Sparen en beleggen (box 3)

Kansen in overgang naar nieuwe box 3 in 2023 en 2024 – vermogensmixarbitrage

21 jun 2022 Kennis De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 - het Kerstarrest- rechtsherstel geboden voor belastingplichtigen die een lager werkelijk rendement hadden dan het forfaitair rendement voor de jaren 2017 t/m 2020. Of het rechtsherstel ook voor niet bezwaarmakers soelaas gaat bieden horen we op Prinsjesdag. Het systeem van rechtsherstel voor de oudere jaren gaat ook het systeem voor de jaren 2023 en 2024 worden. In 2025 is het plan om er over te gaan op een vermogensaanwasbelasting. De wetgeving hiervoor moet nog gemaakt worden.
Verder lezen...

Niet-bezwaarmakers betalen box 3, aldus Hoge Raad

30 mei 2022 Jurisprudentie In vervolg op onze eerdere nieuwsberichten over box 3, heeft de Hoge Raad 20 mei 2022 arrest gewezen waarin is bepaald dat de niet-bezwaarmakers over oudere jaren geen recht hebben op herziening van hun box 3 belasting. Het is aan de politiek om niettemin rechtsherstel voor deze groep te bieden.
Verder lezen...

Update box 3: hersteloperatie

10 mei 2022 Kennis In vervolg op het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft het kabinet nagedacht op welke wijze aan belastingplichtigen die in box 3 te hoge belastingaanslagen zijn opgelegd recht kan worden gedaan. Het kabinet heeft eind april 2022 een keuze gemaakt voor het herstel via de spaarvariant en besloten om voor de niet-bezwaarmakers te wachten op een arrest van de Hoge Raad die later in 2022 wordt verwacht. Graag geven wij een update van de stand van zaken.
Verder lezen...

Beleid Belastingdienst Bitcoin-forks februari 2022 bekend!

14 mrt 2022 Kennis Wat is een cryptocurrency-fork en wat zijn de gevolgen voor de praktijk? En loont het om vanwege de toekomstige Europese informatie-uitwisseling DAC8 nu nog in te keren voor verborgen bezit van deze forks en andere digitale bezittingen, zoals NFTs (non-fungible tokens) en stablecoins? Goed om te weten dat de Belastingdienst op 18 februari 2022 beleid heeft gepubliceerd over de belastbaarheid in box 3 van bitcoin-forks.
Verder lezen...

Voortgang box 3-dossier: verschil tussen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend en die dat niet hebben gedaan

7 mrt 2022 Kennis De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat het box-stelsel vanaf 2017 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er werd rechtsherstel aan belanghebbende geboden door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing moet worden betrokken. In vervolg op dit arrest is het collectieve bezwaar tegen de box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2020 door de staatssecretaris gegrond verklaard. De staatssecretaris heeft ook al enige uitlatingen gedaan over de afhandeling voor de afgelopen jaren. Hieronder schets ik achtereenvolgens de gevolgen voor belastingplichtigen die bezwaar hebben aangetekend, de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en de gevolgen ten aanzien van definitieve en voorlopige aanslagen en de aangifte 2021.
Verder lezen...

Groenprojecten 2022 uitgebreid met diverse investeringen (o.a. elektrisch varen)

14 feb 2022 Kennis In december 2021 hebben de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat de conceptregeling groenprojecten 2022 gepubliceerd. Deze conceptregeling groenprojecten 2022 is ten opzichte van de Regeling groenprojecten 2016 uitgebreid met onder andere de categorie voorzieningen voor elektrisch varen.
Verder lezen...

Hoge Raad zet streep door box 3!

11 jan 2022 Jurisprudentie Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van box 3 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Er is geen toereikende rechtvaardiging aan te wijzen voor dit stelsel. De Hoge Raad biedt rechtsherstel aan belanghebbende door te bepalen dat niet het forfaitaire rendement maar het werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken. Wat betekent dit voor u?
Verder lezen...

Hoge Raad corrigeert eigenhandig box 3-heffing op basis van werkelijke behaald rendement in 2017 en 2018

24 dec 2021 Jurisprudentie De box 3-heffing in de inkomstenbelasting is vanaf 2017 in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), aldus de Hoge Raad op 24 december 2021.
Verder lezen...

Extreme Box 3-heffing voorkomen per 1 januari 2021?

11 okt 2020 Kennis Een groot aantal vermogende particulieren heeft last van extreem hoge belastingdruk op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Zij willen risicomijdend beleggen, en bezitten vaak spaarrekeningen of depositorekeningen. Het rendement hierop nadert op dit moment veelal 0% terwijl de box 3-heffing uitgaat van een forfaitair rendement oplopend tot 5,69%. Hierdoor kan de box 3-heffing bij grotere vermogens oplopen tot 1,8% van het vermogen in 2021.
Verder lezen...

De oude box 3-grens geldt in 2021 nog wel voor de toeslagen volgens de belastingplannen

29 sep 2020 Kennis Al jaren worstelt de overheid met box 3. Althans, de toekomst van box 3. De Hoge Raad heeft in het verleden in diverse uitspraken laten weten dat de huidige box 3-heffing, waarbij belasting wordt geheven over een verondersteld rendement, in sommige gevallen buitenproportioneel kan zijn.
Verder lezen...

