Sparen en beleggen (box 3)

Hoge Raad zet streep door box 3!

11 jan 2022 Jurisprudentie Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van box 3 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er is geen toereikende rechtvaardiging aan te wijzen voor dit stelsel. De Hoge Raad biedt rechtsherstel aan belanghebbende door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken. Wat betekent dit voor u?
Verder lezen...

Hoge Raad corrigeert eigenhandig box 3-heffing op basis van werkelijke behaald rendement in 2017 en 2018

24 dec 2021 Jurisprudentie De box 3-heffing in de inkomstenbelasting is vanaf 2017 in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), aldus de Hoge Raad op 24 december 2021.
Verder lezen...

Extreme Box 3-heffing voorkomen per 1 januari 2021?

11 okt 2020 Kennis Een groot aantal vermogende particulieren heeft last van extreem hoge belastingdruk op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Zij willen risicomijdend beleggen, en bezitten vaak spaarrekeningen of depositorekeningen. Het rendement hierop nadert op dit moment veelal 0% terwijl de box 3-heffing uitgaat van een forfaitair rendement oplopend tot 5,69%. Hierdoor kan de box 3-heffing bij grotere vermogens oplopen tot 1,8% van het vermogen in 2021.
Verder lezen...

De oude box 3-grens geldt in 2021 nog wel voor de toeslagen volgens de belastingplannen

29 sep 2020 Kennis Al jaren worstelt de overheid met box 3. Althans, de toekomst van box 3. De Hoge Raad heeft in het verleden in diverse uitspraken laten weten dat de huidige box 3-heffing, waarbij belasting wordt geheven over een verondersteld rendement, in sommige gevallen buitenproportioneel kan zijn.
Verder lezen...

De buitensporige box 3-belasting en de kans op rechtsherstel

21 jan 2020 Kennis Sinds een aantal jaren staat de box 3-heffing in belangstelling. Met de lage rentestanden is het de vraag of de heffing niet te hoog is. Uiteraard houden wij dit onderwerp scherp in de gaten. Inmiddels zijn er weer de nodige ontwikkelingen, waardoor het tijd is voor een update. Wij maken daarbij een onderscheid tussen de jaren 2013/2014, 2015/2016 en vanaf 2017.
Verder lezen...

Verhuizen naar een zorginstelling: voorkom een forse inkomstenbelastingheffing in box 3 over de woningwaarde en een hoge eigen WLZ-bijdrage voor zorg

16 jan 2020 Kennis De kans is groot dat een hulpbehoevend of hoogbejaard familielid binnen enkele jaren moet verhuizen naar een zorginstelling. De eigen woning komt dan leeg te staan en wordt te koop gezet. Tijdelijke verhuur is een interessante mogelijkheid om nog wat huurinkomsten te verwerven. Vaak wordt echter niet nagedacht over de fiscale consequenties daarvan. Een forse inkomstenbelastingheffing in box 3 en een hogere eigen WLZ-bijdrage voor zorg kan het onbedoelde gevolg daarvan zijn.
Verder lezen...

Box 3 gaat op de schop: welk effect heeft dit op uw rendement?

14 okt 2019 Kennis Aan de Tweede Kamer is begin september een voorstel gestuurd met aanpassingen in box 3. Voor 1,35 miljoen mensen is dit goed nieuws, want ze betalen straks helemaal geen belasting meer in box 3. Het uitgangspunt is ‘budgetneutraliteit’. Daarom gaan niet-spaarders juist méér betalen. De nieuwe uitgangspunten vanaf 2022 kunnen voor grote verschillen in de uiteindelijke belastingheffing (en dus uw rendement) gaan zorgen in vergelijking met 2019.
Verder lezen...

