Loonheffingen

door Jacques Raaijmakers / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
door Jacques Raaijmakers / 3 PE-punten / Rijswijk
Aanmelden

Gebruikelijk loon DGA: Afroommethode niet van toepassing!

1 jun 2021 Jurisprudentie Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient voor zijn werkzaamheden een zogenoemd gebruikelijk loon te ontvangen op basis van de Wet op de loonbelasting 1964. In de rechtspraak is sinds 2004 sprake van een zogenaamde afroommethode voor het vaststellen van dit gebruikelijk loon. Daarnaast kon tevens de vergelijkingsmethode worden gebruikt om het gebruikelijk loon vast te stellen. In 2020 komt de Hoge Raad (gedeeltelijk) terug op de afroommethode. Wij lichten in dit artikel beide methoden kort toe en behandelen tevens de laatste ontwikkelingen.
Verder lezen...

De werknemer-aandeelhouder. Wel of geen werknemer voor de loonbelasting, werknemersverzekeringen of pensioen?

26 feb 2021 Kennis De werknemer die al dan niet direct aandelen houdt in de werkgever wordt voor de ene regeling wel en voor de andere niet als volwaardig werknemer beschouwd. We beschouwen het werknemersbegrip in vier deelgebieden: (1) de loonbelasting, (2) werknemersverzekeringen, (3) de Pensioenwet en (4) de verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.
Verder lezen...

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

1 feb 2021 Kennis Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) wil de overheid investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen bij bedrijven stimuleren. Het kabinet verlaagt met de BIK de kosten voor bedrijven die investeren, doordat zij een investeringskorting kunnen verrekenen met de af te dragen loonheffing.
Verder lezen...

Onbedoelde bijwerkingen van Corona vanwege gedwongen thuis werken door grensoverschrijdende werknemers

8 dec 2020 Kennis Over de grens werken in tijden van corona? Opgelet! Door gedwongen thuis te werken in plaats van op uw gewone werkplek kan bij het wonen in het ene land en het werken in het andere land grote en soms onvoorziene gevolgen voor u hebben! Dit artikel is geschreven vanuit Nederlands fiscaal perspectief.
Verder lezen...

Over doorbetaling kostenvergoedingen en gevolgen voor loonheffingen

19 nov 2020 Kennis Volgens de Belastingdienst mogen kostenvergoedingen in coronatijd alleen onbelast worden doorbetaald als op die vergoedingen uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht bestond. Dit antwoord is gepubliceerd op het Forum Fiscale Dienstverleners. Echter deze website staat alleen open voor fiscale dienstverleners met een Becon-nummer
Verder lezen...

Onverwacht toch werknemersverzekeringen verschuldigd over managementfee DGA!

8 okt 2020 Jurisprudentie September 2020 besliste het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een tweetal DGA’s met minderheidsbelangen toch verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In vergelijkbare uitspraken vorig jaar kwam Hof Den Haag tot een tegenovergestelde conclusie. In deze beide zaken werkt de DGA via een managementovereenkomst met zijn holding voor de werkmaatschappij, waarin hij een minderheidsbelang heeft. Wij zullen in dit artikel eerst ingaan op de premieplicht werknemersverzekeringen, daarna op de recente uitspraak van het hof en afsluiten met de gevolgen daarvan voor de praktijk.
Verder lezen...

Loonheffingen: wetsvoorstel ingevolge pensioenakkoord en Belastingpakket 2021

5 sep 2020 Kennis Onlangs is het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. In dit artikel de grote lijnen. Daarnaast een kort overzicht van de onderwerpen met betrekking tot wijzigingen in de loonheffingen voor 2021.
Verder lezen...

DGA en de BV: hoe bepaal je het gebruikelijk loon?

13 jul 2020 Jurisprudentie In de praktijk zie ik de belastingdienst nog correcties aanbrengen in het loon van een DGA op basis van de zgn. afroommethode, terwijl de Hoge Raad de toepassing van deze methode slechts in uitzonderlijke situaties goedkeurt.
Verder lezen...
door Jacques Raaijmakers / 1½ PE-punten / 25 juni 2020 / € 95
Aanmelden

Corona-crisis: hoe om te gaan met het gebruikelijk loon?

