Oudedagsvoorzieningen

Fiscale aspecten conserverende aanslagen voor pensioen en lijfrente

24 jul 2022 Jurisprudentie ‘Om te mogen heffen, moet je ook kunnen heffen’. Deze oneliner symboliseert het doel van de conserverende aanslag. Immers de conserverende aanslag is de manier waarop Nederland haar heffingsrechten bij emigratie van belastingplichtigen wil behouden over onder meer premies van gefacilieerde lijfrente die in Nederland ten laste van het inkomen zijn gebracht en via de zogenaamde omkeerregel opgebouwde aanspraken en bijdragen ingevolge een fiscaal gefacilieerde pensioenregeling.
Verder lezen...
door drs. David Bakker / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Lijfrentepolissen bij echtscheiding, welke keuze maakt u?

19 nov 2019 Kennis Bij echtscheiding komt de vraag op wat te doen met de aanwezige lijfrentepolissen. Deze lijfrentepolissen kunnen bij u in box 1 of box 3 zitten. Met verdelen, verrekenen of afkoop kunnen met de polis fiscale voordelen behaald worden.
Verder lezen...

Consultatiedocument wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

11 jan 2019 Kennis Het verdelen van pensioen bij scheiding is een van de meest gecompliceerde onderwerpen voor de pensioenpraktijk. Bovendien is het een onderwerp dat met veel emotie is omgeven, óók bij het nemen van beslissingen rondom de wijze van pensioendeling. Dat roept de vraag op of er wel altijd een doordachte en weloverwogen keuze wordt gemaakt voor een bepaalde afwikkeling. Keuzes lijken in de praktijk bij gebrek aan adequaat advies eerder te worden genomen op basis van emoties en een onderbuikgevoel dan op basis van rationele overwegingen.
Verder lezen...

Hoge Raad komt ondernemer met lijfrentepolis fiscaal tegemoet

5 jan 2019 Jurisprudentie Ondernemers die bij de belastingrechter klagen over ongeoorloofde discriminatie met werknemers. Het komt niet zo vaak voor en als het al voorkomt, vangt de ondernemer meestal bot. De rechter oordeelt dan dat er sprake is van ongelijke gevallen waardoor een aparte fiscale behandeling voor beide groepen is toegestaan. De Hoge Raad oordeelt echter anders bij een ondernemer met een lijfrentepolis.
Verder lezen...

Eindelijk wat hulp van de Belastingdienst bij het oprenten van de oudedagsverplichting!

3 okt 2018 Kennis Wat op het eerste gezicht zo mooi leek – pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) – blijkt toch aardig wat haken en ogen te bevatten. Een van die haken en ogen betreft de oprenting van de oudedagsverplichting. Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig: de wet bepaalt dat ’Een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting jaarlijks wordt verhoogd met een bij ministeriële regeling bepaalde marktrente’. So far, so good. De problemen starten op het moment dat de oprenting niet over een geheel jaar plaatsvindt. De wet bepaalt daar niets over. Het lijkt logisch de oprenting dan naar rato van de tijd toe te passen, maar welk percentage gebruik je dan?
Verder lezen...

Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding

10 sep 2018 Kennis In mijn blog ‘Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting’, deel één van dit drieluik, ga ik in op de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018 . Daarin verplicht de rechtbank de gewezen partner in het kader van een echtscheiding om mee te werken aan de omzetting van pensioen in eigen beheer in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. De vraag is of de gewezen partner bij een afsplitsing van de aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting een eigen aanspraak daarop kan krijgen. Deel twee van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

De mogelijkheden met een oudedagsverplichting (ODV) op een rij

18 jun 2018 Kennis De aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) was ooit bedoeld als een eenvoudige overgangsmaatregel om de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) soepel te laten verlopen. Maar het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) doet er met zijn vele standpunten - die tot ons komen in de vorm van Vragen & Antwoorden en Handreikingen - alles aan om van de ODV een ingewikkelde fiscale constructie te maken.
Verder lezen...