Hoge Raad wijst massaal bezwaar tegen 4% vermogensrendementsheffing 2013, 2014 en 2015 af

5 aug 2019 Jurisprudentie De Hoge Raad ziet medio 2019 in de vermogensrendementsheffing van 1,2% een buitensporige last vanwege de lage rendementen die in de onderhavige jaren konden worden behaald op spaar- en beleggingsvormen met een laag risico. De rechter voorziet echter niet in dit rechtstekort. Na aanvraag van een individuele uitspraak kan worden doorgeprocedeerd tot aan het EHRM, maar de kans op succes is niet groot!
Verder lezen...

Box 3-heffing buitensporig!

21 jun 2019 Jurisprudentie Medio juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het forfaitair rendement van 4% in box 3 niet haalbaar was voor belastingplichtigen in de jaren 2013 en 2014, zonder daar risico bij te nemen. De vraag die voorlag bij de Hoge Raad, in één van de zes proefprocedures die in het kader van massaal bezwaar worden gevoerd, was of deze heffing in strijd is met het recht op vrije eigendom uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Echter, het oordeel dat voor de jaren 2013 en 2014 een rendement van 4% niet haalbaar was zonder daar (veel) risico bij te lopen, wil nog niet zeggen dat sprake is van een schending van het recht op eigendom.
Verder lezen...

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2018!

17 mei 2019 Kennis In april 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën ook de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 over 2018 als massaal bezwaar aangewezen. Op dit moment lopen ook al massaal bezwaarprocedures tegen de heffing in box 3 over de jaren 2012 t/m 2017. De spaarrentes zijn immers laag, waardoor de heffing relatief hoog uitpakt. Het aanwijzen als massaal bezwaar gebeurt bij grote hoeveelheden bezwaarschriften die over hetzelfde onderwerp worden ingediend. Maakt u ook bezwaar over 2018?
Verder lezen...

Voorkom box 3-heffing per 1 januari 2019 op spaargeld & aandelen

12 nov 2018 Kennis Voor 2019 loopt de box 3-heffing op tot 1,68% over de waarde van uw vermogen, ongeacht uw gerealiseerd rendement op spaargeld, aandelen, obligaties en dergelijke. Ondanks dat de spaarrente nog steeds historisch laag is, stijgt het hoge tarief in box 3. In dit artikel besteden wij aandacht aan de heffing per 1 januari 2019 en de mogelijkheden om die heffing te voorkomen.
Verder lezen...

Fiscale gevolgen bitcoins en andere cryptocurrency

3 okt 2018 Jurisprudentie De laatste tijd krijgen wij steeds meer (fiscale) vragen over bitcoins en andere cryptocurrency. Vragen als: is winst uit de handel in bitcoins belast? Betaal ik belasting over het minen van cryptocurrency? Wat moet ik doen als ik de bitcoin niet in mijn aangifte heb opgenomen? Kortom, tijd om de fiscale gevolgen van cryptocurrency op een rij te zetten.
Verder lezen...

Bitcoins (cryptocurrency) en belasting: FAQ

22 sep 2018 Kennis Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency worden steeds populairder. Dat doet ook de vragen omtrent de belastingen op cryptocurrency toenemen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Verder lezen...

Kans is groot dat box 3-heffing vanaf 1 januari 2017 in strijd is met Europees recht

2 jul 2018 Jurisprudentie Realiseert u zich wel eens dat de Nederlandse Staat u voortdurend uw eigendom ontneemt? Wellicht niet, maar dat gebeurt wel in de vorm van belastingheffing. En hoewel we dit als volkomen normaal beschouwen, is het dat niet. Volgens Europees recht dienen belastingwetten aan bepaalde minimumvereisten te voldoen. Op grond hiervan wordt momenteel regelmatig de vraag aan een rechter voorgelegd of bepaalde vormen van eigendomsontneming in strijd zijn met Europees recht. Deze procedures gaan in Nederland met name over de box 3-heffing.
Verder lezen...