2 apr 2020 Kennis Degene die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap (dus meer dan 5% van de aandelen in een BV heeft) én arbeid verricht voor die vennootschap, heeft te maken met de gebruikelijkloonregeling. Nu door de Corona-crisis niet altijd meer gewerkt kan worden voor de vennootschap of de omzet (grotendeels) plat ligt, is het de vraag wat je moet doen met de afspraken over het loon die in het verleden gemaakt zijn.
Verder lezen...

The Court of Appeal: Living in the Netherlands for more than two years and still entitled to the 30%-ruling

25 feb 2020 Jurisprudentie The Court of Appeal in Amsterdam decided in October 2019 that an individual who was hired from abroad is still eligible for the 30%-ruling after having lived in the Netherlands for more than two years.
Verder lezen...

Let op nieuwe meldingsplicht voor buitenlandse werknemers per 1 maart 2020!

23 feb 2020 Kennis Buitenlandse werkgevers binnen de EER/Zwitserland die werknemers tewerkstellen in Nederland moeten vanaf 1 maart 2020 voldoen aan de nieuwe meldingsplicht met de daarbij behorende administratieve verplichtingen. Er is tevens nieuw beleid om de niet naleving daarvan te beboeten met bijbehorende boetebedragen. Wees daarop alert.
Verder lezen...
door Jacques Raaijmakers / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Belastingdienst zet controlecapaciteit in op sectoren zorg, bouw en hun intermediairs

17 feb 2020 Kennis Alle organisaties in de zorg, bouw en de intermediairs in deze sectoren hebben een verhoogde kans op controle door de Belastingdienst. Dat blijkt uit een Kamerbrief van februari 2020. In dit stadium worden nog ‘aanwijzingen’ gegeven als er onbedoeld toch sprake is van een dienstbetrekking. Strengere handhaving volgt als die ‘aanwijzingen’ niet worden opgevolgd.
Verder lezen...

Laat Beschikkingen Whk controleren; betaal niet onnodig te veel premies

4 nov 2019 Kennis Het UWV heeft op 2 september 2019 de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd. Vanaf 2020 doen zich weer een aantal wijzigingen voor op het gebied van de berekening van de premie werkhervattingskas. Reden dus om goed naar de berekening en achterliggende stukken te kijken.
Verder lezen...

Belastingvoordeel werknemer bij ontslag als participatieplan nadelig wordt afgewikkeld?

23 okt 2019 Kennis Bij het einde van een dienstverband moet vrijwel altijd ook het participatieplan voor de werknemer (of directeur) worden afgewikkeld. Afhankelijk van de voorwaarden van het participatieplan, gebeurt het geregeld dat de (certificaten) van aandelen tegen de oorspronkelijke waarde of tegen een korting moeten worden verkocht aan de werkgever. In veel gevallen heeft de werknemer dan recht op een belastingvoordeel. Hoe zit dit?
Verder lezen...

Maatregelen loonheffingen in het Belastingpakket 2020

22 okt 2019 Kennis Het Belastingpakket 2020 bevat niet heel veel wijzigingen op het gebied van loonheffingen. Wat de werkkostenregeling betreft zijn de aanpassingen zelfs aan de magere kant met de opmerkingen van de Staatssecretaris van Financiën over de Evaluatie werkkostenregeling in het achterhoofd.
Verder lezen...

Belastingdienst gaat Wet DBA toch handhaven per 1 januari 2020!

7 okt 2019 Opinie Uit de brief van Koolmees van juni 2019 blijkt dat de verdergaande handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot ten minste 1 januari 2021. De Belastingdienst lijkt zich daarvan niets aan te trekken en start met verscherpt toezicht vanaf oktober 2019 en meer handhaving vanaf 1 januari 2020.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 47. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1