Over stakingsstamrechten, goudenhanddrukstamrechten en saldolijfrenten

18 jun 2018 Kennis Veel bv’s hebben een stamrechtverplichting. Maar er zijn verschillende soorten stamrechten met elk hun eigen fiscale spelregels. Oude wetgeving, die op grond van overgangsrecht nog steeds van toepassing is, kan daarbij een rol spelen. Dus is het goed om te weten welk fiscaal regime van toepassing is op een stamrecht. Ik bespreek een aantal stamrechten.
Verder lezen...

De resterende pensioenopbouwmogelijkheden voor de dga

18 jun 2018 Kennis Na de afschaffing van het pensioen in eigen beheer rijst de vraag welke pensioenopbouwmogelijkheden de dga nog heeft. Lees in het kort de opties die er zijn en de financiële en fiscale gevolgen die daarbij horen.
Verder lezen...

Levensloopregeling fiscaal geruisloos omzetten in pensioenregeling?

8 mei 2018 Kennis De vraag of het mogelijk is om een (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling werd recent gesteld op de pensioenwebsite van de belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioen). Het antwoord is ja, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
Verder lezen...

Heeft u de vererving van de oudedagsverplichting goed geregeld?

23 apr 2018 Kennis Met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (per 1 april 2017) hebben veel DGA’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). De wetgeving en de uitlatingen van de staatssecretaris wat er moet zijn geregeld bij overlijden van de DGA zijn onduidelijk. Als de DGA wil dat de ODV na zijn overlijden vererft aan zijn partner, raden wij aan dit in het testament te regelen.
Verder lezen...

Hoe de Oudedagsverplichting (ODV) geruisloos is om te zetten in een lijfrente

8 mrt 2018 Kennis De Wet uitfasering geeft drie opties om het door een dga in eigen beheer opgebouwde pensioen uit te faseren: afkoop met korting, omzetting tegen fiscale waarde in een Oudedagsverplichting (ODV) of het opgebouwde pensioen uiterlijk per 1 juli 2017 premievrij laten staan en regulier afwikkelen. In deze bijdrage ga ik dieper in op de ODV. De ODV laat zich het beste vergelijken met een bancaire lijfrente, maar kent toch enkele belangrijke verschillen. Eén van deze verschillen is de “begunstiging” na overlijden. De begunstiging vindt namelijk plaats op basis van het erfrecht, wettelijk of testamentair. Fiscaalrechtelijk moet daarbij ook nog eens rekening gehouden moet worden met het huwelijksgoederenregime. Dit levert de nodige complicaties op, die overigens wel degelijk goed getackeld kunnen worden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst geeft hiervoor een handreiking.
Verder lezen...

Pensioen verdient plaats op bucketlist terminaal zieke

8 feb 2018 Opinie

Veel mensen hebben een bucketlist, een lijst van dingen die zij nog graag willen doen in hun leven. Voor terminaal zieke mensen is die bucketlist vaak erg actueel. Niemand zal het regelen van pensioen op zijn bucketlist hebben staan. Sterker nog, pensioen is een onderwerp waar mensen liever helemaal geen aandacht aan besteden. Toch is het een belangrijk onderwerp, zeker als je op korte termijn komt te overlijden. Dat bleek onlangs weer in de uitzending van Tros Radar.

Verder lezen...

Afkoop oud regime lijfrente onbelast voor niet Nederlands ingezetene

18 okt 2017 Jurisprudentie Nog altijd zijn er veel oud regime (of pré brede herwaardering) lijfrentepolissen in omloop. Veel daarvan expireren op korte termijn. Daarom is het goed nog eens de aandacht te vestigen op een aantrekkelijke mogelijkheid voor mensen die niet (langer) in Nederland wonen. Dat de oud regime lijfrente een hoge mate van flexibiliteit kent in de afwikkeling is vrij breed bekend. Veel minder bekend echter is de mogelijkheid om de oud regime lijfrente onbelast af te kopen. Deze optie staat in beginsel open voor iedereen die ten tijde van de afkoop niet in Nederland woonachtig is.
Verder lezen...

De stamrecht BV: is er nog hoop?

6 okt 2017 Kennis De rente staat al een tijd op een historisch dieptepunt. Voorlopig lijkt hier nog geen eind aan te komen. Hierdoor worden zeer veel mensen, die in het verleden een afvloeiingsregeling of afkoopsom in een stamrecht BV hebben ondergebracht, met een probleem geconfronteerd.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1