De buitensporige box 3-belasting en de kans op rechtsherstel

21 jan 2020 Kennis Sinds een aantal jaren staat de box 3-heffing in belangstelling. Met de lage rentestanden is het de vraag of de heffing niet te hoog is. Uiteraard houden wij dit onderwerp scherp in de gaten. Inmiddels zijn er weer de nodige ontwikkelingen, waardoor het tijd is voor een update. Wij maken daarbij een onderscheid tussen de jaren 2013/2014, 2015/2016 en vanaf 2017.
Verder lezen...

Verhuizen naar een zorginstelling: voorkom een forse inkomstenbelastingheffing in box 3 over de woningwaarde en een hoge eigen WLZ-bijdrage voor zorg

16 jan 2020 Kennis De kans is groot dat een hulpbehoevend of hoogbejaard familielid binnen enkele jaren moet verhuizen naar een zorginstelling. De eigen woning komt dan leeg te staan en wordt te koop gezet. Tijdelijke verhuur is een interessante mogelijkheid om nog wat huurinkomsten te verwerven. Vaak wordt echter niet nagedacht over de fiscale consequenties daarvan. Een forse inkomstenbelastingheffing in box 3 en een hogere eigen WLZ-bijdrage voor zorg kan het onbedoelde gevolg daarvan zijn.
Verder lezen...

Box 3 gaat op de schop: welk effect heeft dit op uw rendement?

14 okt 2019 Kennis Aan de Tweede Kamer is begin september een voorstel gestuurd met aanpassingen in box 3. Voor 1,35 miljoen mensen is dit goed nieuws, want ze betalen straks helemaal geen belasting meer in box 3. Het uitgangspunt is ‘budgetneutraliteit’. Daarom gaan niet-spaarders juist méér betalen. De nieuwe uitgangspunten vanaf 2022 kunnen voor grote verschillen in de uiteindelijke belastingheffing (en dus uw rendement) gaan zorgen in vergelijking met 2019.
Verder lezen...

Hoge Raad wijst massaal bezwaar tegen 4% vermogensrendementsheffing 2013, 2014 en 2015 af

5 aug 2019 Jurisprudentie De Hoge Raad ziet medio 2019 in de vermogensrendementsheffing van 1,2% een buitensporige last vanwege de lage rendementen die in de onderhavige jaren konden worden behaald op spaar- en beleggingsvormen met een laag risico. De rechter voorziet echter niet in dit rechtstekort. Na aanvraag van een individuele uitspraak kan worden doorgeprocedeerd tot aan het EHRM, maar de kans op succes is niet groot!
Verder lezen...

Box 3-heffing buitensporig!

21 jun 2019 Jurisprudentie Medio juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het forfaitair rendement van 4% in box 3 niet haalbaar was voor belastingplichtigen in de jaren 2013 en 2014, zonder daar risico bij te nemen. De vraag die voorlag bij de Hoge Raad, in één van de zes proefprocedures die in het kader van massaal bezwaar worden gevoerd, was of deze heffing in strijd is met het recht op vrije eigendom uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Echter, het oordeel dat voor de jaren 2013 en 2014 een rendement van 4% niet haalbaar was zonder daar (veel) risico bij te lopen, wil nog niet zeggen dat sprake is van een schending van het recht op eigendom.
Verder lezen...

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2018!

17 mei 2019 Kennis In april 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën ook de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 over 2018 als massaal bezwaar aangewezen. Op dit moment lopen ook al massaal bezwaarprocedures tegen de heffing in box 3 over de jaren 2012 t/m 2017. De spaarrentes zijn immers laag, waardoor de heffing relatief hoog uitpakt. Het aanwijzen als massaal bezwaar gebeurt bij grote hoeveelheden bezwaarschriften die over hetzelfde onderwerp worden ingediend. Maakt u ook bezwaar over 2018?
Verder lezen...

Voorkom box 3-heffing per 1 januari 2019 op spaargeld & aandelen

12 nov 2018 Kennis Voor 2019 loopt de box 3-heffing op tot 1,68% over de waarde van uw vermogen, ongeacht uw gerealiseerd rendement op spaargeld, aandelen, obligaties en dergelijke. Ondanks dat de spaarrente nog steeds historisch laag is, stijgt het hoge tarief in box 3. In dit artikel besteden wij aandacht aan de heffing per 1 januari 2019 en de mogelijkheden om die heffing te voorkomen.
Verder lezen...

Fiscale gevolgen bitcoins en andere cryptocurrency

3 okt 2018 Jurisprudentie De laatste tijd krijgen wij steeds meer (fiscale) vragen over bitcoins en andere cryptocurrency. Vragen als: is winst uit de handel in bitcoins belast? Betaal ik belasting over het minen van cryptocurrency? Wat moet ik doen als ik de bitcoin niet in mijn aangifte heb opgenomen? Kortom, tijd om de fiscale gevolgen van cryptocurrency op een rij te zetten.
Verder lezen...

Bitcoins (cryptocurrency) en belasting: FAQ

22 sep 2018 Kennis Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency worden steeds populairder. Dat doet ook de vragen omtrent de belastingen op cryptocurrency toenemen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 32. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1