan van belang is hoe lang bewoners in de zorginstelling verblijven.
Verder lezen...

Rechter vernietigt aanslag leges omgevingsvergunning

12 okt 2020 Jurisprudentie Met enige regelmaat worden aanslagen leges voor omgevingsvergunningen bij de rechter betwist; soms met succes maar niet in alle gevallen. De feiten in een dergelijk geschil zijn altijd van belang; de toepassing van het recht is, gelet op de veelheid aan jurisprudentie, veelal complex. Een kort overzicht naar aanleiding van twee recente uitspraken over legesheffing voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1