Schenkbelasting

Fiscale gevolgen bij overlijdensrisicoverzekeringen

13 jun 2022 Kennis Aan menige hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering of een gemengde verzekering gekoppeld. Met name bij overlijden is het belang groot om het financiële leven na het wegvallen van een van beide partners wat draaglijker te maken. Maar niet alleen bij hypotheken kan een overlijdensrisicoverzekering een belangrijke rol spelen. Ook in situaties waar sprake is van partner- en/of kinderalimentatie kan een overlijdensrisicoverzekering een rol spelen. Het is belangrijk om hierbij te realiseren dat aan een overlijdensrisicoverzekering fiscale gevolgen kunnen zitten.
Verder lezen...

Geld vast in aandelen of stenen? Overweeg schenken op papier aan (klein)kinderen.

29 mrt 2022 Kennis Veel mensen gunnen hun kinderen een erfenis. Toch schrikken ze van de tarieven voor de erfbelasting, dan wel de (internationaal gezien) lage vrijstellingen voor de erfbelasting. Het geleidelijk overbrengen van vermogen via schenking op papier kan een uitkomst bieden.
Verder lezen...

Gezamenlijke bankrekening kan leiden tot problemen met schenkbelasting

20 mei 2021 Jurisprudentie In de praktijk zijn er twee redenen om een gezamenlijke bankrekening (een zgn. en/of-rekening) te openen: - als partners met een gezamenlijke huishouding. Bedoeld om de kosten van de huishouding te voldoen. Meestal te vullen door de partners naar rato van hun inkomen. - als mantelzorger met de hulpbehoevende. Bedoeld om als mantelzorger de financiën van de hulpbehoevende te kunnen verzorgen. In de praktijk leidt dit meestal niet tot vragen, maar soms moet je van goeden huize komen om de discussie met de autoriteiten aan te gaan. Zo ook in het volgende geval.
Verder lezen...

Leidt trouwen in beperkte gemeenschap van goederen tot een schenking?

11 mei 2021 Jurisprudentie Rechtbank Gelderland constateert geen schenking bij het aangaan van een beperkte huwelijksgoederengemeenschap. Ook in dit specifieke geval is geen sprake van een voltooide waardeverschuiving naar de vrouw. Echter, de Hoge Raad krijgt uiteindelijk het laatste woord.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolging: belastingvrij schenken van aandelen in een B.V. (deel 2)

2 feb 2021 Kennis Nadat in deel 1 de vraag is beantwoord of aandelen in de inkomstenbelasting belastingvrij kunnen worden geschonken, wordt nu de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenkbelasting behandeld. Het is namelijk belangrijk om zowel de voorwaarden van de regeling in de inkomstenbelasting als de schenkbelasting goed in acht te nemen.
Verder lezen...

Bepaal bij overlijden partner fiscaal de optimale rente over de niet-opeisbare vordering kinderen

14 sep 2020 Kennis Wel of geen rente over de niet-opeisbare vordering van de kinderen/erfgenamen maakt voor de erfbelasting nu of later het verschil. Maar pas op want een (te) hoge rente kan zich tegen u keren en wat bij een eerste overlijden het meest gunstig lijkt voor de erfbelasting kan juist later negatief uitpakken.
Verder lezen...

Hoge Raad legt bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gunstig uit!

10 aug 2020 Jurisprudentie In mei 2020 oordeelde de Hoge Raad in twee zaken in het voordeel van belastingplichtigen bij de uitleg van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De toepassing van deze faciliteiten hebben een ruimere werking, wat vooral van belang is voor bedrijfsoverdrachten binnen de familie. De uitspraken spelen rond de vraag wanneer aan de ondernemingseis en aan de bezitseis is voldaan. Wij gaan in dit artikel nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraken van de Hoge Raad.
Verder lezen...
door mr. drs. John Bult RB / 3 PE-punten / 23 maart 2021 / max. 20 deelnemers
Aanmelden

Pas op met de BOR en de eis van voortzetting van de onderneming

14 jul 2020 Kennis Bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling vanwege de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De waarde van de onderneming of de aanmerkelijk belang (AB) aandelen is op verzoek tot een bedrag van circa € 1,1 miljoen geheel vrijgesteld en voor de waarde daarboven wordt 83% vrijgesteld. Let wel op de eis dat de onderneming 5 jaar moet worden voortgezet die ook in corona tijden geldt.
Verder lezen...
door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punt / 13 oktober 2020 / € 95
Aanmelden

Voor verhuur van vastgoed geldt vaak geen bedrijfsopvolgingsregeling voor schenk en erfbelasting?