Betaalt u teveel box 3 heffing? Kies dan voor box 2

21 jun 2018 Opinie Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volk en vinden het fijn als we een appeltje voor de dorst hebben. En lopen daar het liefst ook niet teveel risico mee. Bij voorkeur wordt dat op een 'veilige' bankrekening gezet. Die heeft maar één nadeel, en dat is dat het tegenwoordig nauwelijks rente opbrengt. Maar één nadeel? Nee, er is ook nog die box 3 heffing.
Verder lezen...

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2017!

15 jun 2018 Kennis Lage spaarrente, maar een hoge heffing in box 3! Dat is het bezwaar tegen de box 3-heffing voor afgelopen jaren. In 2017 is de systematiek weliswaar veranderd, maar voor grotere vermogens leidt dit zelfs tot een hogere progressieve heffing. Nu de eerste aanslagen inkomstenbelasting 2017 binnenkomen, speelt de vraag of bezwaar moeten worden gemaakt of niet. Wij vertellen u graag meer.
Verder lezen...

Een update over de belastingheffing aangaande cryptocurrency

14 jun 2018 Opinie In de fiscaliteit is er nog weinig wetgeving en rechtspraak over cryptocurrency. Wie vragen heeft hierover, zal het zijn opgevallen: maar weinig adviseurs hebben duidelijke antwoorden. Het begint langzamerhand tot de politiek door te dringen dat de opmars van blockchaintechnologie en cryptovaluta onomkeerbaar is. Regulering daarvan, zowel juridisch als fiscaal, wordt steeds meer als een noodzaak gezien. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben inmiddels tweemaal (in maart en in mei 2018) een tipje van de sluier opgelicht. Waar denkt het kabinet aan?
Verder lezen...

Vastgoedexploitatie en de interpretatie van het begrip ‘meer dan normaal vermogensbeheer’

30 mei 2018 Jurisprudentie De vraag of vastgoedexploitatie kwalificeert als beleggingsactiviteit of als ondernemingsactiviteit blijft de gemoederen bezighouden. Voor aandeelhouders in vastgoed-bv’s die men in het kader van een bedrijfsopvolging wil overgedragen aan de beoogde opvolger(s) geldt dat men een voorkeur heeft voor een kwalificatie als ondernemingsvermogen. In dat geval kan men een beroep doen op de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF), waardoor de belastingdruk bij schenken of vererven aanzienlijk lager is. Voor particuliere beleggers geldt dat een kwalificatie als belegging de voorkeur heeft. Men kan dan immers profiteren van het gunstige box 3 tarief.
Verder lezen...

Voorkom dat reservering fiscale oudedagsreserve (FOR) leidt tot forse aanslag inkomstenbelasting in box 3

23 feb 2018 Jurisprudentie De fiscale oudedagsreserve (FOR) is ontwikkeld voor zelfstandige ondernemers om een deel van de winst te reserveren voor hun oudedagsvoorziening. In de toekomst of uiterlijk bij het staken van de onderneming kan dan een lijfrente worden aangekocht of een tegoed gestort worden op banksparen. De liquide middelen hiervoor mogen niet in de onderneming worden aangehouden, aldus een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. Deze moeten dus overgeheveld worden naar box 3. Dit staat echter nergens vermeld op de website van de Belastingdienst. Hoe ga je hiermee om?
Verder lezen...

Must read voor vastgoedbeleggers; fiscale aandachtspunten bij beleggen in vastgoed

12 feb 2018 Jurisprudentie Hoe krijg je het hoogste rendement op je vastgoedbeleggingen? Een belangrijk aspect dat de hoogte van het rendement beïnvloedt, is de fiscaliteit. De fiscale kwalificatie van een vastgoedinvestering kan namelijk van grote invloed zijn op het nettorendement. Aan de hand van enkele belangrijke rechterlijke uitspraken van het afgelopen jaar bespreek ik enkele fiscale aandachtspunten die spelen bij beleggen in vastgoed.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 25. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1