8 jun 2020 Jurisprudentie Bij de schenking of vererving moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Bij schenking of vererving van een bedrijf kan een vrijstelling gelden op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Om hiervan gebruik te maken moet sprake zijn van een materiële onderneming. Het belang is groot! Bij een verkrijging door een kind van € 10 miljoen, is ruim € 1,98 miljoen erfbelasting verschuldigd, terwijl dit ongeveer € 286.000 is met toepassing van de BOR! In dit kader worden vooral discussies gevoerd over de vraag of de verhuur van onroerende zaken kwalificeert als ondernemings- of als beleggingsactiviteit. Bij beleggen wordt duurzaam deelgenomen aan het economische verkeer en hierbij kan sprake zijn van het verrichten van arbeid. Denk aan de administratie bij de verhuur van onroerende zaken en het afhandelen van klachten van de huurders. Bij een omvangrijke onroerendezaakportefeuille kunnen zelfs meerdere personen in dienst zijn. Is hierdoor sprake van een materiële onderneming?
Verder lezen...

Wacht niet langer met schenken van bedrijfsvermogen, voordat het te laat is!

5 jun 2020 Jurisprudentie Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad de toepassing van de bezitstermijn van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting verduidelijkt. De arresten hierover zijn vooral interessant indien u schenking overweegt, terwijl u in de afgelopen 5 jaar ondernemingsvermogen heeft bijgekocht.
Verder lezen...
door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punten / 23 april 2020 / € 50 / VOLGEBOEKT
Aanmelden

Schenken aan ex-partner: geen schenkbelasting door natuurlijke verbintenis!

12 mrt 2020 Jurisprudentie Bij een (echt)scheiding wordt aan de ex-partner wel eens meer toebedeeld dan juridisch verplicht is. Een dergelijke overbedeling is in veel gevallen als een schenking aan te merken. In de Successiewet bestaat voor een dergelijke overbedeling een vrijstelling indien er sprake is van een natuurlijke verbintenis. De belangrijke vraag voor de praktijk is, wanneer van een dergelijke natuurlijke verbintenis sprake is. De Belastingdienst is tot op heden erg terughoudend met deze vrijstelling. De uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van september 2019 biedt wellicht ruimte voor oplossingen voor de praktijk.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op aandelen vastgoed-BV

10 feb 2020 Jurisprudentie Conform een uitspraak van Hof Amsterdam in januari 2020 kwalificeert de verhuur van vastgoed in die zaak als een onderneming. Aangezien de Belastingdienst in de praktijk de stelling hanteert dat de verhuur van vastgoed per definitie een beleggingsactiviteit vormt, is deze uitspraak voor de praktijk erg interessant. Wij gaan nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraak van het hof.
Verder lezen...

BOF van toepassing op schenking van aandelen in BV met verhuurd vastgoed

24 jan 2020 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen nog altijd bezig houden. Volgens de Belastingdienst kwalificeert verhuur van vastgoed per definitie als een beleggingsactiviteit waarop de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet van toepassing zijn. Op 14 januari 2020 heeft Hof Amsterdam echter geoordeeld dat dit uitgangspunt niet juist is en dat verhuur van vastgoed onder omstandigheden ook als een onderneming kan kwalificeren. Deze overwinning is mede behaald door vastgoedfiscalist Aad Rozendal.
Verder lezen...

Natuurlijke verbintenis; wel of geen schenking?

20 jan 2020 Jurisprudentie Bij echtscheidingen wordt nog wel eens een beroep gedaan op de natuurlijke verbintenis. Want dan is toch geen sprake van een schenking? Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat de wetgever hiervoor een heel eenvoudige oplossing heeft gevonden. Door al in het eerste artikel van de Successiewet 1956 te bepalen dat het voldoen aan een natuurlijke verbintenis een schenking inhoudt, heeft dit tot gevolg dat de bewijslast om aan te tonen dat hierop een vrijstelling van toepassing is, bij de belastingplichtige ligt. De rechtbank heeft in dit kader op 5 september 2019 een interessante uitspraak gedaan.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten na splitsing beperkt van toepassing, aldus Rechtbank

17 dec 2019 Jurisprudentie Twee eigenaren hadden gezamenlijk verschillende optiek- en hoorwinkels. Door verschil in inzicht werden de twee typen winkels verdeeld over de eigenaren. De vrouw die de hoorwinkels krijgt schenkt de aandelen in de gesplitste vennootschap aan haar zoon. De rechtbank oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) slechts beperkt van toepassing zijn, aangezien niet volledig aan het bezitsvereiste is voldaan.
Verder lezen...

Conclusie A-G over bezitseis voor bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

12 okt 2019 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kan alleen worden toegepast wanneer aan de bezitstermijn van 1 jaar bij overlijden of 5 jaar bij schenking wordt voldaan. Hoe moet die bezitseis worden toegepast? En moet onderscheid worden gemaakt tussen een IB-onderneming en een onderneming die in BV-vorm wordt gedreven?
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 31. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1